Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Activiteiten 2020

WIJKCENTRUM ST. EGBERTUS IS VEEL MEER DAN EEN BUURTLOKAAL!

23 september 2020

Velen zoeken een ontmoetingsplek

De afgelopen tien jaar is het aantal wijkcentra in Nederland in rap tempo omlaaggegaan en vele tientallen worden met sluiting bedreigd. Met het verdwijnen van die buurthuizen gaat er een belangrijk stukje Nederlandse cultuur verloren. Want zonder erbij stil te staan, hebben buurthuizen een hele belangrijke functie in gemeenten.

Al lange tijd berichten Nederlandse media naar aanleiding van een onderzoek door de Volkskrant dat er sprake was van een enorme daling in het aantal buurthuizen in Nederland. Met name door financiële problemen moesten talloze buurtcentra de deuren sluiten en daarmee gingen door het hele land stukjes cultuur en geschiedenis verloren. Want buurthuizen staan symbool voor Nederlandse cultuur en identiteit.

Wat is er niet mooier dan een plek waar de bevolking samenkomt om bij te praten, een kop koffie te drinken en de buren te zien die je normaal niet snel ziet. In de 21e eeuw zitten we al meer binnen en zijn we al meer afgezonderd dankzij het gemak van het internet, en juist een buurthuis zorgt ervoor dat je een ontmoetingsplek hebt met omwonenden.

Zo’n ontmoetingsplek is St. Egbertus aan de Arendsboerweg 3. Door ruimtes te verhuren, kan dit wijkcentrum nog enigzins rondkomen. We vragen niet veel, dat kan ook niet aldus beheerder Corrie Korte. Iedere groep neemt zijn eigen vrijwilligers mee. En bij partijen zetten we alles zelf klaar. Stel dat we de huren omhoog zouden doen, dan kunnen groepen het niet meer betalen. Dan krijg je een leegloop.”

Het blijft dus moeilijk voor het wijkcentrum om de eindjes aan elkaar te knopen. De tijden blijven onzeker. Het was voor de gemeente Almelo geen slimme zet om de subsidie in 2017 af te schaffen want er blijken grote kansen te liggen voor het buurthuis St. Egbertus. Kansen om meer dan alleen de doelgroepen aan te spreken in de Almelose wijk De Riet. Veel mensen zoeken een ontmoetingsplek, maar weten niet dat hier wekelijks gedart wordt. Darten is een gezellige en weinig intensieve sport. Gewoon aanschuiven dus.

Wijkcentrum St. Egbertus is een centrum die bereikbaar is voor iedereen in Almelo. Er is van alles te doen zoals salsadansen, zumbalessen, sjoelen, biljarten , naaicursus, trein- en hobbyclub, kaarten en nog diverse andere activiteiten.

Het centrum gaat al jaren creatief om met zijn rol als buurthuis. Onderwerpen waar zij graag meer aandacht voor zien in de wijk: twee onderwerpen scoren duidelijk beter dan de rest: eenzaamheid en vrijwillige dienstverlening/burenhulp. Ontmoeting prijkt dus bovenaan de lijst met wensen. Inspiratie op doen voor activiteiten die aansluiten bij behoeftes van bewoners.

Veel bewoners zeggen bang te zijn op hun oude dag alleen thuis te zitten en hopen dat St. Egbertus kan dienen als plek om die eenzaamheid te voorkomen. Er ligt in de ogen van bewoners een belangrijke rol in het verschiet voor buurthuizen op het gebied van steun en zorg. Aandacht, ontmoeting en onderlinge dienstverlening moeten de speerpunten zijn.

STADSBEZOEK RAAD. VERDERE ONTWIKKELING INDIËTERREIN

5 september 2020

Prachtig uitzicht over het Indiëterrein

Vandaag 5 september bezocht de gemeenteraad van Almelo het Indiëterrein. In het Stadslab werd de raad welkom geheten door raadslid Irene ten Seldam en wethouder Jan Martin van Rees.

Erwin Tijhof van der Steege van gebiedsontwikkeling gaf een interessante presentatie over de verdere ontwikkeling van het Indiëterrein.

Ter afsluiting volgde daarna een rondwandeling door de nog in aanbouw zijnde nieuwe wijk.

Almelo heeft in de vorige eeuw vele textielfabrieken gekend. per 1 januari 2012 is daaraan een einde gekomen met de sluiting van de laatste weverij van Ten Cate op het Indie terrein.

Het voormalige terrein van Koninklijk Ten Cate is al honderden jaren bekend onder de naam Indië. De naam dateert uit de tijd dat het in Almelo geproduceerde textiel geëxporteerd werd naar Indonesië om daar te laten batikken.

Erwin Tijhof van der Steege van gebiedsontwikkeling

Foto’s Partij Vrij Almelo

HONDENSPEELPLAATS: MINDER OVERLAST, MEER PLEZIER

De Partij Vrij Almelo zet zich enthousiast in voor een goede samenleving waarbij we mensen graag met elkaar in verbinding brengen.

Dit lukt aardig via de hondenspeelplaats aan de de Grotestraat-Zuid. Als mensen worden gemotiveerd om samen iets te realiseren in hun eigen omgeving dan komen ze in contact met andere mensen en dit gaat vereenzaming tegen.

Burgerparticipatie is goed voor de inwoners en voor de leefbaarheid van wijk en stad.

BNNVARA OPSTANDELINGEN ONLINE PREVIEW

Fidan Ekiz presenteert de online preview van Opstandelingen,

afl. 1:

De Bende van Almelo. Gasten: presentator Sophie HIlbrand. eindredacteur Kees Schaap, professor staatsrecht Wim Voermans, lector weerbare democratie Willeke Slingerland.

Burgers en ondernemers in de gemeente Almelo worden soms tot wanhoop gedreven door de in hun ogen onjuiste beslissingen van het plaatselijk bestuur. Een aantal gedupeerde burgers heeft zich verenigd onder de vlag van ‘de Partij Vrij Almelo’ en probeert via de politieke weg een opstand te ontketenen.

De presentatie was in handen van Sophie Hilbrand. Deze uitzending van het programma Opstandelingen met de titel De bende van Almelo werd uitgezonden op donderdag 4 juni door

HERDENKING GEVALLENEN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

(1939-1945)

4 mei 2020

Het is en blijft belangrijk om stil te staan bij het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.  

Jaarlijks op 4 mei worden in Nederland de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Een dag later wordt de bevrijding van de Duitse bezetter (1940-1945) gevierd.

Vanwege de coronacrisis is er dit jaar geen stille tocht en geen gezamenlijke herdenking bij het oorlogsmonument aan het Van Dronkelaarplein. 

De lokale zender AA Visie brengt een speciale uitzending met onder meer een toespraak van burgemeester Arjen Gerritsen, het voordragen van een gedicht en beelden van eerdere herdenkingen. De uitzending is van 19.15 tot 20.10 uur en is ook te horen via AA FM.

De Nationale Herdenking is rechtstreeks op de televisie te zien op alle drie de publieke netten (en bij sommige van de commerciële zenders).  Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale Herdenking om 19.58 uur het signaal Taptoe geblazen, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur.

Het Nationaal Comité omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in Etten-Leur en roept alle blazers van Nederland op het Taptoe signaal mee te spelen vanuit huis. Na de twee minuten stilte klinkt het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis mee te zingen.

Het is elk jaar weer goed om even bewust stil te staan bij het concept vrijheid. Ook voor de Partij Vrij Almel

ALMELOSE GIF-TRACTOR DOODT ALLE INSECTEN

Almelo, 29 April 2020

Geacht college,

De Partij Vrij Almelo krijgt ineens veel vragen van verontrustende burgers, zij maken zich ernstig zorgen over de rondrijdende blauwe gif-tractor met gifblazer. De blauwe giftractor bestrijdt de eikenprosessierups met Xantari.

Al zoekend komt de Partij Vrij Almelo de volgende opmerkingen tegen; Xentari, een veelgebruikt bestrijdingsmiddel tegen de eikenprosessierups, is zo agressief dat het alle rupssoorten uitroeit. Dat zegt de vlinderstichting. “Alle insecten die met Xentarie in aanmerking komen, gaan dood”, zegt de boomconsulent die de gemeente Hengelo adviseert.

Joost Rikhof, bomenconsulent bij de gemeente Oldenzaal , sluit zich daarbij aan; ” Alsof je met een kanon op een mug schiet.” Xentari doodt ook de rupsen van ruim 100 soorten onschadelijke nachtvlinders die op hun beurt weer een belangrijke voedelbron zijn voor de vogels, De vlinderstichting roept gemeenten op om per direct Xentari te minimaliseren en te beperken tot plekken met ernstige overlast binnen de bebouwde kom.

De Partij Vrij Almelo schrikt hier enorm van en heeft de volgende vragen:

1. Waarom gebruikt de gemeente nog steeds Xentari. Zijn er niet andere technieken beschikbaar die ook een redelijk mooi resultaat geven in de strijd tegen de eikenprocessierups?

2. Hoeveel klachten zijn er elk jaar ingediend over overlast door de eikenprocessierups?

3. Insecten worden vergiftigt en gaan doodt door Xentari. Vogels eten de insecten op. De vele betonnen vogelkastjes die recent in eikenbomen zijn opgehangen, hoeveel zijn die door vogels gebruikt en hoeveel ervan niet?

4. Is het college bekend met de nadelen voor de vogelstand en de gehele keten van dieren en planten. Zo nee, waarom blijft het college dan toch Xentari gebruiken?

5. Wil de gemeente onderzoek doen naar altenatieven in overleg met gemeenten die bestrijding zonder Xentari ter hand nemen. Zo nee, waarom niet?

6. Al het biologisch insectenleven hangt samen met vogels en gronddieren dat via Xentari ernstig in onderbalans kan brengen. Is het college zich daarvan bewust? Zo ja, hoe ziet die onbalans er dan uit en wat zijn de nadelen daarvan op langere termijn?

7. Wordt er ook gesproeid in wijken waar beschermde vlindersoorten voorkomen? Zo nee, waar blijkt dat dan uit?

8. De Partij Vrij Almelo wil graag dat de precieze processiebrandhaart-plekken in kaart wordt gebracht. Is B&W hiertoe bereidt? Zo nee, waarom niet?

9. Xentari wordt onder andere door Bayer gemaakt en geleverd. Bayer is een discutabel bedrijf die mens en dier schade toebrengt en veel rechtszaken voert tegen burgers. Is het college bereid te stoppen met het afnemen van producten van Bayer. Zo nee, waarom niet?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Partij Vrij Almelo (PVA)

IN NEDERLAND SPUITEN WE RUSTIG DOOR

Weilanden die bespoten zijn met glyfosaat

27 april 2020

Menig bewoner en bezoeker van het Nederlandse platteland fronst dezer dagen zijn wenkbrauwen: overal verschijnen weer de jaarlijkse geel-oranje weilanden, kapotgespoten met roundup glyfosaat. Roundup is een chemisch middel dat glyfosaat bevat. Het doodt de grassen en gewassen op landbouwpercelen. Het gebruik van Roundup is nogal zichtbaar. Percelen die zijn behandeld kleuren geel. 

Terwijl ik op mijn brommer aan het rijden ben (ik was op weg van Almelo naar den Ham) kwam ik op de Hexelseweg een groot geel weideveld tegen. Naar mijn mening was deze weide helemaal doodgespoten met roundup glyfosaat.

Tot mijn grote verbazing liepen in dat grote weiland paarden te grazen. Dit kan en mag niet! Ik heb dan ook direct foto’s gemaakt.

De gevolgen van roundup zijn bekent want diverse media hebben hier al uitvoerig over geschreven. Glyfosaat is een omstreden bestrijdingsmiddel.

Waarom wordt hier niets mee gedaan? Ondanks dat ik vind dat hier een strafbaar feit wordt gepleegt wil de politie niet reageren.

Ik maak mij ernstige zorgen over de mogelijke effecten van Roundup op bloemen, planten, insecten, vogels en veel andere dieren.

Hans van der Burg

PVA STEEKT HANDEN UIT DE MOUWEN

Gisteren, zaterdag 28 maart onze handen uit de mouwen gestoken (met gepaste afstand) en de bewoners van de Grotestraat Zuid geholpen iets prachtigs te realiseren.

Partij Vrij Almelo plaatst de door de firma Falco gesponsorde bank


OPENING VAN HET REPAIR CAFÉ WINDMOLENBROEK

28 februari 2020

Noaberhoes Windmolenbroek

Noaberhoes Windmolenbroek

Vandaag was de Partij Vrij Almelo op uitnodiging van de Stichting Noaberhoes Windmolenbroek aanwezig bij de opening van het “Repair Café Windmolenbroek”. Hier kun je terecht voor het repareren van huishoudelijke apparaten, gebruiksvoorwerpen en kleding.

In een Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen brengen om ze tegen een kleine vergoeding door andere buurtbewoners te laten maken. Het motto van het Repair Café is ‘Weggooien? Mooi niet’.

Veel spullen die nu achteloos in de prullenbak verdwijnen zijn vaak door middel van kleine ingrepen nog prima te gebruiken. Weggooien is zonde. De (in overleg) te vervangen onderdelen zijn uiteraard voor rekening van de klant.

Vanaf 28 februari is er nu op elke vrijdagmiddag de mogelijkheid om een Repair Café te bezoeken van 12.30-15.30 uur in de wijk de Riet in de even weken en in het Windmolenbroek in de oneven weken.

NIEUWJAARSRECEPTIE MFA CENTRUM ‘T DOK

Op vrijdag 10 januari 2020 was de PVA bij de nieuwjaarsreceptie van  MFA Centrum ’t Dok. Het is een mooi buurthuis met de grote en lichte ruimtes, mooie bar, een prachtige professioneel ogende keuken, vergrote biljartzaal en het wijkkantoor. Vouwwanden maken het mogelijk om van één grote ruimte, drie wat kleinere te maken.

De bezoekers vinden het buurthuis gezellig, laagdrempelig en gemoedelijk. Ze voelen zich er thuis. De beheerders zijn heel vriendelijk en hebben de zaakjes goed op orde. Het buurthuis is een fijne plek in de buurt om in een ongedwongen sfeer gezellig onder de mensen te zijn.
Een zeer betrouwbaar en vriendelijk buurtcentrum dus.


Stem of voeg toe aan: