Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
LOKAAL NIEUWS ONDER DRUK
Categories: Zonder rubriek

In 2025 moet er een nieuw lokaal omroepbestel van start gaan. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat omroepen een zwaardere procedure moeten doorlopen om een aanwijzing als lokale publieke omroep te krijgen. Deze omroepen krijgen dan structureel meer financiering.

In plaats van de huidige financiering vanuit het gemeentefonds gaat de Rijksoverheid zelf zorgen voor een basis bekostiging voor lokale publieke omroepen. Dat geeft omroepen meerjarige zekerheid over hun financiering en een onafhankelijke positie ten opzichte van gemeenten.

In 2023 zullen de definitieve plannen over dit nieuwe stelsel worden gepresenteerd.

Op dit moment is Stichting Lokale Omroep Almelo aangesteld als lokale omroep voor Almelo. Op 23 februari 2024 eindigt deze aanwijzing als ‘lokale publieke media-instelling’. Dan komen ook mogelijke andere partijen hiervoor in aanmerking.

Het Commissariaat voor de Media wijst per gemeente één omroep aan. Zo’n aanwijzing geldt dan voor 5 jaar.

De gemeenteraad heeft in de aanwijzingsprocedure een adviserende taak. Naast advisering over de vraag of aanvragers voldoen aan de wettelijke toegangscriteria, vraagt het Commissariaat de gemeenteraad bij meerdere aanvragen om een voorkeursadvies uit te brengen op basis van aanvullende toetsingscriteria. In dit voorkeursadvies adviseert de gemeenteraad over de vraag welke aanvrager het meest geschikt is om de functie van lokale publieke media- instelling voor de gemeente Almelo in de komende vijf jaar uit te oefenen. De aanvullende toetsingscriteria dienen door de raad te worden vastgesteld.

Duidelijk is dat de journalistieke aandacht voor lokaal nieuws in onze gemeente steeds meer onder druk staat. Bij inwoners bestaat steeds meer belangstelling voor lokaal nieuws. Een lokale omroep moet onafhankelijk, waarheidsgetrouw en eerlijk te werk gaan. Daarom vinden wij dat burgerparticipatie heel belangrijk is. De stem van iedere burger. Laten zien dat burgers goede dingen doen voor hun leefomgeving. Maar ook laten zien en horen wat hun problemen zijn.

De 5 punten die wij belangrijk vinden:

  1. Verzorgen van objectief en diepgaand lokaal nieuws
  2. Bijdragen aan gemeenschapsgevoel en lokale identiteit
  3. Bijdragen aan participatie van bewoners
  4. Mensen en organisaties bereiken
  5. Toegankelijke informatie bieden

Intussen zijn een aantal Twentse lokale omroepen gaan samenwerken om de vorming van een streekomroep in Twente te bevorderen. Bij overleg bleek dat een brede meerderheid van de omroepen voorstander is van onderlinge samenwerking, op basis van gelijkwaardige inbreng en met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid.

Lokale publieke omroepen zijn van essentieel belang zijn voor onze democratie. Zij zijn de waakhonden van de lokale democratie.

Maar in hoeverre kan lokaal nieuws verspreid worden als lokale omroepen gaan samenwerken?

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.