Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Zorgpremie stijgt maar door, is deze straks nog te betalen?
Categories: Zonder rubriek

In de afgelopen jaren is de premie van zorgverzekeringen met circa 20 euro per maand gestegen. Onder leiding van premier Schoof wil de aanstaande regering het eigen risico verlagen naar 165 euro, wat jaarlijks 4,3 miljard euro kost.

Achttien jaar geleden (2006) werd het ziekenfonds afgeschaft en de zorgverzekering, berust op het principe van marktwerking, geïntroduceerd. Er is sinds die tijd veel veranderd, maar de hamvraag is: zijn we er op vooruitgegaan qua toegankelijkheid, effectiviteit, kwaliteit en prijs?

Het huidige zorgstelsel heeft een aantal problemen van het ziekenfonds opgelost, zoals de lange wachtrijen. Toch levert de Nederlandse bevolking veel kritiek op, met name op de jaarlijkse premieverhoging. In 2006 betaalden Nederlanders gemiddeld 1028,66 euro aan zorgpremie. Dat bedrag was inclusief een no-claim van 255 euro. Daarvan kregen verzekerden gemiddeld 91 euro terug. Effectief kostte een zorgverzekering in 2006 dus zo’n 938 euro, omgerekend 78 euro per maand

De kans is zeer groot dat de premie van de zorgverzekering in 2025 opnieuw stijgt. Reden zijn de hogere zorgkosten. Het eigen risico van de zorgverzekering blijft in 2025 en 2026 op 385 euro per verzekerde. In het nieuwe coalitieakkoord liggen wel plannen klaar om het eigen risico te verlagen naar 165 euro per 1 januari 2027. Maar dat is koffiedik kijken, want het is erg onzeker of die voorspelling uitkomt. Tot die tijd wordt het eigen risico mogelijk wel betaalbaarder door een maximumbedrag van 150 euro per ingreep in te voeren.

Toch hebben de meeste mensen nog steeds een afkeer van de machtspositie van de zorgverzekeraars. Ook de vergroting van de marktwerking in de zorg spreekt maar weinigen aan. De overtuiging dat marktwerking een goed middel is om de kosten in de zorg te beteugelen, leeft bij weinig mensen. Vooral de positie van de zorgverzekeraars roept veel weerstand op. Mensen spreken zich uit tegen ‘de macht van de verzekeraars’. De “gecontroleerde markt” met de zorgverzekeraars in de lead en de NZa als controleur zou de zorg beter en goedkoper moeten maken.

Inmiddels behoort ons zorgsysteem tot het duurste van de West-Europese landen, wachtlijsten, curatieve zorg en GGZ lopen sterk op tot een ontoelaatbaar niveau. Een belangrijke parameter zoals de kwaliteit van oncologische zorg loopt terug en bevindt zich al jaren niet meer aan de Europese top.

In de tussentijd zijn de zorgkosten flink gestegen, is het basispakket kleiner geworden en is het aantal mensen met betalingsproblemen rond hun zorgverzekering verdubbeld. Er is dus vanaf de invoering van de nieuwe zorgverzekering nog steeds een grote groep mensen die het ziekenfonds terug wil. 

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorgverzekeraar

https://npokennis.nl/longread/7488/wie-profiteert-er-van-marktwerking-in-de-zorg

Is het niet tijd voor een goede mengvorm waarbij de mens centraal komt in plaats van het geld?

Sinds 2006 is elke Nederlander verplicht verzekerd via een particuliere verzekeringsmaatschappij. Deze zorgverzekeringswet is velen een doorn in het oog. Dat de zorgverzekeringswet zal sneuvelen is onwaarschijnlijk. De meerderheid in de Tweede Kamer denkt er anders over dan de meeste ondervraagden.

Het verschil in behandeling was ook groot. Particulier verzekerden gingen ’s ochtends op afspraak naar de huisarts, terwijl ziekenfondsverzekerden ’s middags een nummertje moesten trekken en lang konden wachten tot ze aan de beurt waren. In het ziekenhuis lagen ziekenfondsverzekerden op een zaal met zes of acht mensen en particulier verzekerden een kamer met hooguit twee of drie mensen. Dat betekent dat we niet terug moeten naar klassenonderscheid in de zorg. Ook naar de ongelijke verdeling van de lasten zullen ze niet terug willen keren.

Maar er zijn wel andere redenen:

Onder het nieuwe systeem worden er miljoenen en misschien wel miljarden uitgegeven aan reclame en de tussenpersonen in de vorm van vergelijkingssites. Bovendien kost al dat overstappen ook handen vol geld aan administratie. Verder hebben we al die miljarden reserve betaald aan de verzekeraars. Dat geld krijgen we nooit meer terug, want dat geld zal voor altijd in die reservepotten blijven zitten.

Hoeveel ziektekostenverzekeraars tellen we intussen in Nederland? Dat zijn er op dit moment 48 en deze maken allemaal reclame van het premiegeld. Tel uit je winst! Allemaal met een “waterhoofd” aan directie, managers, bonussen, personeel, bedrijfspanden, leaseauto’s en wat nog meer! Bevordert dit werkelijk de concurrentie, kwaliteit en kostenbeheersing?

Tel daarbij nog op de tijd die mensen ieder jaar zouden moeten besteden aan het uitzoeken van de polissen, waarbij veel (vaak oudere) mensen dat uitzoeken helemaal niet meer kunnen. Dan moet je wel tot de conclusie komen, dat de huidige zorgkostenverzekering een hopeloos gebeuren is, dat zo snel mogelijk afgeschaft moet worden.

Partij Vrij Almelo

Senior kiest veilige opties om zorgpremie te drukken

De marktwerking in de zorg

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.