Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Almelo moet zich voorbereiden op kernenergie
Categories: Zonder rubriek

Er staat nog geen enkele windmolen in Twente, maar ook hier krijgt de vrees voor gezondheidsschade door de turbines steeds steviger voet aan de grond

De eis om binnen twintig jaar alle stroom via zonnepanelen en windmolens op te wekken stuit in Almelo op forse weerstand. Ook in buurgemeente Twenterand groeit het chagrijn over de opdracht die het rijk heeft neergelegd in de vorm van een regionale energiestrategie. Een meerderheid van raadsleden in Twenterand gaf de verantwoordelijke wethouder opdracht om te onderzoeken of hun aandeel in windmolen niet op de Noordzee geplaatst kunnen worden.

De paniek blijkt heel groot te zijn. Onze burgers hebben geen benul wat er op hen afkomt. De vraag is of gemeenten in Twente, of elders in het land, in staat zullen zijn om van het door het Rijk ingezette spoor af te wijken. Als een regio niet voldoet aan opwekking van voldoende hernieuwbare energie, kan de provincie ingrijpen. De Partij Vrij Almelo is niet bang voor de strijd. Wij vinden dat we een vuist moeten maken naar Den Haag, want ze zijn daar volledig de weg kwijt.

Het is een illusie om te denken dat wij het klimaat redden. Zeker als je het zonder kernenergie wilt doen. Daarom moeten we ons nuchtere verstand gebruiken. Laten we geen domme dingen doen. Binnen enkele jaren ziet ook Den Haag in dat dit niet de juiste weg is.

Kernenergie als optie propageren, lokt automatisch één vraag uit: mag zo’n kerncentrale dan ook ergens in Twente staan? Als je de keuze uitlegt tussen weilanden vol molens en zonnepanelen of één centrale, dan weten we het wel.

Kernenergie lijkt een duurzame oplossing te zijn. Uit rondvraag op straat blijkt dat veel mensen in Almelo het een goed alternatief vinden. Voor Almelo op lokaal niveau is dit nu nog toekomstmuziek. Maar als een dergelijk concept kans krijgt van de politiek om te slagen, komt energie-opwekking binnen het bereik van ondernemers of corporaties, en zijn bouwtijden van een paar jaar met transparantie en duidelijke prijzen haalbaar. Potentieel blijft kernenergie een van de goedkoopste wijzen van energie opwekken, zeker als de bouwkosten minimaal zijn.

Vaak wordt gezegd dat het jaren duurt om een kerncentrale te bouwen. Dat zeggen we al 20 jaar. Als we 20 jaar geleden waren begonnen dan hadden ze er nu gestaan. Dan hadden we nu veel minder CO2-uitstoot gehad en steviger CO2-doelstellingen voor 2030 kunnen definiëren. Ook waren we minder afhankelijk van aardgas geweest. Het is echter nog geen 2050 en na die tijd is er ook nog een toekomst.

Misschien zeggen we tegen die tijd wel ‘gelukkig dat we wat kerncentrales hebben gebouwd.

Partij Vrij Almelo.

Naschrift:

Een kerncentrale levert evenveel energie als 6.000 windmolens, is veel goedkoper en schoner, en vriendelijker voor dieren. Een gemiddelde windturbine in Nederland veroorzaakt 30 dodelijke vogelslachtoffers per jaar. Voor 2.000 molens op zee zou dit resulteren in 60.000 dode vogels per jaar. En de duizenden holle windturbinemasten onder water veroorzaken helse geluiden voor vissen en zeezoogdieren, die het paargedrag beïnvloeden en leiden tot onherstelbare gehoorschade.

De kerncentrale past op een voetbalveld, maar 2.000 windmolens bestrijken een oppervlakte groter dan de provincie Overijssel. De kerncentrale kan privaat worden gefinancierd, waardoor schatkist en belastingbetaler buiten schot blijven.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.