Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie Stemadviezen college bij moties en amendementen
Categories: Zonder rubriek


Partij Vrij Almelo (PVA)
Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo

De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 28 november 2023

Constaterende dat;
-het stemadvies van het college een sturende werking kan hebben op het stemgedrag van
raadsleden; 

Overwegende dat; 

  • de Grondwet geen partijen, partijbelangen of coalitie-discipline kent; 
  • de Grondwet alleen spreekt over volksvertegenwoordigers; 
  • de raad alle Almeloërs vertegenwoordigt en niet de coalitie; 
  • volksvertegenwoordigers moeten stemmen zonder last of ruggespraak; 

Draagt het college op; 

  • om per direct alleen nog adviezen te geven over inhoud van ingediende moties en
    amendementen indien deze inhoud in strijd is met de wet of andere moties of amendementen en
    daarmee onuitvoerbaar zouden zijn; 

en gaat over tot de orde van de dag.

Geen wettelijke verplichting dat het college een oordeel over een motie geeft

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.