Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Kleine kerncentrales zijn in opmars
Categories: Zonder rubriek
De bouw van een kerncentrale is een goed idee

De kreet: alle windmolens het land uit, het klimaat is klaar voor kernenergie hoor je steeds meer. Want bestaande en nieuwe kerncentrales zijn hard nodig. Om de CO2-uitstoot te verlagen en de aarde leefbaar te houden. Kerncentrales zijn een bewezen techniek.

We denken dat Frans Timmermans hier niet blij mee zal zijn. Hij dramt nog steeds zijn zin door. In Brussel zat hij immers in zijn eigen bubbel, ver weg van ergerlijke windmolens en natuur verslindende velden met zonnepanelen. Timmermans bewijst keer op keer, dat hij de energietransitie bemoeilijkt in plaats van bevordert. Als tegenstander van kernenergie beweert hij dat kernstroom te duur is. Als voorstander van biomassacentrales bevordert hij al jarenlang grootschalige houtkap. Wat wil deze man nu echt? Er staat ons een hoop ellende te verwachten. Een zwaargewicht ja, die op de eerste plaats heel goed voor zichzelf zorgt.

Nu de energietransitie steeds meer mensen bezig houdt, en er overal in het land klimaatplannen worden gemaakt, vragen ook lokale overheden zich af of kernenergie een optie kan zijn. Het is prima dat we dit onderwerp nu gauw bespreken. Een kleine en veilige reactor die voor veel energie zorgt. Een belangrijke reden is de afkeer van windturbines. SMR’s nemen nauwelijks ruimte in (‘een paar voetbalvelden’), veroorzaken landschap verrommeling noch horizonvervuiling en produceren toch CO2-arme energie.

Een SMR is ook aantrekkelijk om de problemen op het overvolle stroomnet te omzeilen. Met een kleine kerncentrale bij een industrieel complex, kan ter plaatse constant genoeg energie worden geproduceerd.

Dat weerhoudt ons er niet van om als lokale politieke partij campagne te voeren voor een mini-kernreactor. Liefst als alternatief voor lokale wind- of zonneparken die toch echt uiterlijk in 2030 moeten leveren. Nieuwe kans dus voor kernenergie in Nederland. Want wat is er groen aan vlaktes volbouwen met zonnepanelen en windturbines? Moeten we echt zo veel ruimte opofferen? Laten we alleen hopen dat de politiek de kiezer hierin serieus neemt.

Gezien de rol die klimaatbeleid speelt in de publieke opinie, kan het haast niet missen dat dit snel op de politieke agenda komt te staan.

Partij Vrij Almelo

https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/nieuwe-ontwikkelingen-in-kernreactoren

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.