Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen PVA over starterslening
Categories: Zonder rubriek

Geacht college

Sinds enkele jaren heeft de gemeente Almelo een starterslening. De starterslening biedt starters uit Almelo op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om nét dat beetje extra te lenen om een huis in Almelo te kopen. Deze regeling is o.a. ingesteld om Almeloërs binnen Almelo eenvoudiger aan een woning te laten komen.

Een van de voorwaarden van de Almelose starterslening is dat de totale verwervingskosten van de woning niet meer dan 225.000 euro mag zijn, inclusief verbeterkosten. Was de gemiddelde verkoopprijs in Almelo voor een huis in 2020 nog 222,697 euro, in 2022 is dit opgelopen tot 387,000 euro, een toename van maar liefst 25% in twee jaar (CBS). Partij Vrij Almelo heeft het idee dat met deze huizenprijzen weinig starters kunnen voldoen aan de voorwaarde van 225.000 euro van de starterslening.

Partij Vrij Almelo vindt het belangrijk om Almeloërs te behouden binnen onze gemeente en heeft daarom de volgende vragen.

Beantwoording vragen door het college:

Op 4 april 2023 heeft de Partij Vrij Almelo een aantal vragen gesteld over de starterslening. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Vraag 1.

Hoeveel startersleningen zijn er de afgelopen 5 jaar aangevraagd? Graag uitsplitsen per jaar.

Antwoord:

De huidige regeling voorde starterslening geldt vanaf 1 februari 2021.

Vanaf dat moment zijn er de volgende aantallen aangevraagd:
2021: 54 aanvragen
2022: 28 aanvragen
2023: 18 aanvragen

Vraag 2.

Hoe kijkt het college aan tegen de verhouding huizenprijzen in vergelijking met de starterslening?

Antwoord:

De starterslening geldt vanaf 2021. De WOZ-waarde die toen voor de regeling gehanteerd is, is de WOZ waarde van 2020. Deze WOZ-waarde, van € 225.000,-, was toen een goede waarde voor starterswoningen. Bij de invoering van de regeling stonden er gemiddeld bijna 200 woningen met een vraagprijs tot deze WOZ-waarde te koop. Daarmee hadden starters op de woningmarkt ruime keuze. In 2021 en 2022 zijn de huizenprijzen ook in Almelo gestegen en de WOZ-waarde voor de starterslening is niet meegestegen omdat er geen indexering is opgenomen in de regeling. Op dit moment staan er zo`n 30 huizen met een vraagprijs van € 225.000,- in Almelo te koop. Starters op de woningmarkt hebben op dit moment dus minder keuze.

Vraag 3.

Is het mogelijk om de verwervingskosten drempel te verhogen?

Antwoord:

Nee, binnen de huidige verordening is dat niet mogelijk.

Vraag 4.

Zijn er mogelijkheden om het begrip startersleningen weer inhoud te geven?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 5.

Kan de starterslening geïndexeerd worden aan de jaarlijkse ontwikkeling op de woningmarkt gebaseerd op CBS cijfers?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 3.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester.

Reactie:

Een te formele opstelling van het college zonder rekening te houden met de gewijzigde huizenmarkt en noden van inwoners. Keuze uit 30 huizen bij een inwonertal van meer dan 70.000 is de deconfiture van deze starterslening regeling.

Bovendien conform artikel 3 stelt college budget beschikbaar, kan dus ook binnen deze regeling gewijzigd worden.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653640

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.