Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Activiteiten 2019

 

6 juni 2019

BOMVOLLE ZAAL VOL MET TEGENSTANDERS VEEFABRIEK IN AADORP

In Aadorp (gemeente Almelo) zijn er plannen voor een nieuwe stal voor maar liefst 20.000 varkens. Een megaproject dat leidt tot megadierenleed en megavervuiling.

 

Het was een rumoerige bijeenkomst, woensdagavond in gemeenschapscentrum  ‘t Aahoes. In een bomvolle zaal vol met tegenstanders met de komst van een megastal in Aadorp werd levendig gediscussieerd over economie, dierenwelzijn en volksgezondheid. Aadorpse burgers maken zich zorgen over de gevolgen van intensieve veehouderij. Ze vrezen voor hun gezondheid, aantasting van hun woonomgeving en teloorgang van het landschap. Wethouder Martin van Rees (zelf vegetariër) opende de vergadering waarna een ambtenaar het van hem overnam. In jarenlang onderzoek naar toekomstige gebruiksmogelijkheden van gronden in de Noordflank bij Almelo werd de komst van megastallen steeds uitgesloten. Daar was nooit een raadsmeerderheid voor.

Maar blijkbaar zijn de tijden veranderd want ambtelijk zijn de voorbereidingen  over de ontwikkeling van een megastal in volle gang. Begin juli zal de raad in een politiek beraad hierover worden geïnformeerd over de inpassing van het bedrijf (zie megastal). Daarna zal de gemeenteraad hier binnenkort (voor de zoveelste keer) over moeten beslissen. Een dergelijke megastal betekent megadierenleed en megavervuiling. De overweldigende reacties  laten zien dat niet alleen in Almelo maar ook ver daarbuiten mensen zich zorgen maken. De megastal is gepland aan de Schout Doddestraat in Aadorp, gemeente Almelo. Het gaat om een uitbreiding van een bestaand varkensbedrijf van bijna 6.000 naar 20.000 varkens. De gemeente besloot al eerder in 2014 in het gebied geen verdere intensieve veehouderij toe te laten. Maar sinds de installatie van het nieuwe college in 2018 lijkt de raad hierover steeds meer verdeeld.

In weerwil van nationale en Europese regelgeving kan de intensieve veeteelt gewoon doorgaan met vervuilen. De boeren vinden mazen in de wet en het aantal megastallen blijft toenemen. Volgens Alterra, een onderzoekscentrum spreken we van een megabedrijf als een bedrijf minstens drie maal zo groot is als een gangbaar gezinsbedrijf en als het aantal dieren groter is dan:

  • 120.000 legkippen, of
  • 220.000 vleeskuikens, of
  • 7500 vleesvarkens, of
  • 1200 fokvarkens, of
  • 1250 vleeskalveren, of
  • 250 melk koeien, of
  • 1500 geiten

 

Al in 1998 waarschuwde de Gezondheidsraad voor de ernstige gevolgen van het grootschalige antibioticagebruik in de veehouderij. Omdat de bacterie zich waarschijnlijk ook via de lucht verspreidt, is niet alleen het Inademen stallucht voldoende voor MRSA-besmetting maar vormen ook varkenstransporten een extra risico. Volgens het RIVM is er een opvallend grote aanwezigheid van MRSA op het oppervlaktewater rond varkensstallen.

Het publiek hoort daar weinig over. De intensieve veehouderij heeft de menselijke maat allang uit het oog verloren. Het feit dat het niet mogelijk is om op deze schaal dieren te houden zonder hen vol te pompen met antibiotica zegt genoeg. Toch blijft men schaalvergroting prediken, en dat terwijl van steeds meer kanten (onlangs nog door het Ministerie van VROM en het Wereldnatuurfonds) wordt gewezen op de noodzaak om minder vlees en zuivel te consumeren. Overheden doen bitter weinig om de trend richting overtreffende trap in de veehouderij te keren, ondanks de grote bezwaren op velerlei gebied. ‘Agrarische ondernemers’ die een veefabriek willen neerzetten, of hun bedrijf willen uitbreiden tot megastalproporties, wordt nauwelijks een strobreed in de weg gelegd.

Vermoedelijk zit niemand te wachten om zo’n tijdbom in zijn omgeving. De hamvraag is: laat u zich nog langer opzijschuiven als ‘niet-belanghebbende’, terwijl uw gezondheid en die van uw gezin op het spel staan?

Hoe betrouwbaar is een college wanneer zij raadsbesluiten niet uitvoert?  ”In een democratie hoort de gemeenteraad juist geïnformeerd te worden. Als de indruk ontstaat dat dat niet het geval is, zijn de drie kernwoorden betrouwbaarheid, integriteit en eerlijkheid niet van toepassing op het college van Almelo”.

 

HET KAN OOK ANDERS!!

 

 

 

5 mei 2019

NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI 2019

 

Jaarlijks op 4 mei worden er in Nederland de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Een dag later wordt de bevrijding van de Duitse bezetter (1940- 1945) gevierd.

Om 20.00 uur wordt door het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Bus, tram en trein staan stil. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert diverse activiteiten.

Tegenwoordig worden op 4 mei ook de gevallenen tijdens andere millitaire conflicten (zoals de politionele acties in Nederlands- Indië) en vredesoperaties (zoals in Libanon, Bosnié of Afghanistan) herdacht. De Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in Nederlands- Indië en Nieuw- Guinea omkwamen, worden echter speciaal herdacht op 15 augustus 2019 tijdens de Nationale Indië  herdenking.

In Almelo vindt de officiele herdenking van slachtoffers en gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog en van gesneuvelde militairen in vredesoperaties plaats bij het monument aan de Wethouder E, van Dronkelaarplein.

De Partij Vrij Almelo (PVA) maakte van deze plechtigheid onderstaande foto’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 april 2019

HET BELANG VAN HERDENKEN

 

Armeniërs in alle delen van de wereld herdenken op 24 april dat precies 104 jaar geleden de volkerenmoord in het Ottomaanse Rijk, het moderne Turkije, tegen hun voorouders begon

 

De Armeens Apostolische Kerk in Almelo organiseert op 24 april 2019 een bijeenkomst voor de 104-jarige herdenking van de Armeense genocide van 1915. Deze herdenkingsbijeenkomst vindt plaats bij het A.G.M.A. monument bij de Armeense Kerk, gevestigd aan de Vriezenveenseweg 174 te Almelo.

Nog steeds maakt een aantal Turkse inwoners zich grote zorgen over het herdenkingsmonument in Almelo, dat moet herinneren aan de Armeense genocide 104 jaar geleden. De Armeense genocide, waarbij in het voormalige Ottomaanse rijk ongeveer 1,5 miljoen Armeniërs omgekomen zouden zijn, is nooit erkend door Turkije. Nederland heeft de genocide in 2004 erkend, sommige landen zeggen niet genoeg bewijzen te hebben en spreken van de ‘Armeense kwestie’.

De Armeense geloofsgemeenschap in Almelo is één van de grootste in Nederland. Vandaar dat de oprichting van een monument al een lang gekoesterde wens was van de Armeense gemeenschap in Almelo, maar vanwege diverse protesten vanuit de Turkse gemeenschap in Almelo en elders in Twente, was het gemeentebestuur van Almelo in het begin zeer terughoudend in het verlenen van haar medewerking. Uiteindelijk heeft het bestuur van de Armeense Apostolische Kerk Almelo “Surp Krikor Lusavorich” besloten om op het grondgebied van de kerk ruimte te bieden aan het herdenkingsteken dat een copie vormt van het herdenkingsmonument dat in de Armeense hoofdstad Jerevan is opgericht.

Zijn er in 1915 een miljoen Armeniërs afgeslacht door de Turken, of is dat pure propaganda? Wie die vraag in Turkije aan de orde stelt, riskeert tot nu toe de cel. Gelukkig proberen steeds meer Turken in het reine te komen met de zwarte bladzijde uit de geschiedenis.

Andere Tijden heeft al eerder een poging gedaan de historische werkelijkheid te doorgronden via ooggetuigen van toen.

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2005-2006/Turkije-Armeni-genocide-of-propaganda.html

 

Er zijn vanaf 339 na Chr. 33 genocides gepleegd. Gemiddeld vindt er één keer in de vijftig jaar een genocide plaats, wat betekend dat elke generatie een genocide heeft meegemaakt. Het Iraakse leger en Koerdische en Arabische rebellen hebben tussen 7 en 11 augustus in 1933 zo’n drieduizend Assyrische mannen, vrouwen en kinderen vermoord in de Iraakse stad Simele. Assyriërs herdenken deze gebeurtenis op 7 augustus.

In 2014 viel de herdenking samen met de vervolging en het extreme geweld tegen de Assyriërs in Irak. De acties van de Islamitische Staat (IS) worden nu zelfs door velen genocide genoemd.

 

Ook bij deze herdenking zullen wij namens de Partij Vrij Almelo (PVA) aanwezig zijn.

 

 

13 april 2019

LEEGSTAND AANPAKKEN DOE JE SAMEN (RAADSEXCURSIE 12 APRIL 2019)

Mannes de hond wacht de Assenaren op die na een lange dag thuiskomen met de trein. Als alles mis gaat in het leven, kun je altijd nog terecht bij een hond

 

Op vrijdag 12 april 2019 ging de Almelose Raad op bezoek in Assen. Centraal stond de visie en uitvoeringsagenda ‘Samen werken aan een krachtige binnenstad’. We bezochten diverse locaties in de binnenstad zoals de Brink, het Koopmansplein, de markt en de kop van de Vaart. Ter afsluiting waren we informeel te gast bij het TT circuit Assen en live bij de WK Superbike.

Wat mij, mijn raadsvolger en waarschijnlijk iedereen, opviel waren de vele te huur/te koop borden in de binnenstad. Er zou een stimuleringsfonds moeten komen om het kernwinkelgebied een nieuwe impuls te geven. Door dit fonds kunnen winkeliers een subsidie krijgen als ze naar de binnenstad verhuizen of hun gevel laten opknappen. Maar sommige Assense raadsfracties twijfelden aan het door de verantwoordelijke wethouder (ChristenUnie) voorgespiegelde succes. 

Leegstand is een hardnekkig probleem voor de Nederlandse steden. De ene stad gaat slagvaardiger de strijd aan dan de andere. Er is geen wondermiddel dat voor alle steden werkt. Wat wel werkt is een beleid waarin de samenwerking van gemeente met winkeliers, onroerendgoedeigenaren en bewoners een nadrukkelijke plaats heeft.

De gemeente Assen lanceerde onlangs samen met ondernemers en vastgoedeigenaren de Binnenstadsvisie. Het centrum van Assen moet onder meer compacter en aantrekkelijker worden. Het deels switchen van winkels naar wonen en horeca speelt daarbij een belangrijke rol, waarmee ook de leegstand tegen moet worden gegaan.

In onze rondgang spraken we met een tweetal Assense raadsleden, Henk Santing (fractievoorzitter) van de Stadspartij en Tjerk Medemblik raadslid van de ChristenUnie. Een bruisende binnenstad met waarde voor cultuur en historie is wat Henk Santing van de Stadspartij (Plop) graag ziet. Bij vlagen waarneembaar tijdens mooie zomerdagen in voor- en najaar. Met diverse al bestaande pareltjes zoals de Bluesnight, het Preuvenement en het steeds mooier wordende Kunst aan de Vaart.

Voor Henk is het in deze tijd belangrijk dat we de menselijke maat behouden, kinderen en volwassenen hun talenten laten ontwikkelen en inzetten, elkaar helpen waar nodig is, verschillen waarderen en respecteren, een gemeente die spreekt met inwoners over plannen, toegankelijk is, regeldruk verminderd en eenvoudiger maakt, veiligheid voorop plaatst, nieuwe economische ontwikkeling stimuleert en bestaande faciliteert. De stadpartij zet zich hier al jaren voor in, als ogen en oren van de stad. Het klinkt de Partij Vrij Almelo allemaal als muziek in de oren.

Evenals zijn collega van de Stadspartij zet Tjerk Medemblik (ChristenUnie) zich in op meer culturele activiteiten in de binnenstad. Bandjes, culturele instellingen, (muziek)verenigingen en orkesten, dans-, musical- en theatergroepen worden actief benaderd om zich in de binnenstad te presenteren op dagen waarop veel publiek wordt verwacht in de stad. Dat komt de levendigheid in de binnenstad ten goede en voor de verenigingen is het een mooie kans om zich te promoten. Ook hij wil een bijdrage leveren aan het in stand houden van het erfgoed in Assen.

Opvallend is dat het college van burgemeester en wethouders geen van onze aanbevelingen overneemt en ze als ‘overbodig’ kwalificeert.

Het is een verworven recht, zelfs grondrecht in de democratie, dat een volksvertegenwoordiger alles kan zeggen wat nodig is om zijn controlerende rol en het zijn van een goede volksvertegenwoordiger te vervullen.

 

11 april 2019

ONORTHODOXE AANPAK WERKT BIJ AANPAK CRIMINELE JONGEREN

PVA staat achter Niel Brinkhuis 

 

 

Er zijn in ons land en zeker in Almelo veel jongeren die zijn ontspoord. En het spreekwoord: Zachte heelmeesters, maken stinkende wonden is nog steeds actueel. Deze jongeren lachen om de softe aanpak van een groot aantal sociaal werkers. De enige taal waar ze naar luisteren is die van een standvastige begeleider die niet met zich laat spotten maar de doelgroep weet duidelijk te maken dat ze moeten stoppen met asociaal en crimineel gedrag.

Niel Brinkhuis is een jongen met een verleden en was vroeger crimineel. Dat is hij al lang niet meer en toen hij uit diepe overtuiging besloot om jongeren te gaan helpen werd hij vrijwel direct succesvol. Als Ervaringsdeskundige sprak hij de taal van de doelgroep en had hij veel overwicht op zijn cliënten. Dat viel niet goed bij de gevestigde sociaal werkers. Die zagen hem als concurrent en begonnen hem verdacht te maken. Helaas zijn er nu veertien Twentse gemeenten die betwijfelen of Niel wel de juiste persoon is om in te schakelen.

Criminoloog Frank Weerman van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) deed onderzoek naar ervaringsdeskundige ex-gedetineerden. In Nederland vind je die vooral in de forensische gezondheidszorg, bij voorlichtingsprogramma’s op scholen en − op kleine schaal − als persoonlijk coach van risicojongeren. Volgens Weerman wordt verondersteld dat er een afschrikwekkende werking uitgaat van hun ‘levensechte’ verhalen, maar dat is nooit wetenschappelijk onderzocht. Uit buitenlandse boters ad sisters-projecten blijkt wel dat persoonlijke begeleiding van rolmodellen op de lange termijn een positief effect kan sorteren.

De cliënten van Brinkhuis leggen zich niet zomaar bij het besluit neer. Ze zijn een petitie begonnen om zijn hulp wel vergoed te krijgen. Die is inmiddels bijna 1.600 keer ondertekend.

Partij Vrij Almelo is ervan overtuigd dat Niel nog heel veel goed werk kan doen en zeker een eerlijke kans verdiend. Wij steunen dan ook de petitie en maken ons in het openbaar sterk voor zijn rechtvaardige strijd.

 

30 maart 2019

JONGERENWERKER NIEL BRINKHUIS BENADERD ZIJN JONGEREN SERIEUS EN RESPECTVOL

Niel Brinkhuis

 

Jongerenwerkers, wat zijn ze belangrijk voor de stad. Ze inspireren, corrigeren, sturen bij en voeden op. Ze bieden jongeren handvatten. Vooral aan hen die thuis om verschillende redenen wat minder mee kunnen krijgen. Er zijn terechte zorgen over jeugdcriminaliteit in bepaalde wijken, en dat schept de verplichting voor politici om met reële oplossingen te komen. We hebben niks aan waanzinnige voorstellen van politici die de buurten niet kennen, die zogenaamd bikkelhard de criminaliteit willen aanpakken en waar uiteindelijk niets van terecht komt. In plaats van proefballonnen oplaten geloven wij in het jongerenwerk, dat zoveel meer is dan problemen oplossen. Een jongerenwerker biedt houvast en kansen voor jongeren, ook voor ­degenen die niet in de problemen zitten.

Een groot voorbeeld is jongerenwerker Niel Brinkhuis die als ervaringsdeskundige weet hoe de wereld van de kleine en grotere criminaliteit functioneert en hoe het daar reilt en zeilt. Vanuit zijn eigen opgedane ervaringen snapt hij de risico’s die er toe leiden dat jongeren verzeild raken in de problemen. Dat dit niet makkelijk is en veelal met vallen en opstaan gepaard gaat hoeven wij dan ook niet verder uit te leggen. Niel legt contact met jongeren op straat, op school, in het winkelcentrum en op andere plekken waar jongeren (samen)komen. Vandaaruit maakt hij verbinding met de samenleving (bijvoorbeeld ouders, buurtbewoners et cetera.

Niel heeft dus als jongerenwerker een unieke publieke pedagogische functie. Hij kan zich als ervaringsdeskundige makkelijk verplaatsen en als geen ander weet wat iemand heeft meegemaakt of waar iemand tegenaan loopt. Als jongerenwerker onderscheid hij zich van een jeugdzorgwerker door zijn primair ontwikkelingsgerichte benadering en van een sociaal werker door zijn specialistische kennis met ervaring met jeugdigen in hun leefwereld.

De brief die op 7 februari naar NieL Brinkhuis verzonden is en aangeeft dat de samenwerking tussen de 14 gemeentes en Niel beëindigd is zonder dat de gemeenteraad daarvan voldoende  in kennis is gesteld kunnen wij dan ook niet zomaar accepteren.

Wij zouden graag zien dat Niel als jongerenwerker weer die spil in de buurt wordt waar je terecht kunt met problemen, maar óók met je dromen. De plek waar je perspectief wordt geboden als je het zelf even niet meer ziet. Dat betekent een plek in de buurt creëren waar hij de jongeren kan helpen met hun toekomst.

Het levert misschien niet de stoerste krantenkoppen op, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij de potentie heeft om dat ook echt uit te laten komen, kansen en hoop zijn de sterkste wapens.

 

Vertrouwen moet je winnen en respect moet je verdienen: Niel Brinkhuis kan dat als geen ander…

 

Namens Partij Vrij Almelo

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter