Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie vreemd aan de orde
Categories: Zonder rubriek

Motie vreemd aan de orde

Geef Partij Vrij Almelo (PVA) alsnog toestemming om mondelinge vragen te stellen inzake Gedoogbesluit asielzoekers Brugstraat

De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 28 maart 2022.
Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo

Constaterende;
dat het stellen van mondelinge vragen niet zijn toegelaten door het Presidium;
dat de opgegeven reden geen grondslag kan vinden in de Gemeentewet;
dat het stellen van mondelinge vragen een cruciaal stuk politiek gereedschap is voor raadsleden;
dat het weigeren van mondelinge vragen de democratie en dat van raadsleden uitholt;
dat de tekst van de mondelinge vragen als volgt luidt;
De Partij Vrij Almelo (PVA) leest met stijgende verbazing de door B&W verleende Gedoogbeslissing
noodopvanglocatie asielzoekers Brugstraat 2-4 te Almelo. De Tweede Kamer heeft meermaals uitdrukkelijk aangegeven dat gedogen verboden is. Elke strijd met een bestemmingsplan (deze Almelose noodopvang is tot op de dag van vandaag nog steeds illegaal) moet door middel van een omgevingsvergunning recht getrokken worden. Alleen dan kunnen omwonenden bezwaar en beroep instellen. Bij een gedoogbeslissing kan dat niet. Dat heeft de Raad van State op 24 april 2019 bepaald, zie ECLI:NL:RVS:2019:1356. Nu worden illegalen, illegaal gedoogd’’. Daar wil de Partij Vrij Almelo onmiddellijk van af.
De Partij Vrij Almelo heeft daar een aantal vragen over.

 1. Waarom is deze illegale gedoogbeschikking niet aan de raad medegedeeld?
 2. Waarom is deze illegale gedoogbeschikking niet in het Huis aan Huisblad medegedeeld?
 3. Als zowel de Tweede Kamer als ook de Raad van State gedogen niet toestaan, waarom doet u dat dan toch?
 4. De Partij Vrij Almelo ziet deze route van noodopvang ‘organiseren’ middels een gedoogbeslissing als een volstrekt ongewenst en illegaal ‘geitepaadje’. Is het niet transparanter om de noodopvang gewoon via een omgevingsvergunning te legaliseren, temeer daar de noodopvang helemaal geen door het Rijk verplichte maatregel is?
 5. Zo ja, en gaat u ook alsnog het vergunning-traject starten?
 6. Zo nee, waarom niet?
  dat het Presidium de volgende weigeringsgronden aanvoert;
  Het presidium heeft de door jullie ingediende vragen getoetst op de recent opgestelde criteria. En daaruit kwam het volgende uit: Vragen over het Gedoogbesluit Burgstraat:
 • Iets minder bondig, maar oke.
 • Het nemen van het besluit is wel actueel, maar nog recent besproken in een politiek beraad. Daarbij zijn de juridische vraag meer principieel van aard en gaat leiden tot een welles/nietes gesprek. Het werkt veel beter als de vragen schriftelijk worden gesteld zodat er vervolgens indien gewenst op basis van het antwoord een raadsbreede discussie kan plaatsvinden. Door de antwoorden te agenderen. Als jullie het hiermee eens zijn, laat dat dan even weten. Dan maken wij er schriftelijke vragen van.
 • Dus: niet toegelaten.
  Overweegt;
  dat het niet wenselijk is dat een raadslid bovenstaande ‘’mondelinge vragen Gedoogbesluit asielzoekers Brugstraat’’ niet mag stellen;
  Bepaalt;
  dat de PVA zijn geweigerde ‘’mondelinge vragen Gedoogbesluit asielzoekers Brugstraat’’
  alsnog mondeling mag gaan stellen in de raad van 28 januari 2023.
  en gaat over tot de orde van de dag.
Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.