Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Nationale Herdenking 15 augustus 2023
Categories: Zonder rubriek

Ter herdenking aan de ruim 20.000 Indische Nederlanders en militairen die de bevrijding niet mochten beleven. (foto’s Partij Vrij Almelo)

Na de Tweede Wereldoorlog werd het politieke klimaat in Nederland getekend in gevoeligheden in de relatie met Indonesië en schaamtegevoel over het koloniaal verleden.  Met de nakomelingen had men geen medelijden.  Niet gehinderd door enige kennis van zaken, dacht men.  “Eigen schuld dikke bult!”  Daardoor duurde het lang voordat er enige belangstelling kwam voor de oorlogsslachtoffers uit de voormalige kolonie Nederlands Indië.  Men is zich niet bewust van het feit, dat 80% naar Nederland ging, waarvan het zo welvarend is geworden.  De meeste oud-Indische mensen zijn in de Tweede Wereldoorlog alles kwijt geraakt.  Het sterftecijfer onder hen was tussen 1942 en 1945 driemaal zo hoog als onder de Nederlanders die in Holland de oorlog meemaakten.  Er is wel een twaalfde urn, gevuld met aarde van 22 erebegraafplaatsen uit diverse delen van de Indonesische archipel, ingemetseld met de 11 urnen met aarde van begraafplaatsen van de Nederlandse provincies, in het Monument op de Dam.  Pas in 1961 werden voor het eerst tijdens de nationale herdenkingsplechtigheid op de Dam ter nagedachtenis van degenen, die in de oorlog met Duitsland omgekomen zijn, ook diegene genoemd, die in Indië het leven lieten.  Pas toen mochten ook deze Nederlanders hun bevrijding herdenken.  Het hele jaar door liggen hier grote hoeveelheden bloemen, die je als je goed kijkt kunt zien liggen als je er langs rijdt. 

De 15e augustus is elk jaar de dag waarop al die ingrijpende gebeurtenissen kunnen worden herdacht in gezelschap van personen met een gedeelde “Indische” achtergrond.

Partij Vrij Almelo

Naschrift:

Herdenking 2023

Elk jaar op 14 augustus worden in Almelo de uit onze stad afkomstige militairen herdacht die zijn omgekomen in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. Deze herdenking bij het Indië-monument in het Hagenpark is altijd een dag eerder dan de Nationale Indië-herdenking in Den Haag. Maar dit jaar (2023) kon de herdenking in de vertrouwde vorm niet worden gehouden.
Er was wel een kort moment bij het monument om 16.00 uur. Er werd een vlaggenceremonie uitgevoerd door Veteranen daarbij ook een trompettist aanwezig was. De burgemeester hield een korte toespraak.

Het ‘Indië-monument’ in Almelo is opgericht ter nagedachtenis aan zestien militairen uit Almelo die tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld. 

(Foto: herdenking 14 augustus 2016)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.