Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Waarom neemt de eenzaamheid bij ouderen niet af?
Categories: Zonder rubriek

In alle kernen van de gemeente willen we buurthuizen waar ouderen kunnen samenkomen en activiteiten worden georganiseerd voor ouderen (Foto buurthuis Egbertus)

Vanaf 75 jaar neemt het percentage eenzamen toe. Van alle 75-plussers voelt 54% zich eenzaam. Ouderen van 85 jaar en ouder voelen zich eenzamer dan ouderen van 75 tot en met 84 jaar. Van de 85-plussers voelt 63% zich eenzaam, bij 74-84 jarigen is dit 52%. Uit deze gegevens blijkt dat onder 85-plussers ongeveer even veel vrouwen als mannen zich eenzaam voelen (respectievelijk 63% en 62%. 

De Partij Vrij Almelo wil dat de gemeente Almelo zich inzet voor een actief ouderenbeleid. Een beleid dat zich vooral richt op ontmoeting en het subsidiëren van activiteiten om dat mogelijk te maken. We worden in Nederland steeds ouder en ook in Almelo wordt deze groep steeds groter, momenteel is ruim 38% van alle Almeloërs 55 jaar of ouder en dat neemt de komende jaren verder toe. Dat vraagt om extra aandacht voor ouderen. Onder de noemer ‘Toekomst met ouderen’ moet er een ontwikkelagenda voor integraal ouderenbeleid worden gemaakt.

Helemaal bovenaan is het terugdringen van eenzaamheid is het belangrijkste thema. Ook willen we meer aandacht voor dementie. We willen bijvoorbeeld dementievriendelijke buurten en willen daarvoor initiatieven graag ondersteunen. Speciale aandacht moeten we aan communicatie geven. Onderzoeken hoe we het beste ervoor kunnen zorgen dat iedereen op de hoogte is van bestaande informatie en (toekomstige) ontwikkelingen. Niet iedereen is namelijk (voldoende) digitaal vaardig.

Ook stimuleren we activiteiten waar oudere en jongere Almeloërs elkaar ontmoeten en helpen. In plaats van naast elkaar, ontstaat er dan voor de jongeren en ouderen meer een leven met en voor elkaar. Die gesprekken ontstaan doordat een partij de eerste stap zet om naar de ander te luisteren. Dat is niet alleen een oproep aan jongeren, maar ook zeker aan ouderen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In alle kernen van de gemeente willen we buurthuizen waar ouderen kunnen samenkomen en activiteiten worden georganiseerd voor ouderen. Deze activiteiten kunnen dan worden georganiseerd door lokale ouderenbonden, maar bijvoorbeeld ook door de Zonnebloem die mensen helpt met een lichamelijke beperking die in een isolement dreigen te komen.

Aangezien ouderen binnen afzienbare tijd bijna een kwart van de bevolking zullen gaan vormen wil de Partij Vrij Almelo (al jaren) een speciale wethouder ouderenbeleid die zich gaat richten op de specifieke verlangens van onze ouder wordende inwoners.

Eenzaamheid onder ouderen in Nederland groeiend probleem

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.