Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Wijkcentrum Egbertus
Categories: Zonder rubriek

Wijkcentrum Egbertus

In Maart 2022 is de wijkwethouder op bezoek geweest bij het wijkcentrum Egbertus om een rondleiding te krijgen.

Egbertus was in financiële nood gekomen door Corona, terwijl de vaste lasten doorlopen, zoals huur, verzekeringen en energie, kwamen er geen inkomsten meer binnen. De woningstichting Sint Joseph had de huur al verlaagd en daardoor kon het wijkcentrum nog doorgaan.

De wethouder wilde kijken of er nog geld in de Corona pot zat, waaruit Egbertus eventueel nog geld zou kunnen ontvangen. Van deze wethouder heeft Egbertus helaas niets meer gehoord en zodoende geen geld gekregen.

Bij het aanstellen van het nieuwe college, stond in het collegeakkoord dat er 10 wijkcentra zijn die subsidie krijgen en daar stond Egbertus niet bij, terwijl Egbertus een wijkcentrum is dat 6 dagen in de week open is en wordt beheerd door vrijwilligers.

Egbertus heeft 8 zalen die gebruikt worden door o.a. een Trein en hobbyclub, Stichting welzijn ouderen en kinderen, het Huisvrouwen keukenorkest, verschillende dartteams, Avedan, de Zonnebloem en nog meer groepen.

Toen bekend werd dat Egbertus geen subsidie kreeg heeft ondergetekende het college uitgenodigd voor een rondleiding bij Egbertus.

Allereerst kwam de fractie van VVD, zij waren onder de indruk van alle activiteiten in het gebouw, daarna hebben ze een brief gekregen die gericht was aan het college.

Hierna is de fractie van het CDA uitgenodigd voor een rondleiding, zij wilden echter niet komen en stonden bij voorbaat achter het besluit van het college.

Daarna is de fractie van LAS uitgenodigd, ook zij waren onder de indruk van het gebouw en de activiteiten, de leden van de fractie waren nog niet eerder in het wijkcentrum geweest.

Toen is de fractie van D66 uitgenodigd, maar helaas konden we geen geschikte datum vinden voor de rondleiding.

De beheerder vertelde dat er wekelijks 200 á 250 bezoekers zijn die deelnemen aan de verschillende activiteiten.

De brief die naar het college is gegaan, was niet voldoende voor de aanvraag van éénmalige subsidie van 20.000 euro zodat Egbertus het komende jaar open kon blijven, er moest tijdens de behandeling van de begroting een motie ingediend worden en dat kan ondergetekende niet als persoon doen, daarom heeft de Partij Vrij Almelo deze motie mede ondersteund door de PvdA ingediend voor Egbertus en met succes.

De motie is aangenomen met 29 stemmen vóór en 6 stemmen tegen, CDA en Democraten.Nu waren tegen.

Egbertus kan het jaar 2023 openblijven, waardoor er direct uitbreiding van een activiteit is gekomen. Vanaf maandag 21 november, komen er elke morgen om 7.50 uur kinderen van de school ernaast, voor een ontbijtje, er gingen te veel kinderen naar school met een lege maag en dat wordt nu opgelost.

Geen kinderen meer met een lege maag zonder ontbijt naar school daar werkt Egbertus aan mee.

Met vriendelijke groeten, Harrie Korte

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.