Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bij verwaarloosde tuin naar de rechter stappen?
Categories: Zonder rubriek

De rechter kan de buurman verplichten om de tuin op te ruimen en te onderhouden en kan zo nodig dwangsommen opleggen

Moet de rechter sneller kunnen ingrijpen als een bewoner overlast veroorzaakt? En moet dat alleen bij bewoners van huurwoningen kunnen of ook als de overlastgever huiseigenaar is? Groeiend onkruid, afval voor de deur en dode plantjes in het gras; verloederde tuinen zijn een doorn in het oog van veel woningcorporaties. 

Bij veel huurwoningen hoort ook een tuin, waarin de huurder naar hartenlust kan tuinieren en/of van de zon kan genieten. Een tuin brengt echter ook verplichtingen met zich mee. Want één ding staat vast: een tuin moet onderhouden worden. Een verwaarloosde tuin doet immers afbreuk aan het woongenot van omwonenden en het aanzien van de buurt wordt er niet beter op. Strikt genomen kunnen de buren van de betrokken huurder stellen dat zij vanwege het uitzicht op de verwaarloosde tuin niet het woongenot hebben dat zij mogen verwachten op grond van de aangegane huurovereenkomst.

Een dergelijke situatie wordt onder het huurrecht als gebrek gekwalificeerd. Als blijkt dat de nalatige persoon eveneens huurder is, dan is de corporatie zelfs verplicht om actief op te treden. De wet biedt de mogelijkheid in een dergelijke situatie te eisen dat de huurder de verplichting van het onderhouden van de tuin nakomt.

Tuinen zijn te beschouwen als visitekaartjes van de buurt. In een buurt met verzorgde tuinen voelen bewoners zich vaak ook prettiger. En dat draagt bij aan een betere leefomgeving, die hoog op de maatschappelijke en politieke agenda moet staan.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR621411/1

https://www.hulpbijhuren.nl/actueel/huurder_moet_gehuurde_netjes_houden.html

https://www.tubantia.nl/almelo/almelose-huurster-maakte-zon-zooitje-van-haar-tuin-dat-woningstichting-van-haar-af-wil~a9041c06/

Het tuinbeleid van de Woonstichting Valburg laat zien dat zij het woongenot serieus nemen!! 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.