Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Geen windmolens binnen of aan onze gemeentegrenzen
Categories: Zonder rubriek

Vechten tegen windmolens

Almelo, Twenterand en Tubbergen zijn even geen vrienden met de provincie Overijssel. De lokale overheden balen flink van het plan om het grensgebied van de drie gemeenten vol te bouwen met windturbines. „We moeten maar eens stevig met elkaar praten.”

Of dit in de praktijk ook een werkbare oplossing biedt valt nog te bezien want in de energiestrategie “waar de gemeenten zelf voor hebben gestemd” staat dat Twente in 2030 1,5 TWh aan duurzame elektriciteit wil produceren. Die energie moet worden opgewekt met windturbines (zestig procent) en zonnepanelen (veertig procent). De provincie Overijssel heeft bij die regionaal gemaakte afspraken een rol en kan, indien nodig geacht, de bestemming afdwingen.

Intussen ziet de nieuwe Overijsselse coalitie van BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en SGP vier plaatsen in de provincie die geschikt zijn voor grootschalige clusters van turbines. Hierbij gaat het om windparken bestaande uit grofweg tien tot twintig windmolens. De beoogde locaties beslaan meestal het gebied van meerdere gemeenten, dus ook Almelo.

Stemuitslag Rv Startnota Regionale Energiestrategie Twente.pdf (162KB)

Partij Vrij Almelo blijft zich fel verzetten tegen komst megawindmolens in Almelo en directe omgeving

Stel de RES open voor kernenergie

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.