Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Verslag van een bezoek aan het Wijkcentrum Egbertus en de St Egbertusschool
Categories: Zonder rubriek

St Egbertusschool

23 november 2022

Om 07:50 uur ontbeten met schoolkinderen in wijkcentrum Egberts. De direct naast gelegen school organiseert dit. De ouders dekken de tafels en ruimen ook op. Ook de schooldirecteur deed driftig mee. Om 8:20 uur lopen de kinderen zo de school in. De school is 100 jaar oud en is door de jaren heen fors verbouwd en mooi geactualiseerd. Daarbij zijn oude karakteristieke bouwelementen goed bewaard gebleven zoals boogdoorgangen en geglazuurde bakstenen aan de binnenzijde. Middenin is een prachtige gymzaal gesitueerd, deels ook met geglazuurde bakstenen en ook de gymzaal verkeert in goede staat van onderhoud.

De school heeft een oppervlakte van circa 1800 m2. Maar wil er graag 200 m2 bij hebben, maar daar is geen ruimte meer voor. Cultuurhistorisch onderzoek zou wenselijk zijn om na te gaan of de school en het wijkcentrum als gemeentelijk monument aan te wijzen. Dan kan het wijkcentrum ook bouwkundig naar de huidige maatstaaf sneller aangepakt worden en kan de school haar uitbreiding in het Wijkcentrum realiseren. Bijvoorbeeld ook om wellicht te dienen als dependance van de Schoppe, danwel zelfstandig door te gaan.

De school, de kerk en het wijkcentrum zijn destijds opgericht ten behoeve van de wijk. Deze drie hadden elkaar nodig. Het kerkbestuur heeft de kerk en het wijkcentrum verkocht aan woningbouwvereniging St Joseph. Daarmee heeft de kerk haar oorspronkelijk taak om er voor de wijk te zijn, losgelaten. In het kerkgebouw is de Voedselbank gehuisvest en het wijkcentrum wordt niet meer volledig benut.

De Partij Vrij Almelo gaat nu onderzoeken of een historisch onderzoek ooit al is uitgevoerd en zo nee, of dit cultuurhistorisch onderzoek alsnog een bijdrage kan leveren in behoud van dit cultureel erfgoed. Met het oogmerk het Wijkcentrum Egbertus voor de langere termijn behouden kan blijven voor de wijk en voor de St Egbertusschool.

Marcel Middelkamp
Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.