Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Windmolens in het ATT gebied
Categories: Zonder rubriek

Het ATT-zoekgebied ligt in het grensgebied tussen Almelo Noord, Twenterand Zuid en Tubbergen West. Binnen dat zoekgebied liggen de locaties voor windenergie

Raadsvergadering, 30 januari 2024

Voorzitter,

Op woensdagavond 17 januari was onze Partij Vrij Almelo bij de informatiebijeenkomst in Vriezenveen. De gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand en de provincie Overijssel onderzoeken samen de mogelijkheden voor windmolens in het gebied op de grens van de drie gemeenten. Alle belangrijke onderwerpen waren blijkens deze bijeenkomst al in kaart gebracht en naar het schijnt in een definitieve projectfase.

Burgers zullen volgens verstrekte informatie pas na maart 2024 zeggenschap krijgen over de ontwikkeling van deze energieprojecten en delen mee in de opbrengst. Zo wordt duurzame energie voor iedereen, is te lezen.

Welke concrete inspraakprocedure wordt er in of na Maart voor burgers vormgegeven?

Hoe, op welke wijze en op welke termijn wordt de inbreng van burgers gewogen en gevalideerd?

Wanneer wordt de raad een evaluatie of voortgangsrapportage toegestuurd?

In het vorig oordeelsvormend beraad kon de wethouder geen antwoord geven of er inderdaad gezien het aantal op te wekken Megawatt, Windturbines van maar liefst 270 meter hoog een reële optie zijn. Is dit nu uitgezocht en zo niet wanneer kan de raad hierover nader geïnformeerd worden?

Vindt de wethouder dat participatiesamenleving zo haar belofte in Almelo juist invult, en dat gewaarborgd is iedere burger mag meepraten en meedoen? 

Schiet in algemene zin, maar ook juist in dit concrete geval, zo de rechtsbescherming van burgers, bij dreigende ingrepen in hun directe leefomgeving, niet ernstig tekort?

Partij Vrij Almelo

Reactie:

Nabij Almelo verrijzen mogelijk windmolens van maar liefst 270 meter hoog. Dat is bijna net zo hoog als de Eiffeltoren en bijna drie keer zo hoog als de Dom.Op de speciale informatieavond in Vriezenveen kregen inwoners van het ATT gebied nauwelijks antwoord op hun vragen. Ze hadden niet het gevoel dat ze iets aan deze avond hebben gehad. Ook de vragen die de Partij Vrij Almelo stelde waren lastig te beantwoorden door de aanwezige ambtenaren en ondernemers. Ook de mondelinge vragen aan de verantwoordelijke wethouder waren onduidelijk. Het proces zou nog in een verkennende fase zitten.

Overal lezen we dat aan inwoners de vraag wordt gesteld om mee te denken. “Maar zoals het nu is georganiseerd hebben tegenstanders echt niet het idee dat ze gehoord worden.” Er is maar weinig ruimte voor debat en komt op vragen lang niet altijd antwoord. ” Het lijkt er steeds meer op dat men niet door heeft dat de energietransitie invloed heeft op het leven van heel veel Nederlanders. Niet alleen het landschap gaat veranderen maar ook de gezondheid van veel mensen komt op het spel te staan. 

Veel critici  van de energiestrategie pleiten voor een referendum. Zij vinden dat bewoners moeten worden voorgelegd of ze wel of geen windmolens willen. Bijvoorbeeld: “Wilt u wel of geen windmolens in het ATT gebied?” “We denken dat dat wel de vraag moet zijn voor de burgers”. Deze vraag zijn we nog niet tegengekomen. De uitslag van een referendum of peiling zal zeker invloed hebben op de houding ten opzichte van windmolens.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.