Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen: buurt- en dorpshuizen compenseren voor hoge kosten
Categories: Zonder rubriek

Schriftelijke vragen aan het college van B&W

Onderwerp: buurt- en dorpshuizen compenseren voor hoge energiekosten

Almelo, 28 februari 2023

Geacht college,

De rijksoverheid heeft op 21-11-2022 bekend gemaakt dat gemeenten en provincies vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen krijgen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Het gaat bij deze prijsbijstelling jaarlijks in totaal om zo’n € 300 miljoen voor de periode 2023-2025; voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot circa € 400 miljoen. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Met deze middelen hebben gemeenten en provincies de mogelijkheid om voorzieningen met een maatschappelijke functie extra te ondersteunen als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan buurt- en dorpshuizen die te maken hebben gekregen met hoge energiekosten. Het is aan gemeenten en provincies aan welke maatschappelijke voorzieningen ze dit geld willen besteden.”

Naar aanleiding daarvan vraagt de fractie Partij Vrij Almelo het college van burgemeester en wethouders:

  1. Bent u op de hoogte van deze regeling?
  2. Wilt u deze middelen van 2023-2027 beschikbaar stellen voor buurt- en dorpshuizen?
  3. Is er een overzicht van buurt- en dorpshuizen die hiervoor in aanmerking komen?
  4. Als een buurt- of dorpshuis in de problemen is door hoge energielasten, waar kunnen ze zich dan melden om voor deze regeling in aanmerking te komen?

Wij zien de beantwoording van de vragen graag tegemoet.

Namens de fractie Partij Vrij Almelo,

Harrie Korte

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.