Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Wijkplatformavond Ossenkoppelerhoek Beeklust Groeneveld
Categories: Zonder rubriek

Johan de Ruyter

De 1e wijkavond van dit nieuwe jaar werd niet gehouden in het wijkcentrum De Driehoek maar in de gemeenschapsruimte van appartementencomplex Beekrede aan de Rombout Verhulstlaan. 

De opening werd verricht door voorzitter Johan de Ruyter van het wijkplatform met bekendmaking van alle ontwikelingen die gaande zijn in de wijk. Veiligheid zal ook in de toekomst een speerpunt zijn van een integrale wijkenaanpak.

Aan tafels gingen de aanwezigen samen met elkaar in gesprek. Op kaartjes die werden uitgedeeld stonden onderwerpen in de vorm van vragen. De worp met een dobbelsteen bepaalde welk thema gekozen dient te worden. Vier belangrijke thema’s die van invloed zijn op de leefbaarheid van de woonomgeving zijn;  de fysieke kenmerken van de woonomgeving, de sociale kenmerken van de woonomgeving, overlast en veiligheid

Evenementen in de wijk zorgen naast gezelligheid voor saamhorigheid en omkijken naar elkaar, het begint allemaal met contact met elkaar. Vandaar dat er nog even werd gesproken over de wenselijkheid van het terugkeren van het Rembrandfestival. Een gebrek aan vrijwilligers en sponsors deed het jaarlijkse multiculturele festival de das om. Een belangrijk punt dat in een volgende bijeenkomst verder besproken zal worden. 

Na afloop van de zeer gezellige avond was er nog een drankje en een hapje en toosten we op het nieuwe jaar. 

Harry de Olde

AGENDA:

 1. Opening
 2. Bekendmaking ontwikkelingen Wijkplatform
  door Johan de Ruiter
 3. Verslag wijkplatformavond van 18 oktober 2023
  (zie website www.veurbode.nl)
 4. Samen in gesprek
 5. Terugkoppeling gesprekken
 6. Mededelingen vanuit de werkgroepen/website
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.