Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bereikbaarheid en zichtbaarheid wijkagenten en BOA’s
Categories: Zonder rubriek

De Partij Vrij Almelo hecht aan de rol van Wijkagenten en Boa’s als aanspreekpunt voor bewoners. De Wijkagent is zichtbaar op straat volgens het “kennen-en-herkend worden” principe, pikt vroegtijdig signalen op van bewoners en draagt bij aan de veiligheidsbeleving  op wijk- en buurt niveau. Extra buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) zorgen voor meer handhaving,  vaak ook in specifieke gevallen, waardoor criminaliteit en overlast effectiever kunnen worden bestreden. Samen met bewoners kunnen zij  onze wijken veiliger en leefbaarder maken.

Nu wordt het veiligheidsbeleid voor een groot deel regionaal bepaald door de veiligheidsregio zonder dat hier goede controle en regie op plaatsvindt vanuit de afzonderlijke gemeenten. De Partij Vrij Almelo wil de invloed die onze gemeente heeft op dit orgaan vergroten.  

Voor elke 4000 inwoners moet er minimaal een wijkagent zijn, deze wettelijke norm moet worden nageleefd, zonder dat het getouwtrek wordt tussen verschillende burgemeesters in de veiligheidsregio. Voor wijken met grote problemen geldt dat er meer wijkagenten beschikbaar moeten zijn.

Ook de burgemeester die orde en veiligheid in zijn of haar portefeuille heeft dient alert(er) te reageren op signalen van de gemeenteraad en/of individuele burgers en bereid te zijn in open dialoog met burgers naar oplossingen te zoeken, in algemene zin dient de burgemeester benaderbaar te zijn, zeker op dit belangrijke onderwerp.

De leefbaarheid van de wijk en de veiligheid op straat domineren (tijdens verkiezingen) het politieke debat. Politieke partijen roepen om het hardst om meer blauw op straat, om meer cameratoezicht, en politiebureaus en politieagenten terug in de wijk.

De realiteit ziet er daarna vaak anders uit, dit schaadt het vertrouwen van de burgers in politiek én bestuur.

Niets is zo kwalijk als beloftes die niet nagekomen worden, zeker als het over veiligheid gaat !!

MOTIE betere bereikbaarheid en zichtbaarheid wijkagenten en BOA’s

Voor de Motie: Partij Vrij Almelo, ChristenUnie.

Tegen de Motie:

VVD, LAS, D66, PvdA, PVV, SP, Almelo Centraal, FVD, Democraten.Nu, Lijs Cete.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.