Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden
Categories: Zonder rubriek

Windmolens: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden

Op 17 januari 2023 organiseren de drie gemeenten en provincie Overijssel een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. Hier wordt meer verteld over het zoekgebied, de uitgangspunten en de vervolgstappen. Ook is er ruimte voor vragen en reacties.

  • Datum: 17 januari 2024
  • Tijd: Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Locatie: Restaurant Koebrugge Vriezenveen, Oosteinde 18, 7671 AA Vriezenveen

De maatschappelijke discussie over windenergie houdt de gemoederen flink bezig. Terwijl het kabinet het aantal windmolens graag wil uitbreiden, is het protest onder bezorgde burgers groeiende. In de campagne die de overheid voert, wordt voornamelijk de CO2-vrije opwekking van windmolens zelf benadrukt, maar zij vergeet voor het gemak alle neveneffecten te vermelden die het ons oplevert. De werkelijkheid blijkt namelijk anders dan overheid en milieuorganisaties ons voorspiegelen.

Windmolens kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken als mensen erdoor worden blootgesteld aan buitensporige geluidsniveaus. Dat staat voor het eerst in Europese richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Slechts weinig mensen zien de nadelige en zelfs levensgevaarlijke kant achter windenergie. Velen classificeren dit stukje techniek onder “schone energie”, “milieu bewust”, “duurzaam”, “goed”, “groen” en “veilig”, maar weten niet dat windenergie jaarlijks vele zieke en dodelijke slachtoffers veroorzaakt en er enorme milieuschade plaatsvindt.             

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel zien mogelijkheden voor windturbines in het gebied langs de gemeentegrenzen van Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT). In het totale ATT-gebied is volgens de gemeenten ruimte voor 6 tot 10 windturbines. Daarmee kan 120 – 180 GWh energie per jaar worden opgewekt. Erik Back gaat aan de slag als onafhankelijke verkenner. De komende maanden gaat hij in gesprek met overheden, grondeigenaren, inwoners, lokale ondernemers en lokale energiecoöperaties om te onderzoeken of een lokale samenwerking mogelijk is.

Alle drie gemeenten en provincie Overijssel hebben inmiddels groen licht gegeven om in dit gebied aan de slag te gaan met windenergie. Daarbij zijn onderling afspraken gemaakt over randvoorwaarden en uitgangspunten als vertrekpunt. Zo gaat de voorkeur uit naar een samenwerking tussen lokale partners die windturbines gaan ontwikkelen. Deze lokale samenwerking houdt rekening met de wensen van omwonenden. Ook moet eventuele hinder van windturbines door geluid, verlichting of slagschaduw zoveel mogelijk worden voorkomen. Verder streven de drie gemeenten en provincie bij de ontwikkeling van windturbines naar maximaal 100% lokaal eigendom en minimaal 50%. Afspraken over financiële vergoedingen voor bijvoorbeeld omwonenden en zeggenschap worden later in een gebiedsproces gemaakt.

Vechten tegen windmolens

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.