Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Activiteiten 2024

PARTIJ VRIJ ALMELO OP BEZOEK IN WIJKKAMER DE SCHELF

De Wijkkamer is juist zo fijn, “om anderen te ontmoeten en aan de sleur van de dagen alleen thuis te ontkomen

De Fractie van de Partij Vrij Almelo is donderdag 29 februari op bezoek geweest bij de wijkkamer van Avedan in het wijkcentrum Schelfhorst.
We waren met 4 partijleden en er waren 15 bezoekers.
Avedan heeft 13 van deze wijkkamers en 36 bijeenkomsten.

Donderdag waren we om 12.00 uur aanwezig bij het wijkcentrum, we hebben samen met de bezoekers eerst een heerlijke lunch gehad en daarna samen met de bewoners gezellige spelletjes gedaan.
Enkelen gingen sjoelen, anderen speelden Rummycup.

Eerder zijn we bij wijkkamer Trefpunt Elisabeth aan de Hofkampstraat geweest en de Partij Vrij Almelo heeft het plan om elke wijkkamer van Avedan te bezoeken.
Het is een geweldig initiatief van Avedan om deze wijkkamers op te zetten en ze willen dat ook graag uitbreiden.

De mensen die ik heb gesproken waren zeer enthousiast en er was nog meer, ze sparen elke week een klein bedrag om samen een dag uit te gaan naar een restaurant.
Kortom: het lost wel een stukje eenzaamheid op en dat heb ik dan ook gehoord van de bezoekers.

Vriendelijk groeten,
Harrie Korte,

Partij Vrij Almelo

WIJKPLATFORMAVOND OSSENKOPPELERHOEK BEEKLUST GROENEVELD

Johan de Ruyter

De 1e wijkavond van dit nieuwe jaar werd niet gehouden in het wijkcentrum De Driehoek maar in de gemeenschapsruimte van appartementencomplex Beekrede aan de Rombout Verhulstlaan. 

De opening werd verricht door voorzitter Johan de Ruyter van het wijkplatform met bekendmaking van alle ontwikelingen die gaande zijn in de wijk. Veiligheid zal ook in de toekomst een speerpunt zijn van een integrale wijkenaanpak.

Aan tafels gingen de aanwezigen samen met elkaar in gesprek. Op kaartjes die werden uitgedeeld stonden onderwerpen in de vorm van vragen. De worp met een dobbelsteen bepaalde welk thema gekozen dient te worden. Vier belangrijke thema’s die van invloed zijn op de leefbaarheid van de woonomgeving zijn;  de fysieke kenmerken van de woonomgeving, de sociale kenmerken van de woonomgeving, overlast en veiligheid

Evenementen in de wijk zorgen naast gezelligheid voor saamhorigheid en omkijken naar elkaar, het begint allemaal met contact met elkaar. Vandaar dat er nog even werd gesproken over de wenselijkheid van het terugkeren van het Rembrandfestival. Een gebrek aan vrijwilligers en sponsors deed het jaarlijkse multiculturele festival de das om. Een belangrijk punt dat in een volgende bijeenkomst verder besproken zal worden. 

Na afloop van de zeer gezellige avond was er nog een drankje en een hapje en toosten we op het nieuwe jaar. 

Harry de Olde

AGENDA:

 1. Opening
 2. Bekendmaking ontwikkelingen Wijkplatform
  door Johan de Ruiter
 3. Verslag wijkplatformavond van 18 oktober 2023
  (zie website www.veurbode.nl)
 4. Samen in gesprek
 5. Terugkoppeling gesprekken
 6. Mededelingen vanuit de werkgroepen/website
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

INLOOPBIJEENKOMST VOOR GEÏNTERESSEERDEN

Windmolens: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden

Op 17 januari 2023 organiseren de drie gemeenten en provincie Overijssel een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. Hier wordt meer verteld over het zoekgebied, de uitgangspunten en de vervolgstappen. Ook is er ruimte voor vragen en reacties.

 • Datum: 17 januari 2024
 • Tijd: Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
 • Locatie: Restaurant Koebrugge Vriezenveen, Oosteinde 18, 7671 AA Vriezenveen

De maatschappelijke discussie over windenergie houdt de gemoederen flink bezig. Terwijl het kabinet het aantal windmolens graag wil uitbreiden, is het protest onder bezorgde burgers groeiende. In de campagne die de overheid voert, wordt voornamelijk de CO2-vrije opwekking van windmolens zelf benadrukt, maar zij vergeet voor het gemak alle neveneffecten te vermelden die het ons oplevert. De werkelijkheid blijkt namelijk anders dan overheid en milieuorganisaties ons voorspiegelen.

Windmolens kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken als mensen erdoor worden blootgesteld aan buitensporige geluidsniveaus. Dat staat voor het eerst in Europese richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Slechts weinig mensen zien de nadelige en zelfs levensgevaarlijke kant achter windenergie. Velen classificeren dit stukje techniek onder “schone energie”, “milieu bewust”, “duurzaam”, “goed”, “groen” en “veilig”, maar weten niet dat windenergie jaarlijks vele zieke en dodelijke slachtoffers veroorzaakt en er enorme milieuschade plaatsvindt.             

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel zien mogelijkheden voor windturbines in het gebied langs de gemeentegrenzen van Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT). In het totale ATT-gebied is volgens de gemeenten ruimte voor 6 tot 10 windturbines. Daarmee kan 120 – 180 GWh energie per jaar worden opgewekt. Erik Back gaat aan de slag als onafhankelijke verkenner. De komende maanden gaat hij in gesprek met overheden, grondeigenaren, inwoners, lokale ondernemers en lokale energiecoöperaties om te onderzoeken of een lokale samenwerking mogelijk is.

Alle drie gemeenten en provincie Overijssel hebben inmiddels groen licht gegeven om in dit gebied aan de slag te gaan met windenergie. Daarbij zijn onderling afspraken gemaakt over randvoorwaarden en uitgangspunten als vertrekpunt. Zo gaat de voorkeur uit naar een samenwerking tussen lokale partners die windturbines gaan ontwikkelen. Deze lokale samenwerking houdt rekening met de wensen van omwonenden. Ook moet eventuele hinder van windturbines door geluid, verlichting of slagschaduw zoveel mogelijk worden voorkomen. Verder streven de drie gemeenten en provincie bij de ontwikkeling van windturbines naar maximaal 100% lokaal eigendom en minimaal 50%. Afspraken over financiële vergoedingen voor bijvoorbeeld omwonenden en zeggenschap worden later in een gebiedsproces gemaakt.

VECHTEN TEGEN WINDMOLENS

GEZELLIGE NIEUWJAARSRECEPTIE IN HET HUIS VAN DE GEMEENTE ALMELO

Burgemeester Mirjam van ’t Veld

Op vrijdagavond 12 januari vond in het stadhuis traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almelo plaats.

De nieuwjaarsbijeenkomst stond in het teken van elkaar ontmoeten. Het is een moment om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar, samen vooruit te kijken en ook nog even terug te blikken.

Waarnemend burgemeester Mirjam van ’t Veld hield een prachtige nieuwjaarstoespraak waarin zij vooruitkeek naar het komende jaar. Vele bekende gezichten, ondernemers en inwoners kwamen naar het Stadhuis. Onder het genot van een hapje en een drankje werd elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst.

Op naar een goed, gelukkig en bovenal gezond 2024!

https://www.almelo.nl/nieuwjaarstoespraak-burgemeester-mirjam-van-t-veld

Stem of voeg toe aan: