Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bouwen in het groen maar het open landschap behouden
Categories: Zonder rubriek

Zonneweides en zonneparken op landbouw- en natuurgronden moet niet worden toegestaan

Sinds 2018 zijn er veel te weinig starterswoningen gebouwd. Ik las dat Bramer Bouw Vriezenveen een groot stuk bouwgrond ter beschikking had, dat Singelbuurt wordt genoemd https://www.mooialmelo.nl Op deze plek zouden, dat was het plan goedkope woningen vlakbij de Bleskolk gebouwd worden. Het verbaasde me waarom daar zo weinig informatie over was en er ook niet zoveel over werd gesproken. Er is immers een schreeuwend tekort aan woningen.

We hebben gesprekken gevoerd met Bramer Bouw & Vastgoed BV. Vriezenveen. En er zijn gesprekken geweest met de gemeente Almelo, die erg moeizaam verliep. De gemeente Almelo wilde niet meewerken aan de Bouw van de Singelbuurt (Noordflank). Het plan zou 10 jaar duren, en er zouden op deze plek 12.000 woningen komen. (130 woningen per jaar) Het was volgens de gemeente Almelo niet nodig om daar huizen te gaan bouwen, het zou daar een groene omgeving moeten blijven, dus zonder nieuwbouw.
 

In 2023 was al bekend dat Parkbuurt, een toekomstige wijk aan de noordkant van Almelo, rond de ‘verborgen’ plas de Bleskolk zou worden gebouwd. Bramer Bouw & Vastgoed BV, de eigenaar van de grond ten noorden van de Aadijk, Singelbuurt genoemd, hoorde dat er gebouwd zou gaan worden. De bouwer uit Vriezenveen wil graag 335 woningen in het gebied bouwen. Maar tot grote teleurstelling van de ontwikkelaars ontbreekt bouwen in de Singelbuurt in het woningbouwprogramma tot 2026 van de gemeente Almelo.

Boven Lateraalkanaal Singelbuurt, onder Parkbuurt

De gemeente Almelo doet zichzelf tekort door de Parkbuurt niet samen met de Singelbuurt te ontwikkelen. Er is een grote behoefte aan wonen in de Singelbuurt. ‘In slechts twee maanden is er belangstelling getoond door circa 400 mensen.’ Ze konden zich inschrijven via: MooiAlmelo.nl.

Bramer Bouw is daar erg teleurgesteld over want de grond was al bouwrijp gemaakt. Gezien de vele inschrijvingen was er heel veel belangstelling. Heel veel mensen hadden daar graag willen gaan wonen. De geplande (starters)woningen waren betaalbaar en ruim opgezet. Bramer Bouw heeft veel gedaan om de samenwerking tot een succes te maken, maar komt niet verder met de gemeente Almelo. Bebouwing in groene gebieden kan prima samengaan met de omgeving, stellen zij: laagbouw met veel groen, water en ruimte. “Maar zolang je vindt dat bouw altijd een aantasting van de ruimte is, ga je nooit nieuwe gebieden vinden.”

Als grondeigenaar weet je dat langdurig ongebruikte grond niets oplevert, terwijl de kosten wel doorlopen. Zonde toch? SolarEnergyWorks en investeerder Obtain A/S zijn in de gelegenheid gesteld om de grond aan te kopen en er is getekend dat er voor ongeveer 20 jaar zonnepanelen op komen. Op dure bouwgrond zonnepanelenvelden, dat is ongelofelijk. Naast de Bleskolk woningen komen nu zonnepanelen, en zo gaat de gemeente Almelo te werk.

Het centrum van Almelo wordt steeds voller gebouwd, dat houdt in dat er geen stukje groen meer over blijft en geen speelplaats meer waar kinderen kunnen spelen. Woningen worden gesloopt of verkocht en daarvoor komen dan overwegend dure huizen voor terug, onbereikbaar voor de eerdere bewoners. Daarom was nieuwbouw in de Singelbuurt zo belangrijk. En dat ligt echt niet aan gemeente Vriezenveen.

Onlangs is de Nationale Woonagenda vastgesteld door Minister Ollongren en mede ondertekend door vele partijen uit de sector.

Ondermeer komen daar aan de orde:

  • De bevolkingsgroei die veel sneller verloopt;
  • De meer dan evenredige toename van de behoefte aan woningen;
  • Er moeten minimaal 75.000 woningen op jaarbasis gerealiseerd worden, het
    tempo moet dus fors omhoog;
  • Om 100 woningen te realiseren moeten er 130 (!!) gepland worden ( plannen
    duren langer of gaan niet door).

We moeten onze natuur zeker beschermen, maar dat wil niet zeggen dat er niet gebouwd kan worden!!

foto uit 2019 hier zijn nu zonnepanelen

Almelo vindt starterswoningen niet belangrijk, want nu zijn er zonnepanelen.

Hans van der Burg

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.