Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Wederom weigering college om mondelinge vragen te beantwoorden
Categories: Zonder rubriek

Mond snoeren of zwijgen opleggen?

Mondelinge vragen aan college B&W Almelo op dinsdagavond 27 juni 2023 Woonwagenstandplaatsen

Geachte college,

”Tien drijvende watervilla’s in Almelo zijn primeur voor Twente”; was in de media op 7 juni 2023 te lezen. 5 ton per stuk. De plannen voor dit wonen op water, waren snel klaar, ook de locatie en een bouwdatum staan ook al vast. Dit is in schril contrast met het wonen op wielen. Deze duidelijkheid krijgen woonwagenbewoners alsmaar niet. Zij hebben weliswaar de toezegging van uw college dat er 12 standplaatsen bij zullen komen maar het blijft ontbreken aan duidelijkheid. Dat duurt nu te lang; daar moet in onze optiek een eind aan komen.

De partij vrij Almelo (PVA) heeft hier een aantal vragen over.

1. Wanneer zijn de plannen voor wonen op wielen in concept gereed net zoals bij de Watervilla’s ? Kunt u hier een uiterlijke datum aangeven, aangezien zij nu al wel heel erg lang wachten.

2. De vraag naar woonwagenstandplaatsen is al heel lang bekend bij uw college. Hoe komt het dat de plannen voor onderhavige 10 drijvende villa’s al zover in kannen en kruiken zijn en de plannen voor de woonwagenstandplaatsen niet?

3. We horen al lange tijd ‘Op Parkbuurt* wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke woonwagenlocatie voor vier standplaatsen’. De bevestiging en concrete invulling en voortgang blijven uit. Wanneer hakt u als College nu eens de knoop door? Krijgen zij daar een plek Ja of Nee.

En als het antwoord nee is betekent dit dan ook dat er geen huizen komen op de Parkbuurt ? Geen woonwagen ook geen huis ?

Namens de fractie Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

Namens het presidium deel ik je mede dat dit vragenset niet voldoet aan de criteria voor mondelinge vragen, wat betreft het criterium actueel. Daarom wordt dit vragenset niet toegelaten.

Reactie PVA:

Kennelijk zijn er een paar raadsleden de coalitie te gevaarlijk. Zij weten inmiddels hoe de hazen lopen in Almelo, maar zij gaan daarin zelf niet mee. Zij nemen nu eenmaal geen blad voor de mond en dat wordt in Almelo absoluut niet op prijs gesteld. Je wordt hier geacht mee te doen met het ophouden van de schone schijn.

Een raadslid dient keurig van de tongriem te zijn gesneden en geen taal van de kouwe nuchtere Almelose grond te bezigen. Een raadslid hoort in de pas te lopen van de zittende macht.

Je kunt je afvragen wat erger is: iemand, die eerlijk, met open vizier en recht voor de raap zegt waar het op staat, of iemand, die op geraffineerde wijze iemand van achteren de politieke hals probeert door te snijden. Zodra het niet de kant van de gevestigde orde opgaat, wordt de redenaar de mond gesnoerd.

Harry de Olde

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1962109/ondanks-tik-op-vingers-voor-gemeenten-nauwelijks-nieuwe-woonwagenstandplaatsen-in-overijssel

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.