Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Gebiedsontwikkeling Stadskade
Categories: Zonder rubriek

Gebiedsontwikkeling Stadskade

In het programma Almelo Waterstad van oktober 2020 werd gesproken over meer terrassen en horeca aan de kades. De oevers kunnen daarbij sterke dragers zijn als behoorlijke publiekstrekker met horeca- en entree-bestedingen.

Concept-Almelo-Waterstad-Kansen-en-UitdagingenDownloaden

Op verschillende locaties zou onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid terrassen in of aan het water te creëren. Een van de locaties die in aanmerking komt, is de Stadskade. De gemeente is bezig met een intern onderzoek naar de haalbaarheid en de voorwaarden van deze plannen. Tijdens het beeldvormig beraad op 14 mei 2024 zagen we in de presentatie van het Stadskade Plan niets terug van deze plannen. Op de vraag van de Partij Vrij Almelo of dit nog wel van toepassing is, werd door de aanwezige beleidsambtenaar volmondig beantwoord met “JA”

https://www.tubantia.nl/almelo-e-o/aanstootgevende-parkeergarage-stadsbaken-kan-gerust-plat-want-er-zijn-toch-al-duizend-parkeerplekken-over-in-centrum-almelo~abbd0154


In november 2006 is door adviesbureau DHV een onderzoek gestart over de bodemkwaliteit rondom het hele gebied van de later aangelegde Havenkom. Vervuilde grond blijkt aanwezig te zijn. Wij vragen ons af of dat de reden is dat bijvoorbeeld de parkeergarage StadsBaken niet wordt afgebroken vanwege hoge saneringskosten? Gaan we uit van sloop gebouwen/opbreken verhardingen, dan dient rekening te worden gehouden met het vrijkomen van licht tot sterk verontreinigde grond.
Speelt deze overweging eventueel bij de uitvoering van andere onderdelen van het plan ook een rol?

Heeft het bovenstaande er mee te maken dat het oordeelsvormend beraad gebiedsontwikkeling Stadskade die op 21 mei 2024 behandeld zou worden, is uitgesteld?

Vragen die de Partij Vrij Almelo graag beantwoord wil zien.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.