Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie woonwagenstandplaatsen 13 juli 2023
Categories: Zonder rubriek

De Partij Vrij Almelo is zeer betrokken bij de woonwagenbewoners binnen onze gemeente. Woonwagencentra behoren tot ons immaterieel erfgoed. We hebben daarom diverse keren verzocht om een vast contactpersoon binnen de ambtelijke organisatie die de belangen van de bewoners specifiek behartigt. 

Het gaat om rijksbeleid dat langzaam doordruppelt naar het niveau van de gemeentelijke politiek. Sinds een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens wordt leven in een woonwagen gezien als onderdeel van de culturele identiteit van woonwagenbewoners. Dit is hun cultuur en zij willen graag deze vorm van wonen voorzetten. De gemeente is verplicht om plaatsen aan te bieden om in een woonwagen te wonen als hier behoefte aan is. Tot nu toe is er ‘teleurstellend’ weinig vooruitgang geboekt. Deze mensen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Er staan tientallen mensen op de wachtlijst voor een standplaats. De kans dat die lijst snel slinkt, is nog steeds klein. Intussen wordt er van alles beloofd, maar er gebeurt nog steeds niets.’

Dus schiet op met de beloofde extra plekken voor woonwagens in Almelo. Woonwagenbewoners hebben nu lang genoeg moeten wachten op de standplaatsen waar zij zo naar snakken.

Motie wonen op wielen

Voor de Motie:

Partij Vrij Almelo, ChristenUnie, Almelo Centraal, Leefbaar Almelo, Forum voor Democratie

Tegen de Motie:

CDA, VVD, Lokaal Almelo Samen, D66, PvdA, PVV, SP, Democraten.Nu, Lijst Cete

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.