Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie Hanke-Bruins-Slot-gelden
Categories: Zonder rubriek

De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 11 en 13 juni 2023.
Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo

Constaterende dat;

 • de minister van binnenlandse zaken (BZK) Hanke Bruins Slot, besloten heeft dat haar ministerie
  400 miljoen euro beschikbaar stelt voor wijkcentra en buurthuizen die door de hogere
  energiecrisis in de problemen zijn gekomen. Het geld is ook voor verduurzaming van het
  vastgoed;
 • de gemeente Almelo bij de provincie Overijssel vanaf 23 maart 2023 tot 2027 een aanvraag kan
  indienen/ heeft ingediend voor een bijdrage uit die 400 miljoen;
 • dat wijkcentrum Egbertus waar 125 kinderen per week ontbijten, 16 activiteiten plaatsvinden in
  gebruik door ca 500 inwoners uit de wijk;
 • de gemeente Almelo besloten heeft om dat geld in een speciaal fonds te parkeren uitsluitend
  voor Acres, De Trefhoek, Het Dok, Brookshoes en het Aahoes;
 • dat Stichting Egbertus geen betaalde krachten in dienst heeft en zuiver op vrijwilligers draait;

Overweegt;

 • dat andere wijkcentra ook recht zouden moeten krijgen op onderhavige financiële bijdrage;
 • dat niet gesteld kan worden dat wijkcentrum Egbertus anders behandeld dient te worden, bij de
  verdeling van onderhavige Hanke-Bruins-Slot-gelden, dan Acres, De Trefhoek, Het Dok, Brookshoes en het Aahoes;

Verzoekt;

 • het college ervoor te zorgen dat wijkcentrum Egbertus, waar 125 kinderen per week ontbijten,
  16 activiteiten plaatsvinden door ca 500 inwoners uit de wijk, onderhavig geldbedrag ook toegewezen krijgt op grotendeels gelijke wijze als dat gebeurt met Acres, De Trefhoek, Het Dok,
  Brookshoes en het Aahoes;
 • het college nader te onderzoeken of er nog meer wijkcentra en buurthuizen zijn, zoals ’t
  Noaberhoes in het Windmolenbroek, die ook voor deze gelden in aanmerking zouden kunnen
  komen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.