Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen over fietsveiligheid in Almelo
Categories: Zonder rubriek

Almelo, 20 november 2023

Aan het college van B&W Almelo

Geacht college,

De bijna verdubbeling van het aantal fietsers dat in Overijssel om het leven kwam bij een verkeersongeluk is een duidelijk signaal dat het snel beter moet met de infrastructuur. Dat zegt directeur Esther van Garderen van de Fietsersbond.

De fractie van de Partij Vrij Almelo maakt zich al langere tijd grote zorgen over de fietsveiligheid in de stad. Onze partij vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de Verkeersvisie, waarin de fiets prioriteit krijgt. Ook willen wij weten welke stappen het college gaat zetten om ongevallen te voorkomen.

In Almelo vinden er gemiddeld 10,9 fietsongevallen per 10.000 inwoners plaats. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 8,5. Dat zou dus kunnen betekenen dat Almelo een van de meest fiets gevaarlijke gemeenten van Nederland is.

De Partij Vrij Almelo heeft de volgende vragen:

Vraag 1.

Herkent het college de cijfers van Rijkswaterstaat? Komen deze cijfers overeen met de cijfers van de politie en die van het centraal bureau voor de statistiek?

Vraag 2.

Kan het college voor de periode 2020 – 2022 aangeven waar in Almelo ongevallen met fietsers hebben plaatsgevonden?

Vraag 3.
Hoe verhouden deze cijfers zich tot de cijfers van omringende gemeenten en een
gemeente van vergelijkbare grootte?

Vraag 4.

Welke maatregelen is het college voornemens om de verkeersveiligheid van fietsers in Almelo te verbeteren?

Vraag 5.

Wat is de gemiddelde leeftijd van verkeersdeelnemers, bij hoeveel eerdere ongevallen speelden drank of drugs een rol?  

Vraag 6.

Klopt het dat niet wordt bijgehouden of een fiets die betrokken is bij een ongeval al dan niet een elektrische fiets is?

Vraag 7.

Deelt u de mening dat het belangrijk is om over deze gegevens te beschikken? 

Vraag 8.

Veel gebruikte fietsroutes in Almelo blijken uit onderzoek niet veilig te zijn. Zijn deze door het college in kaart gebracht en worden deze jaarlijkse geactualiseerd, en kunnen deze gegevens met de raad worden gedeeld?

Vraag 9.

Indien bovenstaand bedoeld overzicht niet voorhanden is, dan wel niet gedeeld kan worden, wat zijn de moverende redenen hiervoor van het college?

Vraag 10.

Wat is het concrete plan van aanpak van het college voor fiets onveilige routes, welke prioritering krijgt dit qua beleid en uitvoering, en hoe wordt de effectiviteit van genomen maatregelen gemonitord?

Vraag 11.

Minister Harbers van (Infrastructuur en Waterstaat) heeft 50 miljoen opzij gezet voor fietsveiligheid waarmee ook gemeenten financieel worden ondersteund bij hun plannen voor verkeersveiligheid. Wat is de verdeelsleutel, hoeveel wordt voor Almelo beschikbaar gesteld en komt Almelo hiervoor in aanmerking? Zo ja, welke hotspots qua fiets onveiligheid worden met dit budget aangepakt en op welke weize?

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/22/50-miljoen-euro-om-veiligheid-van-fietsers-te-verbeteren#:~:text=De%20%E2%82%AC%2050%20miljoen%20voor,bij%20hun%20plannen%20voor%20verkeersveiligheid

Graag zouden wij bovenstaande (schriftelijke) vragen beantwoord zien.

Partij Vrij Almelo

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/onderzoek/verkeersveiligheid-en-ongevallencijfers/actuele-verkeersongevallencijfers

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.