Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Activiteiten 2023

BIJEENKOMST ARMOEDEPACT

Eenzaamheid en armoede kan soms nauw met elkaar verbonden zijn. Armoede is je dagelijks zorgen maken om iedere euro die je uit geeft. Maar een leven in armoede betekent niet alleen geldzorgen, vaak ook een leven zonder sociale activiteiten

De Partij Vrij Almelo was aanwezig bij de eerste “Ontmoeting” van dit jaar die gepland stond op woensdag 8 juni van 16.00 tot 18.00 uur in de kerk van de Elisa-parochie aan de Rembrandtlaan. Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo. De Almelose organisaties gaan aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede. Van kwetsbaar naar weerbaar! Armoede raakt ons allemaal.

De organisaties zien veel, weten bij welke mensen het niet zo goed gaat en wat de problemen zijn. Zo kennen de organisaties elkaar soms nog niet goed genoeg. Zo kan het gebeuren dat de ene organisatie iets zien dat ze zelf niet kunnen oplossen, terwijl een andere organisatie daar juist wel een oplossing voor kan bieden. Signaal en oplossing horen bij elkaar.

Eén ingrijpende gebeurtenis kan mensen naar het bestaansminimum duwen. Denk ook aan echtscheiding, overlijden en te hoge woonlasten. De gezichten van mensen met schulden. In al die huishoudens die worstelen met armoede groeien kinderen op. Hun gezichten laten meestal de zorgen van armoede niet zien, maar ze maken wel die levenservaring mee.

Steeds meer mensen gaan naar de voedselbank. Sinds januari van dit jaar is het aantal klanten enorm gestegen bij de Almelose voedselbank. Elke vrijdag worden er gemiddeld 500 voedselpakketten verstrekt.

De nieuwe klanten zijn niet alleen mensen met een minimuminkomen. “Het breidt zich razendsnel uit naar mensen met een modaal inkomen. Veel gezinnen hebben geen of weinig spaargeld. Als hun energierekening over de kop gaat, hebben zij direct een probleem.”

Het laat direct zien dat de kloof tussen rijk en arm ook in Nederland steeds groter wordt. Wanneer we bedenken dat 10% van de bevolking méér dan 61% van alle vermogen in handen heeft dan spreken we over een elite groep die geen financiële problemen kent. De onderste 60% van de bevolking bezit echter maar 1% van het totale vermogen.

Het aantal miljonairs neemt toe, maar het aantal voedselbanken ook. De groeiende kloof tussen arm en rijk is iets om serieus over na te denken.

We mogen blij zijn met organisaties die de armoede bestrijden.

Bijeenkomst Armoedepact in de Elisa-parochie aan de Rembrandtlaan

WIJKPLATFORMAVOND BIJ PLUK- EN EETTUIN “PLUK GELUK”

Johan de Ruiter overhandigd Petra en Herman ter Keurs een aardigheidje

Op woensdag 24 mei werden we uitgenodigd om aanwezig te zijn op de wijkplatformavond Ossenkoppelerhoek Beeklust en Groeneveld die deze keer werd gehouden bij de Pluk- en Eettuin “Pluk Geluk”, Koedijk 1. Pluk Geluk is de naam van een pluktuin die wordt aangelegd op een braak liggend veldje in de wijk Ossenkoppelerhoek. We werden hartelijk ontvangen door Petra en Herman ter Keurs, de bedenkers van de pluktuin. De presentatie over de pluk- en eettuin werd gedaan door Petra ter Keurs.

Bewoners denken graag mee over het creëren van een leefbare woonomgeving. Maar ze doen alleen mee als ze weten dat ze straks ook een huis hebben in een veilige en leefbare buurt aldus Sylvia Schuite (wijkregisseur) over de wijkanalyse. Elke wijk heeft zijn specifieke aandachtspunten, een directe lijn tussen stad en stadhuis is nodig om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving.

Volgende spreker aan het woord is wethouder Jan Martin van Rees, tevens wijkwethouder van de wijk en ambassadeur namens het college, de ogen en oren in de wijk en het bestuurlijk aanspreekpunt voor bewoners over de komende ontwikkelingen. Hierbij moet de leefbaarheid wel gewaarborgd blijven. Aan deze argumenten waar de wethouder mee komt, hebben de omwonenden van het terrein aan de Ary Schefferstraat echter niets. De omwonenden voeren al een lange tijd strijd voor het behoud van de enige veilige speelplek in de buurt die plaats moet maken voor woningbouw.

Tegen het einde van de bijeenkomst werd Petra Suripatty als nieuw bestuurslid voorgesteld. Zij is bereid zich met enthousiasme en betrokkenheid in te zetten voor het wijkplatform.

Na de rondvraag werd er nog even gezellig gebabbeld met een hapje en drankje waarna de vergadering afgesloten werd met een rondleiding door de pluk- en eettuin.

Partij Vrij Almelo

Johan de Ruiter opent de bijeenkomst aan de Koedijk 1

Sylvia schuite, wijkregisseur

Jan Martin van Rees, wethouder

Nicole, wijkondersteuner Avedan

Petra Suripatty, nieuw bestuurslid wijkplatform

De Pluk- en eettuin “Pluk Geluk”

Pluk-en eettuin, insektenhuis

Foto’s: Partij Vrij Almelo

NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI 2023

Nationale Dodenherdenking op het van Dronkelaarplein Almelo

Jaarlijks op 4 mei worden er in Nederland de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Een dag later wordt de bevrijding van de Duitse bezetter (1940- 1945) gevierd.

Om 20.00 uur wordt door het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Bus, tram en trein staan stil. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert diverse activiteiten.

Tegenwoordig worden op 4 mei ook de gevallenen tijdens andere millitaire conflicten (zoals de politionele acties in Nederlands- Indië) en vredesoperaties (zoals in Libanon, Bosnié of Afghanistan) herdacht. De Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in Nederlands- Indië en Nieuw- Guinea omkwamen, worden echter speciaal herdacht op 15 augustus 2023 tijdens de Nationale Indië  herdenking.

In Almelo vindt de officiele herdenking van slachtoffers en gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog en van gesneuvelde militairen in vredesoperaties plaats bij het monument aan de Wethouder E, van Dronkelaarplein. Het is elk jaar weer goed om even bewust stil te staan bij het concept vrijheid.

Ook voor de Partij Vrij Almelo.

Onze partij maakte van deze plechtigheid onderstaande foto’s.

Foto’s: Partij Vrij Almelo

OPENING NOORDELIJKE STADSPOORT ALMELO

Het lichtontwerp kruizing Grotestraat/Hagengracht/De Götte

De stadspoorten van Almelo komen/zijn terug in de Grotestraat. De twee voormalige stadspoorten uit de 16e eeuw, ter hoogte van de kruising Grotestraat/Schuttenstraat (de zuidelijke poort) en de kruising Grotestraat/Hagengracht/De Götte (de noordelijke poort), worden op een eigentijdse wijze weer zichtbaar gemaakt in het straatbeeld van de gemeente Almelo.

Op donderdagavond 20 april werden wij uitgenodigd om bij de opening van de Eschpoort (de noordelijke poort) aanwezig te zijn. Niettegenstaande het slechte weer waren er toch nog veel bezoekers. 

Het project Stadspoorten is een initiatief van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo. Buro PoelmansReesink Landschapsarchitectuur en Arsis hebben, in overleg met de historische kring en de gemeente Almelo gezorgd voor het ontwerp en de realisatie. De steun van acht betrokken pandeigenaren voor de bevestiging van het lichtontwerp is daarbij belangrijk geweest.

Na de opening van de Nijstadpoort op 22 december 2022 is nu ook de noordelijke poort (Eschpoort) gereed gekomen. Daarmee komt het project na een intensief traject van ruim drie jaar tot een eind.

Partij Vrij Almelo

https://www.vrijalmelo.nl/wp-content/uploads/2021/09/Stadspoorten-Almelo.pdf

Links wethouder G.J. (Margreet) Overmeen-Bakhuis, rechts stadsomroeper Réne Coupée

Foto’s Partij Vrij Almelo

LEEFBARE WIJKEN EN DORPEN VOOR ALMELO

Stadslab Indiëterrein

Op woensdag 12 april waren we (raadsleden) welkom in het Stadslap Indiëterrein om met wijkregisseurs en professionals van verschillende organisaties van gedachten te wisselen over hoe we de leefbaarheid en kwaliteit van de Almelose wijken, Aadorp en Bornerbroek kunnen verbeteren.

De leefbaarheid in onze gemeente staat onder druk; de sociale samenhang in buurten en wijken vermindert en op onderdelen is er sprake van vereenzaming. Het groenonderhoud vraagt aandacht. En gemeenschappelijke voorzieningen staan, als gevolg van financiële keuzes, onder druk. De jeugdoverlast neemt toe.

De Partij Vrij Almelo was blij met deze bijeenkomst want wij merken dat betrokken partijen pas in actie komen als de situatie escaleert. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen woningcorporaties, ggz-aanbieders en gemeenten nog veel te wensen overlaat. Het advies is voor de betrokken partijen om onderling de rollen en verantwoordelijkheden verder te concretiseren.

Uiteindelijk moeten gemeenten en corporaties afspraken vastleggen in prestatieafspraken die gaan over wonen én zorg. Daardoor kan ook geïnvesteerd worden in nieuwe vormen waar wonen, zorg en ondersteuning samenkomen. Ook binnen onze gemeente moeten de domeinen van wonen en zorg, die nog te vaak organisatorisch gescheiden zijn, sterker gekoppeld worden.

Gelukkig zijn alle betrokkenen ervan overtuigd dat samenwerking én communicatie van groot belang zijn voor succesvolle projecten. En zijn er voorbeelden uit de praktijk die aantonen dat dit werkt!

Partij Vrij Almelo

Toespraak wethouder Jan Martin van Rees

Alle wijkregisseurs op een rijtje

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/vernieuwde-leefbaarometer-3.0

Foto’s Partij Vrij Almelo

ONTPLOOJ FACILITEERT PASSENDE WERKPLEK VOOR IEDEREEN

Medewerkers van Onplooj

Bij werkontwikkelbedrijf Ontplooj draait het om de medewerker: het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om zichzelf te ‘ontploojen’. Zodat zij hun weg (terug)vinden naar werk. Ontplooj is het werkontwikkelbedrijf voor Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden en begeleidt mensen naar zo regulier mogelijk werk in samenwerking met werkgevers. Voor mensen die dat (nog) niet kunnen, biedt Ontplooj ontwikkelingsmogelijkheden en passend werk.

We werden op 13 maart 2023 hartelijk ontvangen door Maud van Geel. Als Manager Ontplooj draagt zij de eindverantwoording voor alle dagelijkse- en bestuurlijke processen. Voor haar en haar collega’s is het belangrijk om medewerkers en deelnemers uit de Participatiewet hun weg te helpen vinden naar werk. Je vereerd voelen om deze mensen te kunnen helpen, en dankbaar dat zij ons helpen. Naast het werk dat ze verrichten, valt er veel te leren van mensen die een compleet ander leven hebben dan wij of de mensen om ons heen. Het is inspirerend om ieders verhalen te horen en te zien hoe ver ze zijn gekomen, en hoe hard ze elke dag groeien. Daar doen we het voor!”

Voordat wij met de rondleiding begonnen kregen we een heerlijk kopje koffie of thee met (huisgemaakt)gebak aangeboden.

We genoten van een bijzondere middag. Fantastisch om te zien dat er op deze manier aandacht besteed wordt aan de mooie missie en mensen van Onplooj en dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt al doende, een ambacht leren. Er is een grote groep die aan de zijkant staat. Als je kijkt naar wat zij kunnen, is er keus genoeg. En dat ze zich hier op een fantastische manier kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zo wint iedereen.

Hartelijk dank aan het team van Onplooj dat zij ons een kijkje achter de schermen bieden. Bij veel mensen bestaat het idee dat dagbesteding als deze weinig om het lijf heeft. Maar het levert de maatschappij juist veel op. Zowel voor de opdrachtgevers als voor de mensen die hier werken. Want dat is voor het grootste deel: gewoon werk. Het is meer dan dagbesteding. Het is een sociale werkplek in de breedste zin van het woord.

Partij Vrij Almelo

Manager Maud van Geel

Foto’s Partij Vrij Almelo

Bijeenkomst armoedepact Almelo

Bijeenkomst armoedepact

Op woensdag 8 maart 2023 waren wij te gast bij de openbare basisschool Step!, J. van Kampenstraat 2 7606 TW Almelo. Vanaf 15.30 uur werden wij ontvangen voor een kop koffie of thee en om 16.00 uur werd het programma geopend met een toespraak van Gert Mensink, Platformlid Armoedepact Almelo. Daarna kwam de directeur van de basisschool Rob Rijnbeek met een Introductie Step!

Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo. Als Almelose organisaties gaan deze aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede.

Het Armoedepact voert geen directe activiteiten uit in het kader van armoedebestrijding, dit doen de partners van het Armoedepact Almelo zelf. Partners van het Armoedepact zijn organisaties die een actieve bijdrage leveren binnen de netwerkorganisatie.

Armoedepactpartners kunnen elkaar aanspreken over uitvoering van elkaars activiteiten met de bedoeling om de bestrijding van armoede te verbeteren.

Vanuit het Armoedepact kunnen pactpartners gezamenlijk optreden naar overheid, organisaties en publiek om thema’s aan de orde te stellen en informatie uit te wisselen.

Gezamenlijk optreden om armoedebestrijding te verbeteren.

Op deze bijeenkomst werden nieuwe Armoedepact partners voorgesteld:
Stichting Wopit, Linda Baars
Voskamp Groep, Hans van Es

Daarna werd er in zeven pitches nagedacht over de beste manier om de groeiende armoede te bestrijden in de stad.

  1. ROZ, Silke Eiting
  2. Energiearmoede, Margo Abba
  3. Vier het leven, Daphne Meerdink-Veldboom
  4. Kom Erbij Almelo, Gert Mensink
  5. Regiobank, Jeroen Oomens
  6. De Slingerbeurs, Platformlid Armoedepact Almelo
  7. Site De Verbinding, Marvin Oude Avenhuis

Er is weinig discussie voor nodig. De aanpak van armoede en schulden staat bij velen al jaren hoog op de agenda. En dat is hard nodig! Ook in Almelo.

Partij Vrij Almelo

Gert Mensink platformlid Armoedepact Almelo

Directeur van basisschool Step Rob Rijnbeek

Stichting Wopit, Linda Baars

Daphne van stichting vier het leven

Jochem Essink – Coöperatief Directeur – Rabobank 

Silke Eiting van ROZ

Jeroen Oomen van de Regiobank

Energiearmoede, Margo Abba

De Verbinding, Marvin Oude Avenhuis

De Verbinding

Ronald Groothedde van Party Vrij Almelo

Harrie Korte van Partij Vrij Almelo

(Foto’s Partij Vrij Almelo)

INFORMATIEVE AVOND IN WIJKCENTRUM DE DRIEHOEK

Wethouder Jan Martin van Rees

Op woensdag 18 januari 2023 was er weer een wijkplatform avond in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat voor de wijken Beeklust Groeneveld en Ossenkoppelerhoek.

De voorzitter Hans Bijker opende de vergadering, heet de aanwezigen welkom en doet enkele mededelingen.

Als eerste spreker is wethouder Jan Martin van Rees aan het woord. Hij is de wijkwethouder van deze 3 wijken. De gemoederen liepen erg ook hoog op tijdens discussie met de wethouder. Geen wonder want het heet hangijzer deze avond was de bouw van 10 woningen op het voormalig schoolterrein aan de Ary Schefferstraat. Het veldje waar de bouw moet plaatsvinden heeft op dit moment een heel belangrijke sociale functie (voor jong en oud) in de wijk. Het aanhouden van een speel- en ontmoetingsplek is volgens het grote aantal mensen die op deze bijeenkomst aanwezig waren goed voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in de buurt. Zij begrijpen dat de gemeente tegemoet moet komen aan de zorgen voor de woningnood maar dit moet niet ten koste gaan van kleine kinderen die er kunnen spelen en ouderen die daar hun hond uitlaten en een praatje maken.

Volgende spreker is de sociaal wijkbeheerder van Beter Wonen Sylvia Schuite. Zij gaf een overzicht van de problemen in de wijken betreffende overlast en veiligheid dat al lang aanwezig is. De gemeente heeft tal van informele instrumenten tot haar beschikking om overlast tot een einde te brengen. Een gemeente kan bijvoorbeeld het gesprek aangaan met een verwarde overlastgever. Ook kan de gemeente mediation of buurtbemiddeling inzetten.

Als derde kwam Petra ter Keurs aan het woord, zij heeft het initiatief genomen om een tuin aan te leggen
met de bedoeling om er fruitbomen en een moestuin (en later ook) kruiden te laten groeien. Door de droge zomer was het nog niet zo goed van de grond gekomen. Deze eet en pluktuin is opengesteld voor jong en oud. Op de website plukgeluk-almelo.nl is er meer informatie te vinden hierover.

Aansluitend werd iedereen uitgenodigd om gezellig na te praten onder het genot van een drankje en een hapje, waarbij tevens het glas zal worden geheven op het nieuwe jaar.

Ronald Groothedde,
Partij Vrij Almelo.

Volle zaal

Hans Bijker

Petra ter Keurs

Sylvia Schuite

Stem of voeg toe aan: