Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Wijkplatformavond Beeklust, Ossenkoppelerhoek en Groeneveld
Categories: Zonder rubriek

Het wijkgebouw Akar Bahar ten behoeve de Molukse gemeenschap in Almelo (foto’s Partij Vrij Almelo)

Op 18 oktober 2023 was de Partij Vrij Almelo aanwezig bij het wijkplatform Beeklust, Ossenkoppelerhoek en Groeneveld die dit keer werd gehouden in het Molukse wijkgebouw Akar Bahar aan de Jan Steenstraat. We werden hartelijk welkom geheten door mevr. Sely Sapulette van de vereniging.

Sely Sapulette

De opening werd geopend door voorzitter Johan de Ruyter van het wijkplatform. Allereerst wordt er nog even stilgestaan bij het overlijden van Jan van de Groep. Jan was een trouw bezoeker van de wijkavonden. Het eerste onderwerp ging over het fietsenproject, waar Joop Martens in 2009 mee is gestart. Vanwege zijn leeftijd wil Joop ermee stoppen, gelukkig wil Anoek Suripatty en haar zoon het overnemen samen met nog 2 vrijwilligers. Als dank krijgt Joop een presentje uit handen van mevr. Sylvia Schuite, wijkregisseur en mevrouw Anne-Marie Pleijhuis van Avedan.

Johan de Ruyter

Het tweede onderwerp is de toenemende eenzaamheid. Laura Holzer is leefstijl apotheker bij Acacia en geeft via een powerpoint presentatie een duidelijk verhaal wat eenzaamheid zoal met zich meebrengt.
Laura maakt zich met haar team al langere tijd sterk om eenzaamheid te signaleren en mensen te wijzen op het wijkteam en andere zorgprofessionals. Zoals de de bezorgdienst van de apotheek die vaak bij de mensen aan huis komt. Die kijken vaak ook even achter de voordeur. Soms worden ze dan gevraagd voor een kopje koffie. Er bestaat veel emotionele en sociale eenzaamheid.

Laura Holzer

Eenzaamheid heeft te maken met leefstijl. Mensen die eenzaam zijn vertonen vaker ongezond gedrag: weinig bewegen, minder gezond eten en meer gebruik van verslavende middelen. Daardoor lopen ze een groter risico op overgewicht, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Laura heet iedereen welkom voor een inspirerend gesprek bij Service apotheek Acacia aan de Titus Brandsmahof in Almelo over de kansen die er zijn voor samenwerking op het gebied van gezonde leefstijl en preventie.

Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op eenzaamheid toe, gelukkig bestaat er in Almelo ook een organisatie met de naam “Kom Er Bij”. Kom Er Bij Almelo is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in Almelo die samen met de gemeente en inwoners strijden tegen eenzaamheid.

Sylvia Schuite

Het derde onderwerp is het terugkoppelen van de wijkopgave Ossenkoppelerhoek door wijkregisseur Sylvia Schuite. Haar thema is meedenken over een nieuwe speelvoorziening. In mei was er een bijeenkomst (=wijkavond) bij de Pluk- en eettuin aan de Koedijk. De vraag was toen om aan te geven wat er al is in de wijk en vooral wat er nog ontbreekt. In de zaal waren posters opgehangen van de uitgewerkte wijkopgaven. Naast de Pluk- en Eettuin is nog een open stuk terrein. De mensen in de zaal konden reageren op de projecten die op de posters werden afgebeeld. Michel Schoon van Beter Wonen vertelde dat de grasvelden aan de Jan Steenstraat van Beter Wonen zijn en mogelijk voor huizenbouw in aanmerking komen, dan is daar geen plek meer voor speelvelden. Dus wordt verder gekeken waar nog wel plek is.

Projecten op posters afgebeeld

Ook het Walking Football project word door de voorzitter nog weer even onder de aandacht gebracht. WALKING FOOTBALL? Walking football is een laagdrempelig beweegprogramma voor 60-plussers, zowel voor mannen als vrouwen. Het is een voetbalvorm waarbij niet wordt gerend. Meedoen, bewegen, ontmoeten en zelfredzaamheid van de doelgroep staan als kernwaarden in dit programma voorop. Heracles Almelo is een van de trotse voorlopers van de Walking Football sport in Nederland. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Heracles had al eerder gevraagd voor deelnemers voor dit project.

Peter van Heteren

Als laatste onderwerp was Peter van Heteren aan het woord over eenzaamheid op de begraafplaats aan de Willem de Clercqstraat. Veel van de regelmatige bezoekers zijn weduwe of weduwnaar. Er is veel verdriet en eenzaamheid. Met een ontmoetingsplek als gevolg. Er zijn vrijwilligers aanwezig om een praatje te maken op elke dinsdag van 10 tot 12 uur en donderdag van 13:30 tot 15:30 uur.

Na de bijeenkomst werd iedereen uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een drankje.

Ronald Groothedde,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.