Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Leven in een veilige omgeving is voor de meeste mensen heel belangrijk
Categories: Zonder rubriek

Jongeren die op openbare plekken bij elkaar komen en overlast veroorzaken

Bewoners van de wijk Schelfhorst ondervinden al jaren overlast van hangjongeren. In 2019 werd zelfs een speciaal team opgericht die overlast van hangjongeren in de wijk moet aanpakken. Het team bestond uit mensen van politie, justitie, Scoop Welzijn en woningstichtingen.

Maar de laatste tijd lijkt het weer enorm uit de hand te lopen. Bewoners van de wijk klagen weer over een groep hangjongeren die geregeld overlast veroorzaken. Hoewel de overlast al meerdere keren aan de woningstichting is doorgegeven en ook de politie is gebeld, gaat de overlast gewoon door. De wijkagent bellen heeft al helemaal geen nut, melding maken idem, want het lijkt of er weinig gebeurt.

Rondhangen in de openbare ruimte is echter geen nieuw fenomeen. Ook het verzet hiertegen is niet van vandaag of gister. Na de tweede wereldoorlog vond een grote verandering plaats. De jeugd kreeg meer vrije tijd en meer geld te besteden en liet zich minder gemakkelijk de wet voorschrijven; er werd een nieuwe jeugdcultuur geboren. Een onderzoek uit de jaren tachtig ziet het rondhangen als het claimen van een soort van zone van vrijheid. Een plek op straat is een trefpunt om vrienden te ontmoeten. Van belang is ook het aspect van het symbolisch bezitten van een eigen plek in de openbare ruimte.  

Ontmoetingsplekken op straat of wijkcentra blijken vooral te worden bezocht door jongeren die geen lid zijn van een (sport)vereniging. Voor deze jongeren is ontmoeting het belangrijkste. Lichamelijke beweging is voor hen ook belangrijk, maar krijgt voor een deel een ander karakter. Jongeren zitten in de leeftijd van assertief gedrag, van tonen wat je lichamelijk kunt. Indruk maken op de andere sekse is daarvan een onderdeel. Ondanks dat dit uitdagende gedrag hoort bij hun ontwikkelingsfase, kan het soms als overlast worden ervaren. Jongeren zijn vaak laat op, en kunnen zo nu en dan gillen en schreeuwen. Brommers en scooters kunnen daarbij een extra bijdrage leveren aan de overlast.

Daarom vindt  de Partij Vrij Almelo dat er veel harder opgetreden moet worden tegen jongeren die overlast veroorzaken. Zelf zijn we ook allemaal jong geweest, maar wij hadden wel respect voor alles wat van een ander was en handelden daar dan ook naar. Huidige jongeren die overlast veroorzaken zijn los geschoten en dienen een gerichte aanpak, strakke begeleiding en zonodig heropvoeding te krijgen.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.