Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Waarschuwingsborden verhogen de veiligheid
Categories: Zonder rubriek

Bord Brugstraat

Snelfietsroutes zijn lang niet overal goed ingericht en zorgen zodoende nog vaak voor onveilige situaties. Dat concludeert de ANWB in een onderzoek naar negen ‘fietssnelwegen’ in heel Nederland. Een van de oorzaken is dat de wegen gedeeld worden met gemotoriseerd verkeer. 

In het ideale geval is een snelfietsroute een breed fietspad – vier meter of breder – met weinig obstakels, flauwe bochten en zo min mogelijk kruisingen. Als er kruisingen zijn, heeft de fietser op de snelfietsroute voorrang. De fietssnelwegen staan, ook in Almelo hoog op de politieke agenda en worden gezien als een belangrijk middel om fietsgebruik te bevorderen.

Maar deze paden zijn lang nog niet overal goed ingericht, concludeert de ANWB uit het onderzoek. Zo bleken sommige paden te smal of stonden er teveel obstakels op of langs het pad.

Bij veel paden zijn er stukken van de route die de fietser deelt met gemotoriseerd verkeer, ook wel ‘Auto te gast-wegen’ of ‘Fietsstraten’ genoemd. Vooral gevaarlijk zijn, aldus de onderzoekers, kruisingen waar automobilisten niet goed worden gewaarschuwd voor fietsers, die vaak uit beide richtingen kunnen komen. Zeker op fiets/bromfietspaden, waar ook speed pedelecs – met topsnelheid van 45 km per uur – mogen komen. Bijvoorbeeld op de route Egbert Gortestraat – Haven Noordzijde en de route De Grenzen – Haven Noordzijde, daar wordt niet goed gewaarschuwd voor fietsers. Daarbij ontbreekt een waarschuwingsbord dat automobilisten attendeert op passerende fietsers.

Het ontbreken van voldoende duidelijke waarschuwingsborden bij De Grenzen en Brugstraat was voor de Partij Vrij Almelo een reden om in de gemeenteraad een motie in te dienen. Heel jammer dat de verantwoordelijke wethouder het tijdens zijn betoog heeft afgekeurd. PVA raadslid Harrie Korte liet het hier niet bij zitten en stuurde een mail naar de verantwoordelijke wethouder met de vraag om de beide kruisingen toch veiliger te maken. De wethouder stuurde de mail door naar de ambtenaar van verkeer, en enkele maanden later werd er contact met mij opgenomen, en werd er een voorstel gedaan om de gele borden (zie foto’s) te plaatsen.

De situatie is nu duidelijk en overzichtelijk en de borden zijn in het donker ook goed te zien!!

Harrie Korte,

Partij Vrij Almelo

Bord Grenzen

Beantwoording raadsvragen PVA over fietsveiligheid in Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.