Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Activiteiten 2022

ARMOEDEPACT BIJEEN IN STADION HERACLES

Armoedepact Almelo

Elkaar vinden en kennen was het doel van de conferentie van het Armoedepact Almelo die op donderdag 8 december 2022 werd gehouden in de Almelo-lounge van het heracles stadion. Na een welkomstwoord van de algemeen directeur van de club, Rob Toussaint, werd de opening gedaan door wethouder Eugéne van Mierlo.

Armoede komt steeds meer voor in Nederland en praktisch elke gemeente heeft ermee te maken. Almelo is geen uitzondering. De vorm waarin we armoede zien verandert en daarmee dus ook de aanpak om armoede te voorkomen. De partners van het armoedepact hebben uiteenlopende achtergronden, maar hebben één duidelijke overlap. Allen kunnen ze een bijdrage leveren aan het voorkomen van armoede. 

Armoede heeft vele gezichten. Geen of weinig geld, gezondheidsproblemen, geen of weinig sociale contacten; allemaal aspecten die ervoor zorgen dat mensen soms niet mee kunnen doen in onze samenleving. Er wordt al veel gedaan om dat tegen te gaan, maar er staan nog steeds teveel mensen aan de zijlijn. Een enorme groep Almeloërs heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Er werden diverse workshops gehouden waaronder eenzaamheid. Hoe werkt eenzaamheid in het leven, en wat kan ondersteunend zijn? Wat als eenzaamheid blijft knagen en er geen aandacht voor is? We maken kennis met verschillende vormen van eenzaamheid en krijgen handvatten waarmee je in gesprek kunt gaan met iemand die eenzaamheid ervaart.

Positieve gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

In Almelo hebben ongeveer 5.600 huishoudens een inkomen beneden 115% van het wettelijk sociaal minimum. In een kwart van die huishoudens is sprake van kinderen. En in meer dan een derde van deze huishoudens gaat het om ouderen boven de 65 jaar. Het is onrechtvaardig dat mensen in armoede en schulden leven. Het is onverteerbaar dat financiële zorgen ingrijpen op het fundament van iemands leven.

Dat de langdurige stress die armoede veroorzaakt er voor zorgt dat mensen niet meer vooruit kunnen kijken en soms onverstandige beslissingen nemen. Dat daar allerlei andere psychosociale en gezondheidsproblemen door worden veroorzaakt, dat het zorgt voor sociale uitsluiting.

Iedereen moet in staat zijn om mee te kunnen doen en erbij te kunnen horen.

Partij Vrij Almelo

Armoedepact

https://armoedepact.nl/embed/#?secret=IV6lXKZjHc#?secret=MA0z8lDmNy

STADSBEZOEK AADORP

Hart voor Aadorp

Op zaterdag 3 december 2022 werden raadsleden, raadsvolgers, collegeleden, ambtenaren en betrokkenen uitgenodigd om aanwezig te zijn in het Aahoes, Aadorp. De bijeenkomst stond in het teken van het Dorps Ambitieplan die werd gepresenteerd door de heer Reinders (Aadorp) samen met een aantal betrokken vrijwilligers. Tijdens de presentatie konden vragen worden gesteld. Wethouder Jan Martin van Rees gaf daarbij een toelichting over de samenwerking met de gemeente.

Door de voorgenomen sluiting van de Hervormde Kerk begin 2024 zijn de Aadorp Ers gaan kijken of de kerkelijke functie in samenwerking met het buurthuis in Aadorp kan blijven bestaan. Op de plek van het bestaande Aahoes kunnen er dan plannen worden gemaakt voor doorstroomwoningen en betaalbare woningen voor jongeren. Vraag van de Partij Vrij Almelo wat er gaat gebeuren met de voormalige supermarkt aan de Albardastraat in Aadorp die al jaren leeg staat. Volgens de wethouder krijgt het pand een nieuwe bestemming zodat er nader wordt overlegd met de eigenaar van het pand ondernemer Jan Bolte.

Na de presentatie werd een rondwandeling gemaakt langs een aantal belangrijke locaties waar ontwikkelingen gewenst zijn en waarbij wij een toelichting kregen (waaronder de sporthal en de kerk).

Na deze zeer interessante bijeenkomst was er nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een broodje en een drankje.

Partij Vrij Almelo

VERSLAG VAN EEN BEZOEK AAN DE RECHTBANK ALMELO

Gerechtsgebouw Almelo

Mobiel banditisme… deel 1

De laatste tijd krijgt de Partij Vrij Almelo steeds vaker veiligheidsincidenten ter ore. Een ervan is gepleegd door in het Almelose AZC verblijvende asielzoekers waarover niets in de media te lezen valt en de burgemeester niets aan ons als raadsleden heeft verteld. Het gaat dan bepaald niet om kleinigheden, maar om zaken als geweldsdelicten waaronder straatroof. Mondelinge vragen hierover wilde de PVA fractie stellen in de raadsvergadering van 29 november 2022.

Maar het dagelijks bestuur van de raadsleden heeft samen met de burgemeester het de Partij Vrij Almelo
verboden die mondelinge vragen in de gemeenteraad te mogen stellen. Partij Vrij Almelo is daarom maar eens begonnen een zitting in de rechtbank bij te wonen. Wat staat er op de rol. We vinden al snel drie snelrechtzaken. Eens kijken wat we daar te horen krijgen.

10:00 uur 30-11-22, begon de eerste snelrechtzitting. En het was meteen raak. We zien drie vrouwelijke verdachten en een mannelijke verdachte, allen in het beklaagdenbankje. Rondom in de gaten gehouden door vijf potige politieagenten. Het viertal zat al 25 dagen in voorlopige hechtenis. De verdachten kwamen uit Ochtrup, reden 174 km lang, naar Twente om te gaan ‘winkelen’. Een van de vrouwelijke verdachten laat wat vallen in de Wibra. De verkoopster loopt er naar toe en raapt het op. In de consternatie lopen twee andere verdachten de Wibra uit zonder te betalen. Bij de Hema zelfde verhaal. Bij DA hetzelfde verhaal. Aldus de officier van Justitie.

De vrouwelijke verdachten erkenden dat ze hadden gestolen. Ze hadden geen strafblad. De mannelijke verdachte wel en zat nog in z’n proeftijd. Dit alles kwam aan het licht door twee agenten die in hun privé tijd aan het winkelen waren en het viertal toevallig in de smiezen kreeg. Het waren Roemenen die in
Duitsland woonden en in teamverband op rooftocht gingen, ver van huis. ’’Mobiel banditisme noemen wij dat’’ zei de jonge vrouwelijke rechter. Wat vindt u daar als daders nu van, vroeg de rechter hen. Beetje vreemd om te horen, aangezien de rechter ze nog niet had veroordeeld en dus nog verdachte waren en nog geen dader. Een gewiekste advocaat zou de rechter direct wraken. De twee vrouwelijke (allochtone?) advocaten maakten daar geen opmerking over.

Ergo, niet scherp genoeg. Een ervan had een toga met een glimmend hoofddoekje, sprak goed Nederlands. Die zonder hoofddoekje, ging het Nederlands slechter af. Het viertal leek ons niet gewelds-gevaarlijk, wel vluchtgevaarlijk. De drie dames hadden spijt, ze misten hun jonge kinderen. Een kind van 12 jaar oud zat direct achter ons in de zaal. De mannelijke verdachte vroeg vergeefs of hij zijn zoon eventjes mocht omhelzen. De agenten moesten zelfs nog in actie komen om het omhelzen te beletten. De zitting duurde heel erg lang, mede doordat alles via een tolk moest plaatsvinden.

Tot gevolg dat de andere rechtszaken naar 14 december werden verplaatst, omdat de wachtende tolk op tijd weg moest voor een andere zaak. Een van die andere zaken, die geen doorgang kon vinden, ging over een gearresteerde asielzoeker uit het Almelose AZC. Hij had o.a. een laptop, en vele andere spullen, met fors geweld uit een auto in Rijssen-Holten gejat. Een 20 jaar oude asielzoeker uit Algerije die al in voorarrest zat. Hé verhip, dit is een Almelo’s veiligheidsincident. Waarom weet onze burgemeester dat niet, toen we hem daarover aan de tand voelden op 28 november 2022 ?

Enfin; nog 15 nachtjes slapen en dan kan de Partij Vrij Almelo verder met dit controlerend raadswerk.

Wordt vervolgd. Deel 2. Mobiel banditisme…

Harry de Olde
Marcel Middelkamp
Harrie Korte
Ronald Groothedde

VERSLAG VAN EEN BEZOEK AAN HET WIJKCENTRUM EGBERTUS EN DE ST EGBERTUSSCHOOL

St Egbertusschool

23 november 2022

Om 07:50 uur ontbeten met schoolkinderen in wijkcentrum Egberts. De direct naast gelegen school organiseert dit. De ouders dekken de tafels en ruimen ook op. Ook de schooldirecteur deed driftig mee. Om 8:20 uur lopen de kinderen zo de school in. De school is 100 jaar oud en is door de jaren heen fors verbouwd en mooi geactualiseerd. Daarbij zijn oude karakteristieke bouwelementen goed bewaard gebleven zoals boogdoorgangen en geglazuurde bakstenen aan de binnenzijde. Middenin is een prachtige gymzaal gesitueerd, deels ook met geglazuurde bakstenen en ook de gymzaal verkeert in goede staat van onderhoud.

De school heeft een oppervlakte van circa 1800 m2. Maar wil er graag 200 m2 bij hebben, maar daar is geen ruimte meer voor. Cultuurhistorisch onderzoek zou wenselijk zijn om na te gaan of de school en het wijkcentrum als gemeentelijk monument aan te wijzen. Dan kan het wijkcentrum ook bouwkundig naar de huidige maatstaaf sneller aangepakt worden en kan de school haar uitbreiding in het Wijkcentrum realiseren. Bijvoorbeeld ook om wellicht te dienen als dependance van de Schoppe, danwel zelfstandig door te gaan.

De school, de kerk en het wijkcentrum zijn destijds opgericht ten behoeve van de wijk. Deze drie hadden elkaar nodig. Het kerkbestuur heeft de kerk en het wijkcentrum verkocht aan woningbouwvereniging St Joseph. Daarmee heeft de kerk haar oorspronkelijk taak om er voor de wijk te zijn, losgelaten. In het kerkgebouw is de Voedselbank gehuisvest en het wijkcentrum wordt niet meer volledig benut.

De Partij Vrij Almelo gaat nu onderzoeken of een historisch onderzoek ooit al is uitgevoerd en zo nee, of dit cultuurhistorisch onderzoek alsnog een bijdrage kan leveren in behoud van dit cultureel erfgoed. Met het oogmerk het Wijkcentrum Egbertus voor de langere termijn behouden kan blijven voor de wijk en voor de St Egbertusschool.

Marcel Middelkamp
Partij Vrij Almelo

COSBO SYMPOSIUM OVER WONEN EN ZORG

Ouderen moeten de kans krijgen om zelfstandig te blijven wonen. Er is namelijk een groot probleem met de woonruimte van ouderen

Op donderdag 3 november 2022 was de Partij Vrij Almelo aanwezig op het symposium over Wonen en Zorg voor senioren. De COSBO, waarin de drie seniorenorganisaties, KBO, PCOB en OVA samenwerken, behartigt de belangen van de senioren in Almelo. Ze wil met name signalerend en adviserend optreden en samen met betrokken organisaties en instellingen werken aan oplossingen.

Het symposium over Wonen en Zorg is één van die activiteiten die deze middag aan bod kwam. Deskundigen en betrokken senioren kwamen ruim aan het woord. Er waren 3 goede prestaties:

Hoe zal het gaan als ik ouder word en beperkingen krijg?
Kan ik blijven wonen in mijn huis?
kan ik niet beter naar een appartement verhuizen?
Is er nu en later wel voldoende zorg voor mij beschikbaar?

De COSBO wil proberen meer inzicht te krijgen in deze vraagstukken.

Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de ondervraagde zelfstandig wonende 55-plussers denkt dat hun woning op dit moment geschikt is om in te blijven wonen bij gezondheids- of ouderdomsklachten. Mocht de woning in de toekomst (toch) niet geschikt blijken, dan willen de meeste 55-plussers de woning liever aanpassen dan verhuizen.

Twee op de drie 55-plussers zeggen dat hun woning op dit moment (heel) geschikt is om in te blijven wonen bij gezondheids- of ouderdomsklachten, dus zonder het aanbrengen van nieuwe voorzieningen of aanpassingen. Ditzelfde geldt voor meer dan drie kwart van de 75-plussers. Een op de drie 55-plussers oordeelt dat hun eigen woning op dit moment ongeschikt of niet zo geschikt is om te blijven wonen bij gezondheids- of leeftijdsklachten.

Ook willen de meeste ouderen, als ze al willen verhuizen, het liefst een woning met tuin. Woonminister Hugo de Jonge is echter van plan om juist de komende tien jaar vooral appartementen in binnensteden te bouwen, waarvoor de senioren absoluut niet warm lopen.

Aanleiding van het onderzoek is de aanname dat ouderen te groot zouden wonen en huizen met tuinen bezet houden voor een nieuw generatie. “Er wordt steeds gezegd door beleidsmakers en het kabinet dat ouderen zo graag in steden zouden willen wonen vanwege allerlei voorzieningen, maar ze willen het liefst blijven waar ze nu wonen.

https://www.gld.nl/nieuws/7766838/ouderen-stromen-moeilijk-door-in-woningmarkt-er-is-niets-te-vinden

WIJKPLATFORMAVOND IN WIJKCENTRUM DE DRIEHOEK AAN DE JAN TOOROPSTRAAT

Johan de Ruyter (Wijkplatform) opent de vergadering

Woensdag 26 oktober was er weer een wijkplatform avond in wijkcentrum de Driehoek aan de Jan Tooropstraat. Dit platform beheert de Beeklust, Ossenkoppelerhoek en het Groeneveld.

Wijkcentrum de Driehoek is een accommodatie waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, vergaderen en actief met elkaar bezig kunnen zijn. Bij deze ontmoetingsavond die om 19.30 uur begon en druk werd bezocht waren ook leden van de Partij Vrij Almelo aanwezig.

Johan de Ruyter opende de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Als eerste waren de 2 aanwezige wijkagenten Jeroen Kamp en Tim van Kammen aan het woord, die de gelegenheid geven om vragen te stellen.

Bezoekers van het Beeklustpark klagen geregeld over fietsers en bromfietsers die wandelaars en spelende kinderen van de sokken rijden. Ook is er geregeld een vaste groep jongeren die daar voor overlast zorgen. Dat geldt ook voor het gebruik van alcohol. Er zijn nog steeds problemen met dak- en thuislozen die alcohol gebruiken en voor overlast zorgen. Daarom is het Beeklustpark al eerder opgenomen in een lijst met gebieden waar een alcoholverbod geldt. 


De wijkagenten kennen maar al te goed de personen en de problemen die zich daar voordoen. Duidelijk is dat de wijkagenten maar 8 uur per week in de wijk aanwezig kunnen zijn want meer uren zijn niet beschikbaar vanwege personeelsgebrek. Het is al een hele opgave om deze avond naar het wijkplatform te komen i.v.m. de beschikbare tijd.

De volgende spreker die daarna aan het woord komt is groenbeheerder Sjaak Tjeerdsma van de gemeente Almelo. Hoe gaan we om met het groen? En hoe gaat het met de staat en onderhoud van de bomen in de wijk? In deze zomer hebben de bomen veel van de droogte te lijden gehad. De aanwezigen zijn zich hiervan bewust zodat daar veel gerichte vragen over worden gesteld. De gevolgen voor de boom en zijn omgeving kunnen dan heel groot zijn. Vooral het gevaar van afbrekende takken. De heer Tjeerdma is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente 0546-541111.

Daarna kwam het sociaal aspect van de wijken aan bod, door Lise Hendriks van het Sociaal Team. Het sociaal wijkteam kan een middel zijn tot een eenvoudiger structuur die tijdig, licht en gericht ingrijpen mogelijk maakt. Ook kan de samenwerking tussen professionals onderling en met de buurt en vrijwilligers leiden tot een meer duurzame aanpak van sociale vraagstukken.

Tot slot de laatste spreker van deze avond, wijkregisseur Sylvia Schuite. Zij sprak over het onderhoud en vernieuwen van speeltoestellen voor de kinderen in de wijken. Kernpunt in haar betoog is de gevaarlijke verkeerssituatie rondom het van Goghplein. Mensen houden zich vaak niet aan de regels.

Na afloop is er voor iedereen nog een drankje in de bar en nog tijd over om gezellig na te praten.

Ronald Groothedde,
Fractie ondersteuner en voorzitter Partij Vrij Almelo

De wijkagenten Jeroen Kamp en Tim van Kammen aan het woord

Groenbeheerder gemeente Almelo Sjaak Tjeerdsma

Lise Hendriks van het Sociaal Team

Ronald Groothedde (Partij Vrij Almelo)

Bijeenkomst Armoedepact bij Voedselbank Almelo

De ontmoeting van het Armoedepact Almelo op donderdag 29 september 2022 van 16.00 tot 18.00 uur werd dit keer gehouden bij de Voedselbank Almelo, Bornerbroeksestraat 160 (vm Egbertuskerk).

De Voedselbank Almelo is een dynamische organisatie. Sinds haar oprichting in 2008 is zij gegroeid van een kleine groep van initiatiefnemers naar een geoliede organisatie met circa 90 vrijwilligers. Zij ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel proberen zij dag in dag uit hun steentje bij te dragen aan het oplossen van de financiële problemen van een grote groep inwoners.

Het doel van het Armoedepact is onderzoeken hoe om te gaan met armoede. Het Armoedepact is opgericht door de gemeente en maatschappelijke organisaties in Almelo. Samen kijken zij hoe elke organisatie bij kan dragen aan het bespreekbaar maken van armoede. Het is erg belangrijk dat niemand in onze maatschappij wordt uitgesloten, zeer zeker de kinderen niet.

Voor mensen, die al lange tijd van een minimaal inkomen moeten zien rond te komen, is deelnemen aan onze samenleving dan ook niet vanzelfsprekend. Sommige begrippen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, Voedselbank en kwijtschelding van gemeentelijke lasten kennen de meeste mensen wel, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden iets aan de situatie te veranderen. Door de stijgende prijzen. Gas, stroom, boodschappen en ziektekostenverzekeringen worden alsmaar duurder.

Als je minder te besteden hebt lopen mensen daar niet mee te koop. Hierdoor kom je geleidelijk aan in de vergeten hoek terecht en wordt je eenzaam. Men wil hiermee niet naar buiten treden, dus ja stille armoede veroorzaakt armoede.

Armoede verheugt zich de laatste jaren in toenemende belangstelling. Tot tal van stichtingen, die zich ‘hard maken’ voor kinderen die getroffen worden door armoede. Alsof het een ziekte betreft. Het gekke is: hoeveel mensen zich ook met armoedebestrijding bezighouden: de armoede in Nederland staat al twintig jaar min of meer op hetzelfde niveau. De schuldenindustrie floreert, de overheid incasseert, de politiek zwijgt. Er is geen meerderheid te vinden om al deze misstanden op te lossen.

En dus zal het nog wel even zo doorgaan. Waanzinnig.

Partij Vrij Almelo

Gemeenten vergeten werkende armen

PVA bedenkt truc voor voedselbank om belasting “te ontduiken”

Want er is in Nederland gewoon armoede

Partij Vrij Almelo op bezoek bij eenzame ouderen

Stadsbezoek Armoedepact Almelo

PVA regelt dankzij sponsor aan voedselbank koel-en vriescel

De grootste armoede is het kabinet zelf (ingezonden)

Nederlands Verbond & Partij Vrij Almelo slaan de handen in 1!

Ontmoeting Armoedepact Almelo

Armoede onder zzp’ers: een groot en groeiend probleem in Almelo, waar we wat aan willen doen!

Week tegen Eenzaamheid

Kerst, dagen van liefde en bezinning

Schriftelijke vragen aan college B&W over armoedebeleid werkende armen

Leven met de voedselbank

STADSBEZOEK ERFGOED ALMELO

Monumentendag Almelo

Op zaterdag 10 september gingen raadsleden/raadsvolgers onder leiding van het Platform Cultureel Erfgoed Almelo tijdens de Monumentendag op ontdekkingstocht. De tocht werd op de fiets afgelegd.

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor monumenten en verzamelingen met een grote cultuurhistorische betekenis. Deze sporen uit het verleden zijn zichtbaar en tastbaar aanwezig.

Onze gemeente heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed dat daaraan herinnert. Wij vinden het belangrijk dat dit erfgoed in stand blijft en wordt onderhouden.

Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij:

Rode monumenten (zoals huizen en kastelen, maar ook hekwerken). Zie de monumentale Tribune Heracles, Linker bruggetje, Kasteel Huize Almelo en vele andere monumenten.

Groene monumenten (zoals oude landgoederen en begraafplaatsen). Wij moeten boeren ook zien als cultureel erfgoed omdat we veel te danken hebben aan de boeren. Boeren horen thuis in het landschap. Dat mag nooit verloren gaan.

Archeologisch erfgoed (ondergrondse resten van menselijke bewoning). Veel vondsen werden in 2017 in het centrum van Almelo gedaan waaronder een middeleeuwse huisplaats uit de 11de eeuw en een aantal trechterbekerscherven (ca 4350 tot 2700 voor Christus).

Immaterieel erfgoed (de verhalen). Je zou kunnen zeggen dat erfgoedinstellingen dat continu doen. Ze vertellen verhalen over de stad tijdens rondleidingen of over collecties in hun tentoonstellingenteksten. Het doel? Het overbrengen van informatie over het verleden. Bij Storytelling draait het veel meer om het oproepen van emoties. Het doel is om mensen met een verhaal te raken, zodat ze het beter begrijpen en onthouden. Het brengt verhalen dichterbij en smeed daarmee een band tussen erfgoed en publiek.

Toch is helaas een deel van onze cultuurhistorie verloren gegaan. Er was in het verleden veel minder aandacht voor historische gebouwen en vaak moest er dan ook plaats gemaakt worden voor nieuwbouw. Gelukkig zijn die tijden veranderd en is er steeds meer belangstelling voor onze geschiedenis.

Onze grote dank aan het Platform Cultureel Erfgoed Almelo en andere organisaties die werken aan het behoud van cultureel erfgoed in Almelo.

Partij Vrij Almelo

https://almelo.erfgoedopdekaart.nl/sport-spel/heracles-tribune/pointofinterest/detail

https://almelo.erfgoedopdekaart.nl/water/linkerbruggetje/pointofinterest/detail

https://almelo.erfgoedopdekaart.nl/water/banisgemaal/pointofinterest/detail

https://almelo.erfgoedopdekaart.nl/rijksmonumenten/wevershuisje/pointofinterest/detail

https://almelo.erfgoedopdekaart.nl/heilige-huisjes/grote-kerk/pointofinterest/detail

De oude ophaalbruggen in Almelo wie herinnert het zich nog?

Tijdens een politiek beraad kwamen de oude Almelose bruggen weer eens ter discussie waarna Ingenieur Luuk Dijkstra van Royal Haskoning DHV ons benaderde (vanwege een artikel op de PVA site) met de vraag of wij hier iets meer van wisten zodat zij de uitvoerbaarheid van herstel kunnen onderzoeken. Maar geen enkele benaderde, naar onze mening wegduikende ambtenaar kon ons verder helpen en zelfs op een mail aan Stadsherstel kregen we geen enkele reactie.

Een stukje cultuur is ook met de (verdwenen) bruggen verdwenen……..

https://almelo.erfgoedopdekaart.nl/water/veldsluis-en-brug-bij-de-pook/pointofinterest/detail

Programma-stadsbezoek-gemeenteraad-aan-Erfgoed-Gemeente-Almelo-10-9-2022.pdf_annotatedDownload

Erfgoed Almelo – de rijke historie van Almelo

HERDENKING GESNEUVELDE ALMELOSE MILITAIREN IN VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË

13 augustus 2022

Zestien militairen

Onder de tekst staan vervolgens de namen van zestien omgekomen militairen uit Almelo. Zij zijn gesneuveld in het voormalige Nederlands-Indië in de periode 1945-1949 en in Nederlands Nieuw-Guinea in de jaren 1950-1962.

Op vrijdag 12 augustus 2022 om 16.00 uur vond de regionale herdenking van gevallenen en slachtoffers  in Nederlands-Indië weer plaats bij het Indiëmonument in het Hagenpark aan de Hagenborgh. 

Ook dit jaar is de Partij Vrij Almelo aanwezig bij de herdenking van de gesneuvelde Almelose militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Het is heel belangrijk om dit stukje geschiedenis onder de aandacht te brengen. We vieren dat we op 5 mei zijn bevrijd, maar vergeten vaak dat in Nederlands-Indië de strijd nog volop doorging.

De plechtigheid begon om 16.00 uur en werd om 17.30 uur afgesloten met het defilé langs het monument.

Herdenking Japanse capitulatie en bevrijding van Nederlands-Indië is een  jaarlijkse terugkerende  herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië.

Nederland wordt bevrijd op 5 mei 1945. Op die datum is er in voormalig Nederlands-Indië echter nog geen bevrijding. De Japanse overheersing van het voormalig Nederlands-Indië drukt in de hierop volgende maanden nog zwaar op alle inwoners van dat land en ver daarbuiten.

De aandacht van de (Nationale) Herdenking op 4 mei gaat vooral uit naar de gevolgen van de oorlog tegen nazi-Duitsland. De dag erna is gereserveerd voor de feestelijke viering van de bevrijding van de Nazi bezetter.

De geschiedenis van de mensen met een Indische oorlogsachtergrond is echter zó anders verlopen dat de activiteiten op 4 en 5 mei niet genoeg bij de behoeften van deze groep blijken aan te sluiten.

Pas op 15 augustus 1945 kwam er een einde aan de oorlog in dit gebied door de capitulatie van Japan. Dit betekende echter nog niet dat er sprake kon zijn van een echte bevrijding. Toen Japan zich overgaf, waren er nog geen geallieerde troepen Indië binnengetrokken. De Japanse militairen kregen de opdracht de orde en rust te bewaren totdat de geallieerde troepen de macht konden overnemen.

Maar twee dagen na de capitulatie van Japan op 17 augustus 1945 besloot een invloedrijke groep Indonesiërs onder druk van hun jonge achterban Indonesië onafhankelijk te verklaren zowel van Nederland als van Japan. Als gevolg daarvan begonnen Indonesische strijdgroepen alles in het werk te stellen om wapens van het Japanse leger te bemachtigen om te voorkomen dat de Nederlanders hun voormalige machtspositie zouden terugkrijgen. Het begin van de onafhankelijkheidsoorlog was een feit en ging met veel geweld gepaard.

Velen, ex-kampers en buitenkampers, waaronder Indo-Europeanen en Chinezen, belandden in een concentratiekamp nu onder het regime van Indonesische “vrijheidsstrijders”.

Deze oorlog leidt uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van Indonesië op 27 december 1949. Als gevolg daarvan worden velen gedwongen te kiezen tussen Nederland en Indonesië. Keuze tussen blijven en vertrekken. Honderdduizenden worden daarom in de jaren na 1945 (nood)gedwongen naar Nederland verscheept. Dit betekent dat tot in de jaren zestig zo’n 300.000 personen vanuit Indonesië naar Nederland komen. Velen zijn nog nooit in Nederland geweest en hebben op de een of andere manier hun wortels in Indië. Hollanders, Indo-europeanen (“Indo’s”) en de groep Ambonezen / Molukkers en Chinezen.

Ondanks hun eigen (vaak dramatische) oorlogsgeschiedenis, wordt hen duidelijk gemaakt dat in Nederland een “eigen” oorlog is geweest waardoor er geen ruimte blijkt te zijn voor de verhalen over die “verre Aziatische” oorlog.

Dit heeft onder andere tot gevolg dat het einde van de Tweede Wereldoorlog voor veel Indische mensen niet een periode van herstel inluidt, maar eerder een markering blijkt te zijn van voortschrijdend verlies: van have en goed, status en geboorteland. Soms zelfs van identiteit. Kortom, compleet verlies van een manier van leven.

PARTIJ VRIJ ALMELO OP BAZAAR HUIZE ALEXANDRA

26 juni 2022

Vluchtelingen zijn dankbaar en blij met hun tijdelijke nieuwe thuis

De bewoners van Huize Alexandra organiseerden op zaterdag 25 juni 2022 een Bazaar om aandacht te vragen voor wat er op dit moment in het centrum van Europa gebeurt en te laten zien wat Oekrainers kracht geeft in deze ongelijke oorlog.

Alle opbrengsten van de Bazaar worden gebruikt voor het kopen van babyspullen, zoals luiers en voeding voor moeders met pasgeboren baby’s die in het oorlogsgebied wonen. Het gebouw van Huize Alexandra aan de Vriezenveenseweg biedt plek aan maximaal 300 mensen. Mensen met trauma’s, verdriet en schrijnende verhalen.

Wakker worden door explosies. Vertellen op de bijeenkomst wat ze meemaakten en wat ze achtergelaten hebben. Hartverscheurende verhalen van vrouwen die huis en haard, mannen en zonen achtergelaten hebben.

De burgemeester Arjen Gerritsen sprak ze toe in aanwezigheid van belangstellenden. Het verhaal van elke vluchteling is gevuld met verdriet en een opvallende gemeenschappelijkheid, een gedeeld leed dat misschien onontkoombaar is wanneer meer dan een miljoen mensen gedwongen worden hun huizen te ontvluchten en de harde realiteit dat dit gebeurt aan de Oost-Europese grenzen.

Veel Oekraïners vluchten met hond, kat of zelfs schildpad hun land uit. Nederlandse dierenwelzijnsorganisaties werken samen om deze eigenaren en dieren te helpen. ,,Soms is hun huisdier hun enige houvast.’’

Naar schatting zijn er inmiddels tussen de tientallen en honderden Oekraïense huisdieren meegekomen naar Nederland. Waarschijnlijk loopt dit aantal snel op, want voor veel vluchtelingen was het geen optie om hun geliefde viervoeter achter te laten in oorlogsgebied.

Harry de Olde wijst de plek aan waar nog steeds hevig gevochten wordt in het oosten van Oekraïne

PVA raadsvolger Harry Korte. Oekraïense kinderen verwerken oorlogtrauma’s door te tekenen

Burgemeester Arjen Gerritsen

De Oekraïense liefde voor dieren is heel groot

PVA raadslid Marcel Middelkamp toerde een rondje met een Oekraïens jongentje. Ver weg van het oorlogsgeweld 

PVA bestuurslid Ronald Groothedde met zijn vrouw Lily waren ook nadrukkelijk aanwezig

STEDELIJK MUSEUM ALMELO

17 juni 2022

Stadsmuseum Almelo is een streekmuseum in de Overijsselse stad Almelo, beheerd door de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo, die op 8 januari 1975 werd opgericht. Het museum is gehuisvest in het Rectorshuis, wat in 1783 de Latijnse school was, en het naastgelegen Heydapand. Wikipedia

Op donderdag 17 juni was de Partij Vrij Almelo aanwezig bij de opening van de expositie: hebbe hebbe hebbe!

de passie van het verzamelen.

Gezien de geplande verhuizing zal deze expositie hoogstwaarschijnlijk de laatste zijn die plaatsheeft in het Rectorhuis.

https://www.stadsmuseumalmelo.nl/

BIJEENKOMST ARMOEDEPACT

8 juni 2022

enzaamheid en armoede kan soms nauw met elkaar verbonden zijn. Armoede is je dagelijks zorgen maken om iedere euro die je uit geeft. Maar een leven in armoede betekent niet alleen geldzorgen, vaak ook een leven zonder sociale activiteiten

De Partij Vrij Almelo was aanwezig bij de eerste “Ontmoeting” van dit jaar die gepland stond op woensdag 8 juni van 16.00 tot 18.00 uur in de kerk van de Elisa-parochie aan de Rembrandtlaan. Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo. De Almelose organisaties gaan aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede. Van kwetsbaar naar weerbaar! Armoede raakt ons allemaal.

De organisaties zien veel, weten bij welke mensen het niet zo goed gaat en wat de problemen zijn. Zo kennen de organisaties elkaar soms nog niet goed genoeg. Zo kan het gebeuren dat de ene organisatie iets zien dat ze zelf niet kunnen oplossen, terwijl een andere organisatie daar juist wel een oplossing voor kan bieden. Signaal en oplossing horen bij elkaar.

Eén ingrijpende gebeurtenis kan mensen naar het bestaansminimum duwen. Denk ook aan echtscheiding, overlijden en te hoge woonlasten. De gezichten van mensen met schulden. In al die huishoudens die worstelen met armoede groeien kinderen op. Hun gezichten laten meestal de zorgen van armoede niet zien, maar ze maken wel die levenservaring mee.

Steeds meer mensen gaan naar de voedselbank. Sinds januari van dit jaar is het aantal klanten enorm gestegen bij de Almelose voedselbank. Elke vrijdag worden er gemiddeld 500 voedselpakketten verstrekt.

De nieuwe klanten zijn niet alleen mensen met een minimuminkomen. “Het breidt zich razendsnel uit naar mensen met een modaal inkomen. Veel gezinnen hebben geen of weinig spaargeld. Als hun energierekening over de kop gaat, hebben zij direct een probleem.”

Het laat direct zien dat de kloof tussen rijk en arm ook in Nederland steeds groter wordt. Wanneer we bedenken dat 10% van de bevolking méér dan 61% van alle vermogen in handen heeft dan spreken we over een elite groep die geen financiële problemen kent. De onderste 60% van de bevolking bezit echter maar 1% van het totale vermogen.

Het aantal miljonairs neemt toe, maar het aantal voedselbanken ook. De groeiende kloof tussen arm en rijk is iets om serieus over na te denken.

We mogen blij zijn met organisaties die de armoede bestrijden.

Bijeenkomst Armoedepact in de Elisa-parochie aan de Rembrandtlaan

DE KLUP TWENTE VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

19 mei 2022

Het werd een zeer gezellige (muzikale) avond

De Klup Twente is een professionele vrijwilligersorganisatie en een voorliggende voorziening. Ze werd in 1970 opgericht door Meester Siebelink. De Klup heeft een eigen ontmoetingscentrum aan de Berlagelaan in Almelo en biedt daarnaast activiteiten aan in zwembaden, sporthallen, bowlingbanen en buurt- en wijkcentra.

Al tientallen jaren richtte De Klup Twente zich op participatie, integratie en activering van mensen met een beperking. Dat doet ze nog steeds, het aanbod bestaat inmiddels uit meer dan 50 verschillende vaste activiteiten, projecten, cursussen en reizen, maar in het laatste decennium kreeg De Klup meer voorzieningen voor andere, kwetsbare doelgroepen toevertrouwd.

Op woensdag 18 mei 2022 werden raadsleden en andere belangstellenden uitgenodigd voor een informatieve en vooral ook leuke kennismakingsavond ‘Welkom bij De Klup’ in het Meester Siebelinkhuis. Ook de Partij Vrij Almelo was aanwezig op deze avond om ons te laten informeren over alles wat de vrijwilligersorganisatie met meer dan 400 vrijwilligers doen voor:


 Mensen met een beperking
 Psychisch kwetsbare mensen
 Eenzaamheidsbestrijding
 Dagstructurering
 Senioren
 Mantelzorgers

Het werd een zeer gezellige (muzikale) avond met behulp van ambassadeur/tekstschrijver/presentator (en nog veel meer) Willem Gunneman, deelnemers en met medewerkers en vrijwilligers.

Vrijwillige inzet belangrijk

Het is fantastisch om te horen (en te zien) dat zoveel vrijwilligers (460) actief zijn bij De Klup. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers kon er niet zo veel werk worden verzet, of sterker nog, konden sommige organisaties niet eens bestaan!

Het is belangrijk dat de vrijwillige inzet niet alleen bestaat uit “nuttig zijn” voor de samenleving maar vooral dat het een positieve invloed heeft op de vrijwilliger zelf want het is immers zo’n fantastisch gevoel om al deze mensen te zien genieten en trots te zien zijn.

Partij Vrij Almelo

https://youtube.com/watch?v=uSvdyiwf2Zc%3Ffeature%3Doembed

EVALUATIEBIJEENKOMST PARTIJ VRIJ ALMELO

14 mei 2022

Bijeenkomst Partij Vrij Almelo in wijkcentrum St. Egbertus

Afgelopen donderdag organiseerden we een bijeenkomst om de campagne en verkiezingsuitslag te evalueren. In zijn indrukwekkende toespraak voor de aanwezigen maakte PVA bestuurslid Harrie Korte een koppeling tussen de slechte opkomst van de raadsverkiezingen en de bereikbaarheid van de stembureau’s. 

Er zijn altijd mensen voor wie de afstand een belemmering is. Je zou er als gemeente voor moeten zorgen dat je die belemmering zoveel mogelijk wegneemt. Zo zaten er voorheen stemlokalen in verzorgingstehuizen, maar vanwege de kwetsbaarheid van ouderen werden die daar niet meer ondergebracht. Ook zijn sommige stembureaus verplaatst, waardoor ouderen opeens 1200 meter moeten afleggen in plaats van 400 meter. En dat is voor senioren te voet niet te doen.

Onder het genot van een drankje en een hapje was het een mooi moment om iedereen van het campagneteam te bedanken voor hun inzet en er een paar extra in het zonnetje te zetten!

Het was bijzonder jammer dat vanwege privé omstandigheden niet elke genodigde aanwezig kon zijn op deze geslaagde, gezellige avond.

Partij Vrij Almelo

NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI 2022

4 mei 2022

Herdenking op wethouder E. van Dronkelaarplein

Jaarlijks op 4 mei worden er in Nederland de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Een dag later wordt de bevrijding van de Duitse bezetter (1940- 1945) gevierd

Om 20.00 uur wordt door het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Bus, tram en trein staan stil. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert diverse activiteiten.

Tegenwoordig worden op 4 mei ook de gevallenen tijdens andere millitaire conflicten (zoals de politionele acties in Nederlands- Indië) en vredesoperaties (zoals in Libanon, Bosnié of Afghanistan) herdacht. De Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in Nederlands- Indië en Nieuw- Guinea omkwamen, worden echter speciaal herdacht op 7 september tijdens de Nationale Indië  herdenking.

In Almelo vindt de officiele herdenking van slachtoffers en gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog en van gesneuvelde militairen in vredesoperaties plaats bij het monument aan de Wethouder E, van Dronkelaarplein.

De Partij Vrij Almelo maakte van deze plechtigheid foto’s.

VERKIEZINGSMARKT 2022 ALMELO

11 maart 2022

ARMOEDEPACT – VAN KWETSBAAR NAAR WEERBAAR!

10 maart 2022

Bijeenkomst Arnoedepact

Verschillende organisaties proberen met elkaar de armoede in ons land te verminderen. Zo is er in Almelo het Armoedepact die alle organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van armoede met elkaar probeert te verbinden. Al deze Almelose organisaties gaan aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede.

Er is een breed en goed aanbod van regelingen en diensten waar mensen gebruik van kunnen maken. Maar mensen weten die diensten niet altijd te vinden. Of ze vinden het te ingewikkeld om iets aan te vragen. En mensen die weinig geld hebben, praten daar liever niet over. Alle organisaties hebben dagelijks contact met deze mensen. Zij zien veel, weten bij welke mensen het niet zo goed gaat en wat de problemen zijn.

Toch kennen de verschillende organisaties elkaar soms nog niet goed genoeg. Zo kan het gebeuren dat de ene organisatie iets ziet dat ze zelf niet kunnen oplossen, terwijl een andere organisatie daar juist wel een oplossing kan bieden. Signaal en oplossing komen dan niet altijd bij elkaar. Daar is dus nog veel te winnen.

Zo willen zij samen in Almelo en daarbuiten een grote maatschappelijke beweging op gang brengen die tot deelname uitnodigt en waarin mensen en organisaties de ruimte en de mogelijkheden hebben om hun onderlinge solidariteit te tonen.

Wij (Partij Vrij Almelo) hebben de bijeenkomst als verbindend en zeer inspirerend ervaren. Er werden diverse voorbeelden aangehaald waaronder de toespraak van ervaringsdeskundige Eefke Postma die de toeslagen affaire aan de kaak stelde en het zelf meemaakte. Ze kwam terecht in een rollercoaster van emoties. Ik was niet gek en dom vertelde ze, want ik had al die tijd gelijk. Mijn vriend had al veel van de schulden voor me afgelost toen ik in 2020 gecompenseerd werd. Maar toch ging ze steeds meer gebukt onder dat knagende, onterechte schuldgevoel.

De Raad van Volksgezondheid en het Universitair Medisch Centrum Leiden interviewden haar om mee te werken aan een boek over de affaire. Zo kreeg ze een baan aangeboden als ervaringsdeskundig adviseur in het sociaal domein. Ik wil verandering brengen in de benadering van armoede en schulden zei ze in haar emotionele toespraak.

Eigenlijk moeten we zorgen dat iedereen in de samenleving met elkaar er aan werkt om de armoede te bestrijden. Dus van scholen tot en aan de gemeente en van woningcorporaties tot initiatieven vanuit inwoners zelf die allemaal maar een ding willen: Minder Armoede!

Harry de Olde

NOABERHOES WINDMOLENBROEK

5 maart 2022

Het Noaberhoes ligt in het Windmolenbroek Almelo

Het is een betrekkelijk nieuw inloop- en ontmoetingsruimte voor buurtbewoners. Het draait nu ongeveer 4 jaar.

Koffie, krantje, praatje, wijntje en reparatie-café alles gezellig onder een dak.

Het bestuur heeft alle politieke partijen uitgenodigd om vanmiddag te praten over hun financiële situatie.

Dat kost elk jaar hoofdbrekens om de eindjes aan elkaar te knopen.

De vrijwilligers draaien zonder subsidie.

En Avedan maakt gebruik van het Noaberhoes, maar betalen daar geen huur voor.

Avedan wordt door de gemeente betaalt.

En toen werd de discussie ingewikkeld. Meerdere raadsleden tuimelden over elkaar heen.

De wethouder brabbelde er flink op los. Ja de vrijwilligers hebben geen diploma en  . . . bla bla bla  . . . daarom kan er geen huur worden gevraagd.

Je kon als luisteraar er haast geen touw meer aan vast knopen.

Raadsleden lieten elkaar meermalen niet uitpraten.

Eind van het verhaal. De financiële situatie bleef hetzelfde zoals het was.

Geen toezegging geen hulp, ‘’we gaan de situatie voor u bekijken’’ dat kon er nog wel af.

De Partij Vrij Almelo ziet hierin duidelijk een kans voor het oprapen.

Het Noaberhoes doet goed werk voor de buurt. Mensen fleuren op door het Noaberhoes. Ze noemen dat klein geluk. En daar is het Noaberhoes goed in.

Met 22 vaste stamgasten en veel vrije inloop. Het is er leuk vertoeven. De Partij Vrij Almelo wil dat graag en snel ondersteunen.

Het gaat om een maandelijks bedrag vergelijkbaar met de kosten van de huur van een gemiddelde woning.

Het vele praten kost vermoedelijk meer geld dan het bedrag wat Noaberhoes nodig heeft.

De Partij vrij Almelo wil dan ook dat elk wijk- en buurtcentrum door de gemeente ondersteun wordt.

Het welzijn van de Almelose inwoners mag niet voor de volle 100% afhankelijk zijn vrijwilligers.

De gemeente moet financieel over de brug komen.

Stem Lijst 8.  Stem Partij vrij Almelo.  

Marcel Middelkamp

LOKAAL VOEDSEL VERBINDT STAD EN LAND

2 maart 2022

Op dinsdagavond 1 maart waren leden van de Partij Vrij Almelo op een bijeenkomst in het LEADER-café. Een zeer inspirerende avond in het Natuurhus Almelo waar we graag bij aanwezig wilden zijn.

De vraag naar voedsel van dichtbij groeit! Steeds meer mensen zijn ernaar op zoek en steeds meer producenten willen hun producten dichtbij en zo rechtstreeks verkopen. Een uitgelezen kans om stad en land mee te verbinden! Maar hoe vinden consumenten en producenten elkaar? Welke initiatieven zijn er en hoe kun je die verbinden?

We waren benieuwd welke initiatieven er al zijn en wat dit tot nu toe heeft opgeleverd. Verschillende sprekers kwamen voorbij; Natuurhus Doepark De Hagen – stad en land verbinden met lokaal voedsel; Herenboeren Twente – consumenten organiseren hun eigen lokaal voedsel; De Smaakmakers van Twente – een nieuwe coöperatie van producten; Oogstfestival Almelo – hoe organiseer je een markt rond lokaal voedsel?; Lokaal voedsel rondom Enschede – welke initiatieven spelen er daar?

Het voedselnetwerk ambieert een toekomst waar burgers drempelloos toegang hebben tot een gezond, betaalbaar, smakelijk en cultureel passend aanbod vanvoedsel. Het gaat om voedsel dat op duurzame wijze is geproduceerd en waarbij voedselnabijheid, voedselzekerheid, passende beloning voor producenten, milieu- en diervriendelijkheid uitgangspunten zijn voor de productie.

Dit systeem is transparant en biedt ruimte voor betrokkenheid van de consument bij de productie van voedsel. Boerenbedrijven krijgen betere toekomstperspectieven, omdat het voor de consument gemakkelijker wordt om te kiezen voor regionaal voedsel. De verbinding tussen platteland en stad wordt hechter en geschoeid op een basis van wederkerige interesse. Natuur en landbouw gaan hand in handen dragen elk op hun manier bij aan kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

Het was een zeer interessante avond gisteren met boeiende betogen en presentaties van de aanwezige deelnemers.

Partij Vrij Almelo

EEN MENSENLEVEN EN DE N36. WAT HEBBEN DIE TWEE MET ELKAAR TE MAKEN

11 februari 2022

Foto: Harry de Olde de N36 (Hart van Nederland)

Economen hebben eens uitgerekend. Wat is de waarde van een mens in geld uitgedrukt? Dat blijkt volgens hen ongeveer 9 miljoen euro te zijn. We hebben nu 16 doden. Allen gevallen op de N36. De economische schade is dan 16 x 9 miljoen. Totaal 144 miljoen. Wat een bizarre conclusie.

De Partij Vrij Almelo blijft aandacht vragen voor dit probleem. Een probleem wat er niet hoeft te zijn. Bij elk dodelijk ongeval is er weer commotie, maar net als het vuurwerk, dat nieuws gaat weer naar de achtergrond. En dat politiek ritueel moet eens een keer stoppen. Actie is nodig. Hoe dan, vraag je je af?

De Partij Vrij Almelo heeft enkele wegenbouwers gevraagd wat één kilometer vangrail in het midden van de N36 kost. Inclusief asfaltverbreding weerzijden van de N36. Dat blijkt ongeveer 10 miljoen te zijn. Overijssel heeft ruim 1 miljoen inwoners. Dat is 10,- euro per kilometer per inwoner. Voor die 144 miljoen hadden we dus 14 kilometer vangrail in het midden kunnen aanleggen op de N36. Dat is bijna het gehele traject van N36. Dat van vangrail in het midden kan worden voorzien.

Als die middengeleider, zo heten die dingen, over de 14 kilometer 15 jaren geleden al was aangelegd. Hoeveel doden hadden we dan niet te betreuren gehad? Misschien wel alle 16. Wat gaan we doen. Weer stemmen op de traditionele landelijke partijen? Om over 15 jaren de teller op 32 terecht te laten komen?

Niet als het aan de Partij Vrij Almelo ligt.

Marcel Middelkamp

Stem of voeg toe aan: