Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
MOTIE betere bereikbaarheid en zichtbaarheid wijkagenten en BOA’s
Categories: Zonder rubriek

De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 11 en 13 juli 2023.

Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo
De Raad van Almelo bijeen in vergadering op 11 en 13 juli tijdens de Perspectiefnota

Gehoord de beraadslaging;


De wijkagent houdt zich deels met algemeen politiewerk bezig, zoals surveilleren op straat en het oplossen van incidenten. Dit is het kader van ‘kennen en gekend worden’. Tevens is de wijkagent het eerste aanspreekpunt bij bijvoorbeeld overlast en conflicten in ‘zijn of haar’ buurt of wijk. De BOA richt zich vooral op de aantasting van de leefbaarheid door overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, hondenoverlast, illegaal gedumpt afval etc.

Constaterende dat;


Er is veel ontevredenheid over de bereikbaarheid van en afhandeling (van klachten en meldingen) door BOA’s en andere hulpverleners. We horen van inwoners; ‘Ze komen niet, zijn er nooit geweest. Niet eens teruggebeld. Wijkagent niet te bereiken, Wijkregisseurs zitten op hun reet achter de pc en doen niets, stemmen heeft geen nut.’ De partij Vrij Almelo schrikt daarvan. In de praktijk blijkt dat de overgrote meerderheid van onze inwoners en ondernemers niet weten hoe ze wijkagenten of de BOA’s kunnen bereiken of wie hun wijkagent is. Laat staan dat ze weten welke meldingen aan een wijkagent of BOA gedaan kunnen worden.

Van mening zijnde dat;

Het moet voor alle inwoners en ondernemers duidelijk zijn wie de wijkagent in hun directe woon- en werkomgeving is en wat de taken van een BOA zijn. Door een betere bereikbaarheid kunnen wijkagenten en BOA’s sneller handhaven en zo samen met onze inwoners ervoor zorgen dat het in onze gemeente prettig wonen, werken en vertoeven is. Daarom wil de Partij Vrij Almelo dat de zichtbaarheid, bereikbaarheid van en afhandeling door wijkagenten en BOA’s wordt vergroot;

Verzoekt het college:

Uiterlijk 1 juli 2024 de raad gedegen te rapporteren of de zichtbaarheid en bereikbaarheid van en afhandeling van meldingen door wijkagenten en BOA’s verbeterd en vergroot dient te worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.