Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W. Betreft: dierenwelzijn veiligheidsregio Twente
Categories: Zonder rubriek

Almelo, 30 april 2023

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Betreft: dierenwelzijn veiligheidsregio Twente

Geachte burgemeester,

Het redden van dieren is een wettelijke taak van veiligheidsregio’s, die vaak bij de brandweer is neergelegd. Toch blijkt dat er nauwelijks aandacht is voor hulp aan dieren bij een ramp. Tijdens de oorlog in Oekraïne, zie je vaak dat mensen hun dieren willen meenemen op het moment dat ze vluchten of geëvacueerd worden. Wij vinden dat daadwerkelijke hulp aan dieren tevens hulp voor mensen betekent. We roepen de veiligheidsregio op het onderwerp ‘dieren en rampen’ waar nodig (beter)op de kaart en op de agenda te zetten, immers gestructureerd beleid omtrent hulp aan dieren en de implementatie daarvan in concrete noodgevallen draagt bij aan veel minder dieren- en inherent mensenleed.

Dierenorganisaties geven aan dat er bij rampen onvoldoende aandacht is voor het evacueren en opvangen van huisdieren, landbouwdieren en het redden van in het wild levende dieren. Dit bleek bijvoorbeeld uit de overstromingsramp zomer 2021 in Limburg, waar ontzettend veel dieren verdronken zijn. Sommige mensen wilden hun huis niet uit, omdat er niets was geregeld voor hun dieren. Anderen sprongen met gevaar voor eigen leven zelf het water in om dieren van de verdrinkingsdood te redden. Door de nauwe band met hun huisdieren worden ze gezien en ervaren als een gezinslid en mensen ervaren troost door de nabijheid van hun dier, zeker in het geval van een ramp.

Afstand moeten doen of gescheiden worden van hun dier levert een extra traumatiserende ervaring op voor zowel mens als dier; zeker indien dit door goede planning en samenwerking had voorkomen kunnen worden.

Wij hebben derhalve de volgende vragen:

  1. Hebben dieren een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen, en kan dit met relevante passages geëxpliciteerd worden?
  2. Indien ontkennend beantwoord, wat is de reden dat dit ontbreekt, en wordt de noodzaak dit alsnog en zo spoedig mogelijk toe te voegen omschreven?
  3. Welke handvatten hebben dierenwelzijnsorganisaties hoe te handelen in crisissituaties, en hoe zijn deze ingebed in bedoelde draaiboeken en rampenplannen?
  4. Worden of zijn dierenhulporganisaties, dierenartsen en dierenambulances opgenomen in de crisisstructuur, en op welke wijze?
  5. Liggen er momenteel concrete evacuatieplannen voor gezelschapsdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren, en hoe is deze vorm gegeven?
  6. Is er een draaiboek binnen de veiligheidsregio Twente dat klaar ligt en weet iedereen wat hij moet doen, bijvoorbeeld waar besmette vogels heen moeten? En zo ja, wordt dit draaiboek nu uitgevoerd?

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dierenambulances-kunnen-de-vogelgriep-niet-bijbenen-het-verspreidt-zich-als-een-gek~b60fe510/

Met vriendelijke groet en alvast dank voor beantwoording vragen.

Namens fractie Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.