Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen over de fysieke bereikbaarheid van wijkagenten
Categories: Zonder rubriek

Partij Vrij Almelo

Schriftelijke vragen aan college van B&W

“Hoe bereik ik de wijkagent”

Geacht college,

Vanuit verschillende wijken bereikten ons signalen over de (moeilijke) bereikbaarheid van de wijkagent. Dit leidt tot frustratie bij de beller die de moeite neemt gevaarlijke situaties te melden.

Wij (Partij Vrij Almelo) namen de proef op de som: na het bellen van het landelijke 0900-8844-nummer kregen wij te horen dat de wijkagent per e-mail wordt gewaarschuwd. Wanneer wij antwoord zouden krijgen kon de telefoniste niet beantwoorden.

Het landelijke nummer werd ingevoerd om de service aan de burger te vergroten, maar wij ondervonden zelf dat daar weinig van is te merken.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Kent het college de signalen over de lastige bereikbaarheid van de wijkagent?
  2. Wat vindt het college daarvan?
  3. Wil het college actie ondernemen om de bereikbaarheid te verbeteren?
  4. Bent u met ons van mening dat de wijkagent een spilfunctie vervult in het verbeteren van de veiligheid in wijken en buurten?
  5. Wat is uw beleid aangaande de fysieke bereikbaarheid van wijkagenten?
  6. Herkent het college het beeld dat de wijkagent in Almelo te weinig op straat en in de wijken aanwezig is?

De Partij Vrij Almelo ziet graag de beantwoording van de vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.