Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Algemene beschouwingen begroting 2024 gemeente Almelo
Categories: Zonder rubriek


Raadsvergadering 9 november 2023

Voorzitter,

Netcongestie wil het college aanpakken via tal van maatregelen. Zoals energie-uitwisseling tussen bedrijven. Echter nergens is het verhandelen van latente netwerkcapaciteit tussen woningen en bedrijven onderling als oplossing omschreven. Dat is een gemiste kans. Een motie over verhandelbare elektracapaciteit dienen wij in, de motie netwerkcongestie. Een beetje technisch, maar wel leuk.

Fijnstof beschadigt je longen, luchtwegen, hart en bloedvaten en tast bij kinderen de groei van de longen aan. Bij houtstook komt ultrafijnstof vrij en komt erg diep in de longen terecht. Mensen die al longproblemen hebben of astmatisch zijn, hebben hier direct last van. Fijnstof en luchtvervuiling is een ondergeschoven kindje. Deze twee begrippen zijn nergens in de programmabegroting niet een keer! genoemd. Een motie hierover dienen wij in, de Motie fijnstof.

Communicatie met en hulp aan potentiële woonwagenbewoners blijft een punt van aandacht. De PVA leest met droefenis de nietszeggende tekst, oftewel een grijs gedraaide grammofoonplaat; Het beleid is vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een planning voor de realisatie van 12 standplaatsen. De toezegging van het college was veel meer dan dat. Een zestal moties worden hierover ingediend. Het betreft de motie duidelijk 1, 2, 3, 4 en 5, de motie duidelijkheid 1, de motie duidelijkheid 2 de motie duidelijkheid 3 de motie duidelijkheid 4 en de motie duidelijkheid 5.

Herstel van vertrouwen in de overheid. Een alinea hierover wordt node gemist. De kindertoeslagaffaire, de
aardbeving Groningen, Tata Steel, kanaaldrama, veiligheid, het zijn vooral grote affaires. Veel gemeenten hebben ook hun eigen lokale affaires. Ook een kleinere overheid moet laten zien dat ze serieus werk maakt van herstel van het vertrouwen in de overheid. Een motie op dat vlak dienen wij in als de motie openbaar voetgangerspad, de Motie Leven zonder Messen en de Motie fietsongevallen.

Dan de distributiecentra. De Partij Vrij Almelo is altijd al tegenstander geweest om mooie landbouwgrond en natuur op te offeren voor dit soort nutteloze blokkendozen. Een grote fout van de gemeenteraad door dit soort blokkendozen naar Almelo te halen. Een motie om verder onheil te beperken dienen wij in; de motie stop distributiecentra.

Beetje tegen het eind van ons betoog Erve Noordik. Het kleine kind achter in de klas. Het ligt er zo
ongebruikt bij terwijl er een scala aan mogelijkheden voor het oprapen ligt. We dienen de motie Erve Noordik in.

Tot slot dienen wij de motie Vrij Parkeren in. Dat is mede om de begroting voor de ondernemers in de
binnenstad op orde te krijgen. Alle aandacht dient niet enkel en alleen gericht te zijn op onze eigen gemeentelijke begroting via het heffen van parkeerbelasting. De begroting van deze ondernemers is net zo belangrijk.

Marcel Middelkamp

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.