Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W Almelo
Categories: Zonder rubriek

Almelo, 26 januari 2023

Betreft: Café Flashback

Geacht College,

Geven en nemen, daarom draait het voor horecaondernemers en bewoners van centra in steden. Bewoners van de binnenstad moeten begrijpen dat wat kabaal inherent is aan deze specifieke leefomgeving, en de kroegbazen horen te beseffen dat ze rekening dienen te houden met omwonenden. Zo blijven centra gezellig en leefbaar. Het is een breekbaar evenwicht, zo blijkt regelmatig. Neem het gedoe rond café Flashback, een café dicht in de buurt van het rumoerige Amaliaplein.

De voorlopige conclusie van de Partij Vrij Almelo: de omwonenden hebben recht van spreken als ze klagen, al vindt de uitbater dat de buurt soms overdrijft en dat de overlast voor een niet onbeduidend deel mede wordt veroorzaakt door anderen dan de gasten van café Flashback. Vaak zijn het late klanten van bezoekers in de buurt zoals het Amaliaplein , aldus de uitbater die wij spraken.

De Partij Vrij Almelo vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden. Wij zien de laatste tijd echter een tendens waarbij steeds meer verantwoordelijkheid bij ondernemers gelegd wordt.

Wij hebben de volgende vragen:

Is het college het met ons eens dat teveel regeldruk en teveel verantwoordelijkheden voor deze ondernemer een ongewenst risico met zich meebrengt; namelijk dat zij het ondernemen niet meer ziet zitten en ermee wil stoppen?

Waarom heeft deze hardwerkende ondernemer een dwangsom opgelegd gekregen vanwege (volgens de gemeente) overlast gevende Heracles supporters die zich niet aan de regels houden, en hoe is gedocumenteerd en vastgesteld dat dit voornamelijk dan wel uitsluitend van deze groep afkomstig is?

Is het college bereid op het gebied van handhaving meer accent te leggen op de ‘gebruiker’ in plaats van op de ondernemer? Oftewel, ondersteun de ondernemer, en beboet de zich misdragende.

Aan de Grotestraat- Zuid is tegenover café Flashback een camera geïnstalleerd in de openbare ruimte (zie bijgevoegde foto). Is het college bekend met deze camera? Zo ja, wat is het doel van deze camera, wanneer is die geïnstalleerd; is deze tijdelijk en zo ja wanneer wordt deze weer verwijderd en op welke gronden acht het college de inzet hiervan proportioneel?

Bent u het met ons eens dat bij het installeren bewakingscamera’s in de openbare ruimte uiterste terughoudendheid in acht genomen moet worden i.v.m met privacy en omdat bezoekers zichtbaar in beeld komen?

Welke regels gelden voor het installeren en in gebruik nemen van surveillance en bewakingscamera’s in de openbare ruimte van de gemeente Almelo, en is de afweging tot plaatsing toetsbaar en beschikbaar voor de raad ?

Wordt de noodzaak voor geïnstalleerde en in werking zijnde camera’s regelmatig herbeoordeeld, met welke tijdsinterval en door wie?
Kan deze periodieke evaluatie met de raad gedeeld worden?

Indien ontkennend welke moverende redenen?

Graag zien wij de gestelde vragen beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.