Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie stalbranden
Categories: Zonder rubriek

Dierenwelzijn
Partij Vrij Almelo (PVA) wil van de stalbranden af.

De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 11 en 13 juni 2023.

Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo

Constaterende;

 • dat stalbranden onnodig veel dierenleed veroorzaken;
 • de recentste stalbrand in Aalten was en de voorlaatste in Rossum waar circa 60 opgesloten kalveren keihard schreeuwend in de brand omkwamen;
 • dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in maart 2021 geconcludeerd heeft dat het kabinet onvoldoende gedaan heeft om stalbranden tegen te gaan;
 • dat het streefdoel van de Minister van Landbouw een halvering van het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers per sector in 2026 inhoudt;
 • dat dit streefdoel niet voldoende is en niet in beleid is omgezet;
 • dat onvoorzichtig werken en elektra een belangrijke oorzaak van stalbranden zijn;
 • dat die stelling is af te leiden uit Risicomonitor Stalbranden van Verbond voor Verzekeraars (2021);
 • dat het aantal stalbranden tussen 2012 en 2020 volgens de OvV zelfs toegenomen is;
 • dat volgens artikel 27 van de Hinderwet de vergunning van rechtswege verviel na een stalbrand;
 • dat de Hinderwet op 1 maart 1993 ophield te bestaan;
 • dat de ‘strekking van rechtswege’ van artikel 27 Hinderwet niet in de Wabo en Wet Milieubeheer/Omgevingswet overgenomen is;
 • dat gemeenten zelf een vergunning na een brand nog wel kunnen en mogen intrekken (art. 2.33 Wabo) maar dit in de praktijk bijna nooit doen en in de Omgevingswet dit onduidelijk is (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z17567&did=2021D37678)

Overweegt;

 • dat het wenselijk is dat het college de vergunning na een stalbrand intrekt of wijzigt;
 • dat het wenselijk is dat het college ter goedkeuring aan de raad een beleid ontwikkelt in welke zeer uitzonderlijke gevallen vergunningen na een stalbrand niet ingetrokken worden;

Bepaalt;

 • dat het college ter goedkeuring aan de raad voorlegt een beleid inhoudende dat en op welke wijze (milieu)vergunningen op grond van de Omgevingswet na een stalbrand ingetrokken of gewijzigd worden op enkele nader te onderzoeken uitzonderingen na;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.