Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Leefbare wijken en dorpen voor Almelo
Categories: Zonder rubriek

Stadslab Indiëterrein

Op woensdag 12 april waren we (raadsleden) welkom in het Stadslap Indiëterrein om met wijkregisseurs en professionals van verschillende organisaties van gedachten te wisselen over hoe we de leefbaarheid en kwaliteit van de Almelose wijken, Aadorp en Bornerbroek kunnen verbeteren.

De leefbaarheid in onze gemeente staat onder druk; de sociale samenhang in buurten en wijken vermindert en op onderdelen is er sprake van vereenzaming. Het groenonderhoud vraagt aandacht. En gemeenschappelijke voorzieningen staan, als gevolg van financiële keuzes, onder druk. De jeugdoverlast neemt toe.

De Partij Vrij Almelo was blij met deze bijeenkomst want wij merken dat betrokken partijen pas in actie komen als de situatie escaleert. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen woningcorporaties, ggz-aanbieders en gemeenten nog veel te wensen overlaat. Het advies is voor de betrokken partijen om onderling de rollen en verantwoordelijkheden verder te concretiseren.

Uiteindelijk moeten gemeenten en corporaties afspraken vastleggen in prestatieafspraken die gaan over wonen én zorg. Daardoor kan ook geïnvesteerd worden in nieuwe vormen waar wonen, zorg en ondersteuning samenkomen. Ook binnen onze gemeente moeten de domeinen van wonen en zorg, die nog te vaak organisatorisch gescheiden zijn, sterker gekoppeld worden.

Gelukkig zijn alle betrokkenen ervan overtuigd dat samenwerking én communicatie van groot belang zijn voor succesvolle projecten. En zijn er voorbeelden uit de praktijk die aantonen dat dit werkt!

Partij Vrij Almelo

Toespraak wethouder Jan Martin van Rees

Alle wijkregisseurs op een rijtje

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/vernieuwde-leefbaarometer-3.0

Foto’s Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.