Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Na jarenlang (wegpest)beleid een eigen woonwagen?
Categories: Zonder rubriek

Gemeenten zijn verplicht om plek te maken voor nieuwe woonwagens, maar in de afgelopen 20 jaar kwam er geen standplaats bij

Het was lange tijd onzeker of Almelo in de toekomst nog wel woonwagenplekken zou hebben. Toen de gemeente in 2013 de woonwagenlocaties overdroeg aan de woningcorporaties Joseph Almelo (StJA) en Beter Wonen, was er in samenspraak met de gemeente nog een zogenoemd passief uitsterfbeleid van kracht. Dat hield in dat er bij vertrek van een bewoner geen nieuwe zou komen. Zo zou Almelo op den duur vanzelf woonwagen vrij worden.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten was er sinds in 1999 de landelijke Woonwagenwet werd afgeschaft inderdaad sprake van een uitsterfbeleid. In 2018 verwees het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat Nederlandse beleid naar de prullenmand. Woonwagenbewoners, hebben het recht om te leven naar hun eigen culturele waarden en normen. De politiek/ambtelijke pendule zwaait daarom nu weer de andere kant op.

Wie de woonvisie  2020-2030 van de gemeente Almelo er nu op naslaat, leest alleen dat we de verplichting hebben om het wonen in woonwagens mogelijk te maken. Verder vindt je geen treffers als gezocht wordt op beleid voor woonwagens. Het aantal woonwagenlocaties in Almelo is bescheiden vergeleken met de rest van het land, maar er dient ook in deze regio meer ruimte te komen voor het bewonen van woonwagens. Volgens cijfers van de overheid hebben woonwagenbewoners zich echter steeds meer gesetteld.

De woning staat nog op wielen, maar lijkt in niets meer op de woonwagen van weleer. De bewoners zijn sterk op elkaar gericht; lopen bij elkaar binnen en trekken met elkaar op als er wat aan de hand is. Het is dus duidelijk dat we de afgelopen jaren te weinig standplaatsen hebben aangelegd. Terwijl het aantal standplaatsen sinds de jaren zestig gigantisch is afgenomen.

Er wordt nog steeds een groot tekort aan plekken ervaren door de bewoners van woonwagens. De wachttijd voor een woonwagen of standplaats is vele malen hoger dan voor een ‘reguliere’ sociale huurwoning. Het gaat volgens veel bewoners nog steeds niet snel genoeg, maar in vergelijking met een aantal jaren geleden zijn de eerste stappen voorwaarts nu zichtbaar.

De Partij Vrij Almelo zal de gemeente blijvend stimuleren om de komende tijd stappen te zetten in het realiseren van meer standplaatsen.

https://www.tubantia.nl/almelo/almelo-investeert-9-miljoen-in-spiksplinternieuwe-wijk-met-131-huizen-en-eindelijk-woonwagens~a7e0b343

https://www.ad.nl/olst-wijhe/na-22-jaar-kunnen-alie-en-greetje-eindelijk-terug-naar-woonwagen-in-olst-gelukkiger-kun-je-ons-niet-maken~ab9cffd3

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.