Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Pim Fortuyn: “Dit moeten wij niet willen”
Categories: Zonder rubriek

Gedachtegoed Pim Fortuyn levendiger dan ooit

Het gedachtegoed en de vooruitziende blik van Pim Fortuyn die op 6 mei 2002 werd vermoord, is nog steeds actueel gezien de heftige protesten en openlijk ten toon gespreide anti-joodse sentiment in de moslim gemeenschap maar ook bij aanhangers van woke-links, dit naar aanleiding van de spanningen in het Midden-Oosten.

De virulentie en heftigheid van deze protesten waren voor veel Nederlanders een eye-opener die men lange tijd niet voor mogelijk had gehouden, een smeulende veenbrand die aan de oppervlakte kwam en liet zien dat er in dat opzicht geen algemeen draagvlak is voor traditionele normen en waarden zoals verankerd in de Nederlandse samenleving.

De westerse cultuur heeft te lang geen oog gehad voor de nietsontziende expansiedrift van de islam. Binnen de islamitische gemeenschap is steun te vinden voor het vestigen van de “oemma”, een wereldwijd omspannend Islamitisch kalifaat met sharia rechtspraak en het afschaffen van de scheiding tussen kerk en staat.

Onze voorvaderen wisten de ongebreidelde expansiedrift beter te plaatsen en bevochten deze letterlijk te vuur en te zwaard, zie Slag om Tours in 732(!) of de belegering van Wenen in 1683 door de Ottomanen. Vrijheid van Godsdienst en vrijheid van Onderwijs, ooit allemaal door christelijke zuilen in Nederland bewerkstelligd, worden nu gebruikt voor het openen van Moskeeën en het hebben van speciaal Islamitisch onderwijs, met gedachtengoed dat in voorkomende gevallen schuurt of zelfs in flagrante tegenstelling is met traditionele gevestigde waarden, verkondigd door al dan niet geïmporteerde Imans en leerkrachten.

Niet voor niets zie je dat in dictaturen zoals Rusland (Tsjetsjenië) door oorlog, of zoals in China (afbreken van Moskeeën) de Islam als een grote dreiging wordt gezien en een halt wordt toegeroepen.

Met onze woke, cancel en sneeuwvlokjes cultuur en generatie; met eindeloze tolerantie en een te ideëel beeld en normvervaging, zullen de ogen pas open gaan als het te laat is, en er een gesegregeerde en tribale samenleving op de loer ligt, waarbij het Nederland van een aantal decennia geleden slechts een geschiedkundig fenomeen is geworden en dit mooie land voorgoed en onherkenbaar is veranderd.

De Partij Vrij Almelo herhaalt en onderschrijft daarom nogmaals de woorden van Professor Pim Fortuyn: “Dit moeten wij niet willen”.

Bernhard Deuss,

Partij Vrij Almelo.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.