Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Gelijke monniken gelijke kappen voor buurthuizen
Categories: Zonder rubriek

De kracht van Almelo ligt bij de dorpen en wijken. Inwoners nemen initiatief, de gemeente ondersteunt. Samen met inwoners, verenigingen en organisaties maken we zo al jaren het verschil. En zorgen we voor prachtige resultaten die onze wijken leuker, mooier en leefbaarder maken. Daarbij vormen onze buurthuizen vaak het sociale fundament waarop verder gebouwd wordt. Door de kracht van onze inwoners en verenigingen ontstaan continu prachtige initiatieven in de wijken. De toewijzing van gelden door het College voor de buurt- en wijkcentra in de gemeente Almelo moet er dan wel voor zorgen dat elke voorziening gelijke kansen krijgt en ook zo behandeld wordt. De centra dienen daarom allemaal op gelijke wijze te worden gefinancierd; waarbij transparante, eerlijke en inzichtelijke uitgangspunten worden gehanteerd.

Dit is naar onze mening niet het geval als een wijk-accommodatie waar onder andere circa 125 kinderen per week van ontbijt worden voorzien en waar 500 inwoners plezier aan tal van activiteiten beleven, om politieke en/of onduidelijke redenen door Wethouder van Rees wordt uitgesloten van een faire ondersteuning.

Misschien wil Wethouder van Rees van LAS(Lokaal Almelo Samen) zelf ter plekke aan deze kinderen uitleggen waarom zij straks mogelijk met een lege maag en hongerig gevoel naar school moeten?? 

Motie Hanke-Bruins-Slot-gelden

Voor de Motie:

Partij Vrij Almelo, PvdA, SP, Almelo Centraal, Leefbaar Almelo, Forum voor Democratie,

Tegen de Motie:

CDA, VVD, Lokaal Almelo Samen, D66, PVV, ChristenUnie, Democraten.Nu, Lijst Cete.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.