Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Alle bij de gemeente Almelo in dienst zijnde werknemers gelijk te behandelen
Categories: Zonder rubriek

Motie Partij Vrij Almelo – Kerstbonus sociale werkvoorziening

Voor de Motie: Partij Vrij Almelo – SP

Tegen de Motie: CDA – VVD – LAS – D66 – PvdA – PVV – CU – GroenLinks – Almelo Centraal – FvD- Democraten.Nu – Lijst Cete

Toen de deelnemende gemeenten enkele jaren geleden besloten een einde te maken aan de Gemeenschappelijke Regeling Soweco met als gevolg dat Wsw-ers (ook die van Larcom) als werknemer bij diezelfde gemeenten in dienst zouden komen is de gemeenteraad steeds voorgehouden dat de Wsw- ers als volwaardige werknemer zouden worden beschouwd. Dat wil zeggen: dat de gemeente Almelo als werkgever alle werknemers gelijk behandelt.

Tot ons onlangs signalen bereikten dat onze Wsw-ers financieel niet gelijk behandeld worden ten opzichte van het ambtelijk personeel. Zo zouden ambtenaren een extra eenmalige uitkering vóór de feestdagen krijgen op voorstel van de gezamenlijke gemeentelijke werkgevers. De Wsw-ers vallen hier (volgens berichtgeving) echter buiten de boot.
Wij vinden dat de gemeente Almelo als werkgever de uitgesproken ambitie als voorbeeldrol waar moet maken. Daarom verzoeken wij u alle bij de gemeente Almelo in dienst zijnde werknemers gelijk te behandelen. Concreet betekent dit dat ook Wsw-ers in alle redelijkheid in aanmerking dienen te komen voor een extra eenmalige uitkering vóór de komende feestdagen.

Wel op dusdanige wijze dat het ‘Wsw-gelijkwaardig’ is, en nader wordt bezien hoe nadelige effecten voor salaris/uitkering inclusief eventuele toeslagen kunnen worden voorkomen.

Almelo komt alleen te staan, zo lijkt het. Lekker signaal naar deze medewerkers en leg dat maar eens uit. Naast Twenterand keren de gemeenten Ommen, Dalfsen, Hardenberg en Hellendoorn ook extra eenmalig uit.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.