Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Wat doet een wijkregisseur?
Categories: Zonder rubriek

Alle Almelose wijkregisseurs op een rijtje (foto Partij Vrij Almelo)

De leefbaarheid in onze gemeente staat onder druk; de sociale samenhang in buurten en wijken vermindert en op onderdelen is er sprake van vereenzaming. Het groenonderhoud vraagt aandacht. De jeugdoverlast neemt toe.

De wijkregisseur moet weten wat er gebeurt in de wijk. De wijkregisseur kan snel problemen zien en helpen oplossen. Maar is dat wel echt zo ????

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2255800/rattenoverlast-plaagt-bewoners-almelose-wijk-schelfhorst-ze-schieten-alle-kanten-op

Wijkregisseurs

De wijkregisseur is het middelpunt in de wijkaanpak. Hij of zij gaat samen met wijkbewoners, partners in de stad en collega’s op zoek naar kansen en mogelijkheden om het leven in de wijk te verbeteren.

10 heel belangrijke punten voor de wijkregisseur:

 1. Sluit aan bij de leefwereld van de bewoners. Laat hen (mee) sturen en denk niet bij voorbaat dat ze
  dat toch niet kunnen. Geef hen de ruimte om de deskundigheid die zij hebben op het gebied van hun eigen woon en leefomgeving te benutten.
 2. Bedenk niet vanuit het gemeentehuis wat goed is voor de stad en de bewoners. Kom achter het bureau vandaan en doe indruk op, kijk en praat in de wijken.
 3. Zorg voor goede bestuurlijke, politieke en ambtelijke rugdekking voor de wijkaanpak en de medewerkers die er verantwoordelijk voor zijn. Wijkaanpak is iets van de hele organisatie en niet alleen van de ‘voorhoedespelers’ in de wijken. Dat geldt ook voor de instellingen.
 4. Zorg voor een goede samenwerking met bewoners, woningcorporaties en het rijk. Het lukt alleen als je het samen doet.
 5. Houd de regie over de investeringen in de wijk. Controleer of ook daadwerkelijk gebeurt wat is afgesproken. Neem klachten van bewoners hierover serieus. Dit leidt tot kwaliteitsverhoging, samenspraak en inzicht in de besteding van middelen. Dit geldt voor zowel aanbieders als de eigen organisatie.
 6. Laat zien dat je in de wijk wilt investeren: geld geeft status aan de wijkaanpak. Laat ook zien wat je investeert. Voldoende middelen maken het mogelijk daadkrachtig te zijn en écht iets te doen. Dat hoeven niet per se nieuwe middelen te zijn.
 7. Laat aan bewoners zien dat je het meent door alle partijen hun sterkste spelers te laten opstellen in de wijk. Zorg ook dat ze er blijven. Een van de meest gehoorde klachten van bewoners is de hoge omloopsnelheid onder functionarissen. Professionals die lang in de wijk werkzaam zijn, fungeren als een anker in de wijk. Ze kennen de wijk en de wijk kent hen.
 8. Toon oprechte aandacht, blijf continu in gesprek met de wijk, laat zien wat je doet, wat je van plan bent en welke gevolgen dat heeft. Soms met liefde, soms met conflict. Zo leren bewoners, instellingen en gemeente elkaar en de problemen van de wijk steeds beter kennen en ontstaat onderling vertrouwen.
 9. Toon lef en houd koers! Doe ook dingen als niet iedereen daarmee instemt. Wacht daar ook niet op want dan gebeurt er niets. Liever achteraf verantwoorden dan aan de voorkant niets doen.
 10. Laat je niet verleiden door de stortvloed aan voortreffelijke activiteiten die als voorbeeld over het hele land worden uitgestrooid. Want wat in het noorden goed is, kan elders van geen enkele betekenis zijn. Wat werkt is wat verbonden is met en ingebed in de lokale situatie. Vertrouw daarop en op jezelf.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.