Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De gevolgen van falend asielbeleid
Categories: Zonder rubriek

Schriftelijke vragen aan het college van B&W Almelo

Almelo, 18 juni 2024

Geacht college,

Ondanks dat er een nieuw kabinet aan zit te komen, kampt ons land nog steeds met een forse asielinstroom, met alle gevolgen van dien. De opvangproblemen moeten opgelost worden, maar het helpt niet als onze voordeur ondertussen wagenwijd open blijft staan. Of er nu in een jaar 20.000, 50.000 of 75.000 mensen zich melden, gemeenten moeten de gevolgen van falend asielbeleid oplossen.

Van de 2916 mensen die vorig jaar vanuit een andere gemeente naar Almelo zijn verhuisd, kwamen de meeste uit Westerwolde: 315 herhuisvesters. Westerwolde is ook de gemeente waar Ter Apel onder valt,
een van de twee centrale opvanglocaties voor asielzoekers in het land.

De Partij Vrij Almelo heeft de volgende vragen:


1. Komen de 315 mensen uit Westerwolde of Ter Apel die naar Almelo worden getransfereerd in het kader van de spreidingswet?
Indien bevestigend welke aantallen zijn dan in het kader van deze wet toegewezen aan Almelo, voor dit jaar en eventueel volgende jaren.Heeft het College inspraak gehad in de toegewezen aantallen, en hoe heeft dit concreet effect gehad?
Indien ontkennend op welke overeenkomst, richtlijn of afspraak komen deze mensen naar Almelo?

2. Zijn deze nieuwe Almelose inwoners reguliere vluchtelingen of vluchtelingen als statushouder? 


3. Waar in onze gemeente Almelo worden, of zijn deze mensen ondergebracht, tijdelijk of permanent?Graag een specificatie van aantallen en locaties.

4. Wat is voor de komende jaren, het te verwachten aantal erkende, en op een status wachtende vluchtelingen, dat de gemeente Almelo in een woning of een geschikte opvanglocatie zal moeten onderbrengen?

Welke afspraken en commitment heeft het college met het COA, andere betrokken instanties en/of regionale dan wel centrale overheid en kan het college hierover maximale openheid en transparantie tegenover de gemeenteraad betrachten?

5. Welke gevolgen heeft dit specifiek voor de lijst en de wachtenden op een sociale woning in Almelo, graag dit concreet onderbouwen met cijfers voor dit jaar en volgende jaren?

6. Veel gemeenten uiten zorgen over stijgende aantallen dakloze asielzoekers. Is dit in Almelo ook het geval en om welke bovengrens qua aantallen gaat het concreet? 

7. Hebben dakloze irreguliere migranten, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers, voorrang op een woning of urgentie op een woning?

Komen uitgeprocedeerde asielzoekers Ć¼berhaupt in aanmerking voor huisvesting in Almelo, wat is staand beleid van het college in deze?

Bovenstaande vragen willen we graag beantwoord zien.

Met vriendelijke groeten,
Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde


Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.