Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Incidenten AZC Almelo (mondelinge vragen)
Categories: Zonder rubriek

AZC Almelo

Mondelinge vragen ten behoeve van het “Vragenhalfuurtje” op dinsdag 20 december 2022

Incidenten AZC Almelo

Voorzitter,

In maart 2017 stelde de Partij Vrij Almelo schriftelijke vragen aan het Almelose college over het veiligheidsbeleid in en om het Almelose AZC.

Als antwoord kregen wij te horen dat er afspraken zijn gemaakt met het COA over het wekelijkse overleg met burgemeester en de politie. Ook ontvangt de gemeente Almelo maandelijks een overzicht van alle incidenten die betrekking hebbend op asielzoekers. Eventuele (persoonsgerichte) maatregelen worden zo spoedig mogelijk besproken met diverse betrokken partijen, waaronder de Raad.

Bij de Partij Vrij Almelo zijn meldingen binnenkomen dat eerder veroordeelde asielzoekers op het criminele pad zijn geweest vanuit het AZC in Almelo en deze als uitvalsbasis gebruiken.

De vragen: kort en bondig.

1, Waarom is de Raad van het bovenstaande niet op de hoogte, en om hoeveel gevallen gaat het en waarom is dit niet gemeld?

2, Waarom blijft snelle uitzetting vaak achterwege, zeker bij recidive. En ook hier zitten we weer met het probleem van een gebrek aan informatie waardoor niets kan worden gecontroleerd.

3, Bent u op de hoogte dat u eerder hebt toegezegd dat asielzoekers meteen het AZC in Almelo moeten verlaten, zodra ze veroordeeld zijn voor crimineel gedrag en dat daar strak de hand aan gehouden wordt?

Alvast dank voor beantwoording.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.