Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vanaf 2026 gat in begroting door minder geld vanuit Rijk
Categories: Zonder rubriek
Stadhuis Almelo

Elke gemeente krijgt ongeveer 60% van haar inkomsten van het Rijk. Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal speciale omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds: de algemene uitkering.

Elk jaar gaat er een grote geldstroom van rijk naar gemeenten. Het gemeentefonds is op dit moment in omvang de vierde post op de rijksbegroting. Naast het gemeentefonds bestaan echter nog tal van andere uitkeringen. Gezamenlijk gaat het om ruim 27 miljard euro. Daar zal het niet bij blijven. Door taakoverdrachten aan gemeenten zal daar volgens de Miljoenennota de komende jaren nog zo’n 8 miljard euro bij komen. Het gemeentefonds kan daardoor promoveren tot de tweede post op de rijksbegroting, direct na Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor gemeenten is deze geldstroom van nog groter belang dan voor het rijk. Ondanks de ophef die ze soms veroorzaken, stellen gemeentelijke belastingen niet zo veel voor. Meer dan de helft van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit rijksuitkeringen.

Het is al langer bekend dat het Rijk vanaf 2026 structureel minder geld aan gemeenten gaat geven, zo’n 3 miljard euro minder. Om zichtbaar te maken waar de tekorten gaan zijn, stelt VNG voor om geen sluitende begroting op te stellen vanaf 2026. https://vng.nl/nieuws/vng-adviseert-financiele-tekorten-zichtbaar-te-maken

Want zelfs gemeenten die nu nog kunnen rondkomen, maken zich zorgen over de jaren die eraan komen. De Almelose wethouder Arjen Maathuis zal (nemen wij aan) somber naar de toekomst kijken. Almelo heeft tot en met 2025 een sluitende begroting maar we kunnen nu al voorspellen dat die in de twee jaar daarna niet meer sluitend zal zijn. Gemeenten krijgen in 2026 nog eenmalig 1 miljard euro extra van het kabinet. In dat jaar vloeit dan in totaal 36 miljard euro hun kant uit, 4 miljard minder dan in 2023

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/miljard-om-ravijnjaar-gemeenten-te-dichten

De periode vanaf het voorlaatste jaar van de nieuwe meerjarenbegroting – 2026 – wordt cruciaal. Hoewel een volgend college en een volgende gemeenteraad uitvoering moeten geven aan de begroting voor 2026, is het van belang om nu al voor te sorteren op de situatie daarna. Dat betekent dat plannen en maatregelen moeten worden opgesteld om invulling te geven aan de financiële situatie vanaf dat moment.

Partij Vrij Almelo

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds

Beantwoording technische vragen van Partij Vrij Almelo door het college van B&W

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.