Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De starter – de pineut op de woningmarkt door strengere regels en hoge huizenprijzen
Categories: Zonder rubriek

Grote groepen starters op de woningmarkt komen niet of nauwelijks aan een woning in de huidige wooncrisis. Woningcorporaties kunnen een deel daarvan oplossen, als middeninkomens ook in aanmerking komen voor een huurwoning en corporaties meer kunnen bouwen.

We hebben de bevolkingsgroei onderschat terwijl de bouwproductie door allerlei oorzaken is achtergebleven. Dat heeft niet alleen consequenties voor mensen met een smalle beurs en voor kwetsbare groepen, maar ook voor de middengroepen.

Verpleegkundigen, onderwijzers, politieagenten, buschauffeurs, gepensioneerden, net gescheiden mensen en starters hebben het niet makkelijk. Er is een groot tekort aan huizen. Huizen die vrijkomen of gebouwd worden, zijn voor velen niet betaalbaar..

In theorie kunnen veel starters terecht in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Hun inkomen zit vaak nog onder de grens van ongeveer 39.000 euro per jaar, die de corporaties voor het merendeel van hun woningen aanhouden. 

Maar voor veel starters is het lastig om een fatsoenlijke hypotheek te krijgen. Hoewel de hypotheekrentes enorm laag zijn en het aantrekkelijk lijkt om er nu eentje af te sluiten, kom je met een modaal inkomen niet in de buurt van een koopwoning van rond de 300.000 euro. Dan moet je er nog veel geld bijleggen.

Partij Vrij Almelo

https://www.rd.nl/artikel/1033392-koopwoning-nog-steeds-onbetaalbaar-voor-alleenstaande-en-eenverdiener

Jonge starters, kunnen moeilijk een betaalbare woning kopen

Beantwoording schriftelijke vragen PVA over starterslening

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.