Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
DE POLITIEKE ANALYSES VAN KOLONEL B.D. LEO J.J. DORRESTIJN
Categories: Zonder rubriek

Prikbord nr 853 (december-II)

Door de eeuwen heen hebben Nederlanders zich ontberingen en opofferingen getroost om het land in betere staat aan de volgende generatie over te dragen. Om democratie, vrijheid en een nationaal saamhorigheidsgevoel te bewerkstelligen ondanks religieuze of etnische verschillen. Die taak geldt ook voor onze generatie. Wij zijn nu de rentmeesters. Dat betekent dat we willen behouden wat Nederland tot eer strekt en tegelijkertijd de kansen benutten om zich verder te ontwikkelen als een veilige, leefbare en welvarende samenleving te midden van de andere volken.

Het was in het bijzonder aan Pim Fortuyn te danken dat de interesse van gewone mensen voor de toekomst van ons land en voor de politiek sterk is toegenomen. Voor korte tijd leek het erop dat dankzij deze talentvolle man de mening van de burgers opnieuw weerklank vond bij de bestuurders en dat de ‘werkvloer’ weer invloed kon uitoefenen op de gang van zaken in het land, zonder tot stakingen over te gaan. De onopgeloste kwesties betreffende het leven van alledag kwamen eindelijk op de politieke agenda te staan.

De onvrede over de situatie in ons land blijft namelijk groot. Het is echter goed om te beseffen dat het huidige Nederland als een momentopname moet worden gezien in de ontwikkeling van westerse soevereine staten. Onze nationale geschiedenis kent veel roerige tijden en kenmerkt zich door voortdurende veranderingen. Ook de huidige toestand zal eindig zijn. Daarom is de vraag die we ons het best kunnen stellen: In welke richting willen wij dat ons Nederland zich ontwikkelt en hoe kan dit met politieke middelen worden bereikt?

Regelmatig plaatsen wij (met toestemming) politieke analyses van de kolonel op onze website: 

Prikbord nr 853 (december-II)

Arbeidsmarkt

De tienduizenden ambtenaren die in de afgelopen jaren zijn aangesteld, hebben tot dusver nauwelijks bijgedragen aan een beter functioneren van de overheid.

De reden van die uitbreiding is dan ook twijfelachtig, met name in het licht van het eerdere vroegpensioen voor belastingambtenaren. Ook bij de politie, het onderwijs en de semi-overheid zijn nog steeds mogelijkheden om vóór 67 jaar met pensioen te gaan, terwijl de ziektepercentages er nauwelijks dalen; net als in de zorg. De ‘oplossing’ om parttimers een paar uur langer te laten werken, is financieel onaantrekkelijk, en de honderdduizenden gastarbeiders veroorzaken grote problemen bij huisvesting, veiligheid, uitbuiting, uitkeringen en loonexport naar de landen van herkomst.

Nog meer mensen hier naartoe halen vergroot die problemen, dus zullen de arbeids- en belastingvoorwaarden van opgeleide parttimers aanzienlijk moeten verbeteren. Zodanig dat er tevens minder van hen kiezen voor een zzp-status. Daarnaast moet werken ook lonen voor degenen die het minimum-loon ontvangen. En tot slot zal de overheid zelf moeten bezuinigen, zodat de belastingen omlaag kunnen. Want de voorbeelden van geldverspilling zijn talloos en te vaak op of over de grenzen van fraude en corruptie. En dan gaat het om veel grotere zaken dan de verwarming in ministeries of het vlieggedrag van ministers. Alleen het ict-dossier van overheid en ziekenhuizen betreft al miljarden aan nutteloze uitgaven, terwijl de beveiliging onvoldoende is, net als bij de universiteiten.

Bankschandaal

Niet alleen in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Italië, Malta en Hongarije zijn bankschandalen ontdekt – met name gericht op witwassen, bankfraude en overheidscorruptie – maar nu ook bij een Deense bank. Boete bijna 2 miljard euro, waarbij alleen al het witwasbedrag dat naar de VS ging naar verluidt 160 miljard omvatte. Waar komt dit zwarte geld vandaan en hoe wordt het ‘verdiend’? En hoe voorkom je dit met toezicht op stortingen van € 100 terwijl het om miljarden gaat? Bij het Parmalat-schandaal is nooit bekend gemaakt wie hier € 6 miljard hebben verloren, maar ik neem aan dat het geen pensioenfonds was, toch?

Misschien het koningshuis, want wat was hier geheim aan? En ook van de vervolging van bankdirecteur Zalm werd niets meer vernomen.

Belastingverhoging

Nagenoeg ongemerkt is binnen één week duidelijk geworden waarom minister Kaag belastingverhoging wil. Kennelijk zonder de Kamer erin de kennen, heeft Nederland ingestemd met een ‘VN-belasting’ voor biodiversiteit. Uitgaande van 200 miljard per jaar (waarvoor eigenlijk?) door 200 landen op te brengen, is onze bijdrage tenminste enige miljarden.

Ook Brussel heeft kans gezien een eigen ‘EU-belasting’ in te voeren; namelijk op CO-2. En daarmee is het verspillende rondpompen van geld een nieuwe fase ingegaan: de ‘vervuiler’ betaalt 2x voor een hersenschim die geen enkel effect heeft op het klimaat. Want nationale projecten moeten uiteraard ook doorgaan in ons ‘rijke’ landje en Brussel krijgt er belang bij dat die niet succesvol zijn…

Corrupt

De heer Bouwhuis (Tel. 16/12) meent dat niet alle Europarlementariërs en (Europese?) topambtenaren corrupt zijn. Daarin heeft hij gelijk, maar wie beweert dit dan en heeft hij dat onderzocht? Er bestaat ook nog zoiets als fraude, machtsmisbruik, eigenbelang en wegkijken. Want tenminste 50% van het Europarlement weigert de Commissie te dwingen om verantwoording af te leggen over de vele afgekeurde jaarrekeningen; en dan hebben we het nog niet over de miljardenbestedingen die er wel in staan. En hoe was het ook alweer met het aanwezigheidsregister en de onkostenvergoedingen? En hoe is het mogelijk dat in de loop der jaren duizenden lobbyisten – kennelijk succesvol – hun goedbetaalde werk hebben kunnen doen? Waarom werd de ECB geaccepteerd zonder enig toezicht vanuit het parlement; en de toetreding van Roemenië, Bulgarije, Malta en Griekenland? En straks Albanië… Waarom moest Groot-Brittannië ‘gestraft’ worden voor Brexit, maar kan Orban (Hongarije) de Commissie chanteren? Wat heeft het Parlement geëist inzake de betalingen aan Turkije en de instroom van gelukszoekers via Noord-Afrika? Het echte probleem ligt dus iets anders: hoeveel Europarlementariërs (en topambtenaren) zijn volstrekt integer en moedig genoeg om misstanden aan de kaak te stellen?

Cruciaal jaar

De voorspellers kunnen hun hart ophalen aan het afgelopen jaar – hoeveel missers – en het komende jaar. De irritaties over de EU, de klimaatdrammers, de besluiteloosheid van de VN, de regering en de energiecrisis dreigen de woede over Poetin te overschaduwen. En dan hebben we nog de nationale politieke crisissen, de verkiezingen, de immigratie, de woningnood, de zorg en de armoede waardoor het vertrouwen in de overheid tot het vriespunt is gedaald. Er moeten cruciale beslissingen worden genomen, maar wie weet te voorspellen welke dit zullen zijn?

ECB

De landen die geld van de ECB hebben geleend, dragen een gezamenlijke schuld van 8.500 miljard euro, volgens een Duitse deskundige. Mevrouw Lagarde wil nu geleidelijke aflossing van (een deel van) dat gigantische bedrag, maar verhoogt intussen wel de rente. De vraag is echter of landen die destijds al zo diep in de schulden zaten, dat ze die niet konden aflossen zonder hulp, nu wel over die financiële ruimte beschikken. En als dit niet zo is, wat wil de ECB dan verhullen: dat we die leningen nooit zullen innen? En dat ze dus nooit verstrekt hadden moeten worden? Ter vergelijking: de Amerikaanse staatsschuld is 31 biljoen dollar; dus ongeveer 3,5 keer de schuld bij de ECB. Maar de EU-landen hebben niet alleen ECB-schulden of garanties aan de ECB afgegeven (Nederland naar verluidt 240 miljard) en enkele zijn feitelijk failliet, omdat ze niet meer kunnen lenen om de rente te betalen…

EU-corruptie

Dat een Griekse en andere socialistische Europarlementariërs zijn betrapt op vermeende corruptie, heeft niets met verminderde integriteit te maken, want die is al 20 jaar zichtbaar. Het is vooral opgevallen, omdat niet Frankrijk, Roemenië of Malta erbij betrokken was, maar Qatar.

De actuele verontwaardiging is tamelijk hypocriet in het licht van eerdere gedragingen van bepaalde commissarissen, parlementariërs, ambtenaren en landen, alsmede de duizenden lobbyisten in Brussel en de vele afgekeurde EU-jaarrekeningen. Overigens is de integriteit in Brussel ook ver te zoeken bij aanwezigheidsregisters, (woon)kostendeclaraties en het misbruik van lobbyisten, media en wetenschappers bij onfrisse EU-doelstellingen. Kortom, een schoonmaakactie moet niet alleen de lobbyisten omvatten, maar de gehele organisatie, inclusief de rapporten, en de bevindingen van OLAF (European Anti-Fraud Office).

Herstelbetalingen

Heeft premier Rutte de term ‘herstelbetalingen’ met opzet gebruikt in relatie tot de onzinnige eisen van Suriname? Want er heeft daar helemaal geen burgeroorlog gewoed en hij sluit Wiedergutmachung, ontwikkelingshulp en Coronasteun daarmee niet uit. Waar is overigens de 5 miljard ontwikkelingshulp gebleven, die pas zou worden uitbetaald als het onafhankelijke Suriname een rechtsstaat was geworden? Nooit meer iets van gehoord en dat is altijd verdacht bij de Rutte-kabinetten.

Oekraïense vluchtelingen

Na berichten over de wenselijkheid van overplaatsing van Oekraïense vluchtelingen die al maanden op hetzelfde particuliere opvangadres hebben gebivakkeerd, is het stil geworden rond deze voorzieningen. Er zou een handboekje zijn verschenen, maar worden daarin ook de recente ervaringen verwerkt? Bijv. problemen, indien de vluchtelingen geen Engels spreken, of overplaatsing terwijl ze werk hebben gevonden, of hulp als er irritaties ontstaan, of medische/psychische zorg, of het ontbreken van vervoer op het opvangadres, of scholen en sport voor de kinderen etc.

Nu de opvangcapaciteit verder moet toenemen, zal er ook meer informatie moeten worden verspreid over de omstandigheden en voorwaarden. Vooral christelijke politici die zich nog steeds tegenstander tonen van beperkingen op de instroom van gelukszoekers, zullen zich hiervan rekenschap moeten geven in overleg met de eigen achterban, want het gaat hierbij om echte vluchtelingen.

Ongeloofwaardig

Volgens premier Rutte heeft hij niet beseft hoe problematisch de grote instroom van asielzoekers is. Een volstrekt ongeloofwaardige bewering, tenzij de staatssecretaris, de IND, het COA, de Kamer (Kamercommissie) en de minister van Justitie en Veiligheid allemaal hun mond hebben gehouden. Maar dan nog: een blik op de kostenpost, in de media, op de website van Vluchtelingenwerk, in de rapporten van Frontex, op de werkloosheidscijfers en op de ongegronde huisvestingsprioriteit moet toch voldoende zijn geweest om hem eerder wakker te schudden?

Ophokken

In Duitsland waar nog ongelooflijk veel ruimte is voor fatsoenlijke huisvesting van de groeiende bevolking, heeft men een absurde ‘oplossing’ bedacht. Ophokken in extra verdiepingen op bestaande bouw. Het fictieve voordeel is dat er geen nieuwe wegen, riolen, energiekabels, gasleidingen, scholen en ziekenhuizen nodig zouden zijn, maar dat gaat niet op gezien de bestaande overbelasting van dergelijke voorzieningen, de energietransitie, de verkeersinfarcten in steden, het toenemende parkeerprobleem, het tekort aan kinderopvang en (huis)artsen, alsmede de verpaupering van bepaalde wijken met illegale bewoning

Indien ook Duitsland jaarlijks een stadsbevolking binnenhaalt aan nieuwe immigranten, dan moet die ‘stad’ telkens gebouwd worden: zo dicht mogelijk bij (nieuwe) werkgelegenheid en met behoud van een gezond leefklimaat voor iedereen. En als een land dat niet kan, dan wordt het tijd om de grenzen te sluiten, want de huidige opnamestops voor ernstig zieke kinderen en voor echte vluchtelingen uit Oekraïne zijn een waarschuwing voor de chaos die dreigt; niet alleen in Duitsland.

Veiligheidsgarantie

De voormalige secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen wil dat de westerse/Europese landen een verdrag tekenen waarin de militaire veiligheid van Oekraïne wordt gewaarborgd. Dit zou de Russen moeten afschrikken om de oorlog te continueren en kan niet worden geblokkeerd door Turkije. Zo’n verdrag heeft echter alleen waarde, indien de VS meedoet, en daar ontstaat een probleem. Want wapens leveren is één ding, maar militaire presentie in Europa en raketten afvuren op Moskou of Minsk hebben een geheel andere dimensie. Het openhouden van de Franse deur voor besprekingen met Poetin verraadt echter een afwachtende houding ten nadele van Kiev. Een betere oplossing is wellicht om tegelijk ook een veiligheidsverdrag met Zweden te sluiten, daar Amerikaanse troepen te stationeren en tevens de Oekraïense strijdkrachten maximaal te ondersteunen. Dit gaat heel veel geld kosten, maar is belangrijker dan de miljarden voor onhaalbare klimaatdoelen. De huidige toezeggingen door donorlanden van totaal 1 miljard euro steun, is belachelijk en zou het 100-voudige moeten zijn om een nieuw Russisch voorjaarsoffensief te voorkomen. Eerst dan begrijpt Moskou dat het menens is.

Windturbines

Ook in Duitsland zijn op korte termijn de eerste rechtszaken te verwachten tegen de plaatsing van windturbines in een bebouwde omgeving. De lage bromtoon van de reusachtige wieken dan wel turbines berooft bewoners binnen een afstand van 1 km van hun nachtrust, afhankelijk van de windrichting. Kleinere molens of een grotere afstand zijn volgens deskundigen niet gewenst en in grote delen van Duitsland niet mogelijk. Dit laatste is discutabel, omdat het land nog veel nauwelijks bewoond bosgebied heeft, evenals grote landbouwarealen, meren, moerasgebieden en andere uitgestrekte natuurgebieden. Doch mogelijk vreest men daarbij de reacties van natuurbeschermers die dieren doorgaans belangrijker vinden dan mensen. In ons land is dat dilemma nog veel scherper daar ook rekening moet worden gehouden met toekomstige woongebieden en met de overheersende windrichting. Kortom, de normen voor het leefmilieu van mensen dienen hier dezelfde aandacht te krijgen als de stikstofvrije zones.

Winter

De hongerwinter en het daarmee samenhangende machtsmisbruik door zwarthandelaren, ambtenaren, boeren en Duitsers hebben een bijzondere zwijgzaamheid van mijn (Amsterdamse) ouders opgeleverd. Als bakkersknecht moest mijn vader worden beveiligd door een politie-agent.

De leefsituatie in bepaalde delen van Oekraïne doet sterk aan die tijd denken, maar een winteractie via de media lijkt niet erg zinvol. Er zijn inmiddels zoveel organisaties en initiatieven, dat men het zicht kwijt is op de daadwerkelijke hulp die door alle EU-landen wordt gegeven.

In Duitsland richten de charitatieve tv-shows zich vooral op de belangen van hulporganisaties en projecten in landen die al tientallen jaren hun problemen niet zelf willen/kunnen oplossen. In Nederland moet onder meer de aanpak van kinderkanker worden uitgebreid, waarvoor de overheid kennelijk geen budget heeft.

En de VN… kijkt toe hoe een land wordt verwoest door een lidstaat in de Veiligheidsraad. De VS onderhandelde met Moskou slechts over een domme sportvrouw en verbiedt Kiev om Amerikaanse raketten tegen militaire doelen in Rusland in te zetten. De Turkse dictator probeert – zoals gewoonlijk – de NAVO te chanteren; nu weer bij de toetreding van Zweden.

Den Haag laat zich nog steeds gijzelen door eigen milieu- en asielwetten, terwijl nieuwe vluchtelingenstromen uit Oekraïne en Rusland op gang komen. Italië laat zich chanteren door Brussel bij de toelating van twee schepen met 500 gelukszoekers aan boord, terwijl meer Oekraïense vluchtelingen in Polen niet meer welkom zijn en ook Duitsland ‘volloopt’. Misschien ook naar Italië? En de EU praat over niet-militaire sancties tegen Rusland die nauwelijks effect sorteren, want het klimaat is veel belangrijker.

Dit zijn de grote verschillen met de winter van 1944-’45 toen de geallieerden een onvoorwaardelijke overgave eisten, ook van Japan, en daarna de Duitse criminelen in Neurenberg ophingen. Indien Europa niet bereid is om de VN en de VS tot hardere acties te bewegen en zelf alle onzinnige wetjes opzij te schuiven, die grootschalige hulp aan Oekraïne en aan echte vluchtelingen belemmeren, dan moet nooit meer worden gesproken over de internationale rechtsorde, want die bestaat niet meer.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.