Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aktiviteiten 2021

DE CRÈME DE LA CRÈME VAN DE TWENTSE EIKENBOMEN STAAN DAAR. WAAROM DAN OMVER-ZAGEN?

3 november 2021

Bomenkap op XXL Businesspark

De Partij Vrij Almelo werd gebeld. Er werd een houtwal nabij de A35 gekapt.
En ja hoor. Ter plaatste aangekomen zien we als fractie van PVA dat hele mooi oude dikke eikenbomen zonder enig norm besef met een hydraulische kraan omver werden gezaagd. Op dezelfde wijze als dat in het Amazonebos gebeurt.
We zagen de grote lange kettingzaag in de 100 jaar oude Twentse eikenbomen verdwijnen.
30 stuks maar liefst.

De bijbehorende biotoop en sloot wordt ook vernield. Dit over een lengte van 350 meter. Het gaat om het gebied tussen de straat Newton en de A35 te Almelo op XL bedrijvenpark. Het lijkt er op dat er geen kapvergunning is verleend. Dat zijn we nog aan het uitzoeken.

De Partij Vrij Almelo vindt dit in strijd met de doelstelling in het terugdringen van de CO2 uitstoot om dit soort zeer dikke eikenbomen rücksichtsloos weg te halen. Zonder enig moraal normbesef.

Boris Johnson heeft deze week op de klimaattop in Glasgow aangegeven dat we bomen moeten planten en dat het kappen moet stoppen. Het is beschamend om te zien hoe de gemeente Almelo en de bedrijven die daar willen bouwen haar eigen doelen economische doelen nastreeft en niets aantrekt van de opmerking van Boris Johnson.

De bomen hadden prima in een of ander bouwplan verdisconteerd kunnen worden. Dan konden werknemers in hun pauze mooi rond die houtwal de Twentse cultuur en landschap opsnuiven. De crème de la crème van de Twentse eikenbomen staan daar. Waarom dan omver zagen? Ieder zichzelf respecterende planoloog en gemeenteraad had die dikke eikenbomen in een bouwplan kunnen omarmen.

Het had een visitekaartje voor elk bedrijf kunnen zijn. Dit is Twente. Ook zelfs op een bedrijventerrein. Nu verschijnt er weer een schoendoos in het Almelose landschap en het levert niet eens veel banen op. De werknemers-dichtheid per vierkante meter is bedroevend laag. We zijn er als Almelose inwoners niets mee opgeschoten.

Wat Almelose werkgelegenheid betreft is XL Park een flop geworden.

Marcel Middelkamp

Foto’s en video Marcel Middelkamp

EVALUATIE VAN TWENTE BOARD

29 oktober 2021

Twente Board uitnodiging

Titel: Gelukkig is er Twente

De Partij Vrij Almelo is maar even gaan kijken wat er met onze belastingcenten gebeurt.

Woensdagavond 27 oktober 2021 was de eerste zogenaamde Twente Board. Een samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs. Gehouden in het Theaterhotel in Almelo. Eenvoudig weergegeven; een avond voor en door werkgevers, opleiders en personeelsbemiddelaars. Non-profit organisaties zoals de laatste twee zichzelf noemen.

De Twentse gemeenten en provincie hebben 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de zogenaamde Regio Deals. Bedoeld om meer banen in Twente te creëren. Burgemeester Arjen Gerritsen en Eddy Van Hijum van de provincie Overijssel waren ook aanwezig die avond, maar spraken niet. En een handvol raadsleden. Sabine Uitslag was gespreksleider en breidde op z’n Twents alles leuk aan elkaar. Duidelijk was dat Twentse werkgevers om personeel zitten te springen.

Maar van de kant van de werknemers was vooral de vraag welke bedrijven een bijdrage leveren aan verbetering van de wereld. En prettig wonen en levensgeluk. Dat zijn voorwaarden die Twente moet aanbieden, klonk er in de grote zaal. De economische groei in Twente ligt op meer dan 4%. Dat is boven het landelijk gemiddelde werd gesteld. Om nog meer te kunnen groeien willen werkgevers personeel uit het westen naar Twente halen.

Partij Vrij Almelo vraagt zich af waar die mensen dan moeten wonen in Twente. En wordt het dan niet erg druk in Twente? Voor de gewone man zijn er straks geen betaalbare huizen meer beschikbaar. De huidige huizen worden dan immers verkocht aan de rijke westerlingen. Daar werd geen antwoord op gegeven. Sterker nog, er werd helemaal niet ingegaan op de wooncrisis. De hele avond niet.

Conclusie; zonder een dak boven je hoofd komt er geen kip naar Twente om daar te gaan werken. En als ze wel komen, jaagt dit de druk op de Twentse huizenmarkt nog verder op, dan het nu al is. Huizen worden extreem duur en Twente slibt straks dicht?  

De Partij Vrij Almelo vraagt zich of de 50 miljoen voor de Regio Deals wel nou zo’n goed idee is geweest.

Marcel Middelkamp

PARTIJ VRIJ ALMELO OP BEZOEK BIJ HIGH TECH FABRIEK URENCO

13 oktober 2021

Partij Vrij Almelo te gast bij Urenco

Vandaag 13 oktober 2021 was de Partij Vrij Almelo te gast bij Urenco. We verden rondgeleid door Judith Slijkhuis, Head of Communications & PR bij Urenco. Na een uitgebreide introductie over het bedrijf, de producten, volgt een tour door bepaalde delen van de fabriek. Zo mogen we een kijkje nemen in de ‘operations room’ waar alle processen in de gaten worden gehouden en zien we enkele centrifuges van dichtbij.

We zien de grote tanks waarin de uraniumfluoride wordt aangeleverd, die in een enorme hal bij honderden liggen opgeslagen. Grote hijskranen transporteren deze wanneer nodig. Urenco produceert verrijkt uranium door middel van ultracentrifugetechniek. Met hun product maken kerncentrales CO2 vrije elektriciteit. Ook dragen de stabiele isotopen onder andere bij aan de behandeling van kanker. Wereldwijd zijn er vier vestigingen. In Almelo richt de organisatie zich vooral op isotopen en lichtverrijkt uranium.

Onze gastvrouw neemt uitgebreid de tijd voor al onze vragen. Interessant is de discussie hoe je waterstof kunt produceren via een kernreactor. Kernenergie blijkt zeer efficiënt te zijn voor de productie van waterstof. De afgelopen zestig jaar hebben we in heel Nederland een omvangrijk aardgasnet aangelegd. Dat netwerk is fijnmazig en verkeert nog in uitstekende conditie.

Enkele kleine aanpassingen zijn voldoende om het te kunnen gebruiken voor het transport van waterstof. Komt de productie van waterstof eenmaal op gang, dan is het dus een koud kunstje om het in uw woning te krijgen. Op termijn kan Nederland absoluut niet zonder kernenergie.

Al met al zagen we een prachtig bedrijf met enthousiaste medewerkers die we tegenkomen met aandacht voor veiligheid en haar omgeving. Geen wonder dat URENCO werd uitgeroepen tot Beste Werkgever van Nederland. 

We bedanken Judith voor de zeer geslaagde middag. Wie weet tot ziens.

Beantwoording-motie-‘Kernenergie-op-de-agenda-1

EXPOSITIE VAN TURF TOT WATERSTOF IN HUIS VAN KATOEN EN NU

6 oktober 2021

Gas: Een van de meest populaire energiegrondstoffen ter wereld

De Centraal Overijsselse Gasmaatschappij, later Cogas, werd opgericht op 29 april 1966 door de voormalige gemeenten Ambt Delden, Diepenheim en Markelo. … De Cogas-groep bestaat uit meerdere bedrijfsonderdelen op gebied van duurzame energieoplossingen, gas, elektriciteit, warmte en telecommunicatie.

Dit jaar (2021) bestaat Cogas 55 jaar. Maar de geschiedenis van energie gaat natuurlijk veel verder terug. Turf die als brandstof werd gebruikt. Later werd deze energiebron vervangen door steenkool, olie en gas. We kijken naar films en foto’s van oude gereedschappen en materialen waarop je kunt zien hoe het werk er vroeger aan toeging en hoe dat verschilt met nu en we kijken naar de eerste gasfabriek van Almelo.

Want je kunt tijdens de expositie ook zien hoe het werk van Cogas er nu uitziet. En we kunnen vooruit kijken naar een toekomst met nieuwe energie. Naar waterstof die via het bestaande gasnet geschikt kan worden gemaakt waardoor de investering in de woningen zelf overzichtelijk blijft. Het is volgens de energiemaatschappij mogelijk dat waterstof een belangrijke vervanger van aardgas wordt. Maar net als aardgas is waterstof niet gratis. Het opwekken van de duurzame energie die ervoor nodig is, kost geld. En het transport van waterstofgas naar uw woning ook.

Betalen mensen straks meer voor een kubieke meter waterstof dan nu voor aardgas? Dat is een vraag waarop het antwoord tot op heden nog niet te geven is. Maar ook in het waterstoftijdperk (als dat er komt), zal energierekening aanzienlijk lager zijn als uw huis de warmte goed vasthoudt. Isoleren blijft dus één van de maatregelen om uw woning energiezuinig te maken.

Toespraken werden gehouden door Gerrit van Woudenbergh, voorzitter Huis van Katoen en Nu en Gerald de Haan, algemeen directeur van Cogas. Waarna Burgemeester Arjen Gerritsen de expositie vandaag 6 oktober om 15.30 uur opende.

Het was een zeer interessante middag waarbij ook leden van de Partij Vrij Almelo Aanwezig waren.

https://youtube.com/watch?v=WHMCCW41C1w%3Ffeature%3Doembed

Eind vorige eeuw werd turf in Nederland verdrongen door andere fossiele energiebronnen als olie en gas, en heeft de laatste turfsteker zijn schop voorgoed neergelegd. 

https://www.change.inc/energie/engeland-wil-nieuwe-kerncentrale-gebruiken-voor-waterstof-33389

ARMOEDEPACT ALMELO

1 oktober 2021

Bijeenkomst Armoedepact Almelo

Op woensdag 29 september was er een bijeenkomst van het Armoedepact Almelo in het LifeCenter, Hofkampstraat 169-173, 7607 NG Almelo. De hoge opkomst verraadt groot belang voor deze organisatie.

Het Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo. Het Armoedepact stimuleert informatie-uitwisseling en persoonlijke kennismaking tussen organisaties, vrijwilligers en belangstellenden die zich inzetten voor armoedebestrijding in de gemeente Almelo.

Ook de Partij Vrij Almelo was aanwezig op deze bijeenkomst.

Het programma was als volgt: 

15.30 uur Inloop 
16.00 uur Opening, welkomstwoord Opening door Jochem Essink 
16.05 uur Introductie LifeCenter Michèl van Zuthem 
16.10 uur Pitches Schuldenlab Kom Erbij Taalpunt Dementie Twente Sociale basis op orde Leefstijl Wijkteam Binnenstad, Noorderkwartier & Aadorp 
16.40 uur Hernieuwde kennismaking 
17.10 uur Netwerken 
18.00 uur Einde bijeenkomst  

In Almelo hebben ongeveer 5.600 huishoudens een inkomen beneden 115% van het wettelijk sociaal minimum. In een kwart van die huishoudens is sprake van kinderen. En in meer dan een derde van deze huishoudens gaat het om ouderen boven de 65 jaar. Armoede komt het meest voor onder kinderen, 90-plussers, eenoudergezinnen, werkende armen en mensen met een migratie-achtergrond.  Maar minder zichtbaar is de stille armoede, die zich afspeelt achter de voordeuren van mensen die er op het eerste gezicht vaak niet arm uitzien. Het zijn de gezichten van ouderen, vaak vrouwen met een AOW.

Het zijn ook de gezichten van betaald werkende mensen, die ondanks hun ploeteren in verschillende baantjes, op of onder de armoedegrens leven. Heel vaak zijn dit ook zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) of familiebedrijven.

Eén ingrijpende gebeurtenis kan mensen naar het bestaansminimum duwen. Denk ook aan echtscheiding, overlijden en te hoge woonlasten. De gezichten van mensen met schulden. In al die huishoudens die worstelen met armoede groeien kinderen op. Hun gezichten laten meestal de zorgen van armoede niet zien, maar ze maken wel die levenservaring mee.

De kloof tussen rijk en arm wordt ook in Nederland steeds groter. Wanneer we bedenken dat 10% van de bevolking méér dan 61% van alle vermogen in handen heeft dan spreken we over een elite groep die geen financiële problemen kent. De onderste 60% van de bevolking bezit echter maar 1% van het totale vermogen.

Het aantal miljonairs neemt toe, maar het aantal voedselbanken ook. De groeiende kloof tussen arm en rijk is iets om serieus over na te denken.

We mogen blij zijn met organisaties die de armoede bestrijden.

https://www.armoedefonds.nl/armoede-in-nederland

https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/waar-wonen-de-armen-in-nederland/

PROGRAMMA STADSBEZOEK ERFGOED ALMELO DOOR GEMEENTERAAD

12 september 2021

Oud Almelo in schuurtje van Piet

Op zaterdag 11 september werd door de raad een rondje cultuur binnenstad Almelo georganiseerd. Het rondje bestond uit een fietsroute waar men op een aantal locaties kennis kon maken wat Almelo te bieden heeft op het gebied van cultureel erfgoed. Het werd een bijzondere rondgang.
In totaal fietsten 16 raadsleden mee.

Organisatie: Platform Cultureel Erfgoed Almelo Christien van Wijk, Theo van Rijmenam, Herma Hinnen.

09.45 uur verzamelen per fiets bij de hoofdingang van het stadhuis gemeente Almelo

10.00 uur aftrap Open Monumentendag 2021 voor het Stadhuis

10.05 uur start van het stadsbezoek Erfgoed Almelo in de raadszaal welkom door burgemeester Arjen Gerritsen presentatie Platform Cultureel Erfgoed Almelo door Theo van Rijmenam groepsindeling bekendmaken

10.30 uur 5 groepen bezoeken in carrousel vorm per fiets met tijdsindeling de volgende erfgoederen:

Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente , Grotestraat 59, uitleg voorzitter Hr. De Boer, Hofkeshuis, Locatie Stadspoort, Schuurtje van Piet, Het Spegelhuys.

ca. 12.00 uur Afsluiting zie ook de website: Erfgoed Almelo – Cultureel erfgoed geeft extra glans aan onze stad

Doopsgezinde-Gemeente-kerk-1Download

Hofkeshuis, Grotestraat 62 uitleg voor het pand door Huub Isendoorn, voorzitter van de Stichting Hofkeshuis

Hofkeshuis-naamgeverDownload

Stadspoort Noord (kruising Grotestraat met Hagengracht /de Götte uitleg door Hans Krol

Stadspoorten-AlmeloDownload

Schuurtje van Piet Vogelzang in de hof van Gülick uitleg Tjebbe van Drooge van de Stichting Stadsherstel

Schuurtje-van-Piet-blad-Stad-en-Ambt-januari-2020-1Download

En kort bezoek Spiegelhuys, Tuinstraat 16 uitleg door Erik Dierink, eigenaar pand

Het-Spiegelhuys-Tuinstraat-16-Almelo-1Download

Foto’s Partij Vrij Almelo

https://rijksmonumenten.nl/monument/7478/doopsgezinde-kerk/almelo/

Het Hofkeshuis

Projectplan Stadspoorten van Almelo

Bijdrage voor Piet Vogelzang

Toen in Almelo: een luxe snoepwinkel met 103 spiegel

HET KANAAL ALMELO-NORDHORN IS EEN BELANGRIJK NATUURMONUMENT

8 september 2021

De plannen om het kanaal Almelo-Nordhorn weer bevaarbaar te maken, valt bij lang niet iedereen in goede aarde. Aanwonenden omwonenden en natuurliefhebbers zien de plannen met gemengde gevoelens tegemoet.

Een investering van maar liefst 12 miljoen voor Kanaal Almelo-Nordhorn, zodat er straks sloepen en andere kleine bootjes op kunnen varen. De gemeenteraad van Almelo is tot op het bot verdeeld over dit ambitieuze miljoenen kostende megaplan.

Het Almelo Nordhornkanaal is een ruim 37 km lang kanaal dat aan het einde van de vorige eeuw over een periode van ruim 20 jaar met de schop is gegraven. Voor het uitgraven werden ruim tweehonderd arbeiders ingezet die betaald werden per kubieke meter zand dat ze hadden weggegraven.

Het kanaal was oorspronkelijk bedoeld voor de scheepvaart, met name om vrachten met kolen en turf te vervoeren. Veel gebruik is er echter nooit van gemaakt omdat in de periode dat het de verbinding met Duitsland gereed was, de schepen eigenlijk al te groot waren en het kanaal niet diep genoeg was voor deze vrachtschepen.

Sinds de sluiting heeft het kanaal zich tot natuurgebied ontwikkeld, waar je vele soorten bloemen, vissen en vogels vindt. Doordat het kanaal bijna over het gehele traject omzoomd wordt door houtwallen, zijn de daarvoor karakteristieke vogels ook aanwezig zoals Nachtegaal, Grasmus, Geelgors en Appelvink.

De waterbalans zal ernstig verstoord worden als er door het bevaarbaar maken flink ingegrepen moet worden. Dit maakt dat de natuurbescherming tegen dergelijke kanaalplannen zijn. Ook andere instanties als het Waterschap Regge en Dinkel  zetten grote vraagtekens bij ontwikkelingen waarbij het natuurlijke waterbeheer geweld wordt aangedaan.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Almelo-Nordhorn

Foto’s Partij Vrij Almelo

OPENING HONDENSPEELPLAATS PETER KOEKEBAKKER

30 augustus 2021

Links, mevrouw Koekebakker. rechts buurtbewoner Bianca Stokkingreef

Hartelijk welkom dames en heren, kinderen en honden. Hartelijk welkom mevrouw Koekebakker. Hartelijk welkom ook voor Stichting Animal in Need. Ook welkom wethouder Martin van Rees (binnenstad).

Alle aanwezigen welkom bij deze opening van de hondenspeelplaats.

Eindelijk is het dan zover. De opening van de hondenspeelplaats. Een plek gemaakt door buurtbewoners, een plek voor buurtbewoners. Hondenbaasjes zullen we maar zeggen.

Eigenlijk begon het ontstaan van deze geheel vernieuwde hondenspeelplaats met een motiemarkt. De bewoners zijn ingegaan op die jaarlijkse vraag van de gemeenteraad om van de motiemarkt van de gemeenteraad gebruik te maken.

De motiemarkt is bedoeld om de deelname van de inwoners van Almelo aan de politiek te vergroten en om de kennis en invloed van de inwoners beter te benutten. Zeg maar wenspolitiek. Zoiets als een wensambulance.

Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid om een idee te presenteren tijdens de motiemarkt. Dineke Kuiper was met 5 andere buurtbewoners naar de motiemarkt gekomen. Ze hadden een standje in de gemeentelijke burgerzaal opgetuigd om de aanwezige raadsleden te overtuigen een motie in te dienen en hen te ondersteunen om naar een andere hondenspeelplaats te zoeken.

De oude Hondenspeeltuin in Almelo die in 2013 met de hulp en medewerking van oud directeur Peter van der Hout (Beter Wonen) was ontstaan voldeed intussen niet meer.

De motie die werd ondersteund door GroenLinks, Partij Vrij Almelo, SP, LA en PvdA werd op 27 juni ingediend tijdens de perspectiefnota. Uiteindelijk is de motie met meerderheid van stemmen aangenomen.

Maar daar bleef het bij. Het gemeentebestuur deed er verder niets mee. Harry de Olde, heeft Dineke Kuiper en haar medebuurtbewoners verder geholpen de ingediende motie nieuw leven in te blazen.

Aan de nieuwe directie van woningstichting Beter Wonen werd gevraagd of de buurtbewoners de verwaarloosde hondenspeeltuin mochten opknappen. Dat mocht in eerste instantie niet omdat er geplande woningbouw zou komen.

Harry de Olde is toen met een ambtenaar van de groenvoorziening op pad geweest om te zoeken naar een alternatieve locatie in de buurt. Enkele plaatsen die zij bekeken zouden daarvoor zeer geschikt zijn. Maar weer werkte de gemeente niet mee omdat die er volgens de gemeente niet waren.

Uiteindelijk is wederom overeenstemming bereikt met Stichting Beter Wonen.…Met veel gedoe mochten de buurtbewoners het huidige stuk grond in bruikleen nemen omdat woningbouw niet binnen 5 jaar zou plaatsvinden.
Van dat aanbod is natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt.

Marcel Middelkamp

OPENING HONDENSPEELTUIN GROTESTRAAT ZUID

Corona heeft de opening van dit geweldige initiatief enorm vertraagd!!!!!!!!!

Zaterdagmiddag 28 augustus 2021 is het dan eindelijk zover, de opening van de hondenspeeltuin t.n.v. oud-Almeloër en redder van duizenden honden Peter Koekebakker aan de Grotestraat Zuid in Almelo.

De dierenorganisatie Animal In Need en de moeder van Peter Koekebakker, mevrouw Koekebakker zullen bij de opening aanwzig zijn.

Komt u ook zaterdag 28 augustus naar de officiële opening van de hondenspeeltuin?!? Hopelijk zien we u daar!!

Met dank aan alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt!

HERDENKEN EN MONUMENTEN ZIJN STERK MET ELKAAR VERWEVEN

Het herdenkingsmonument aan het Wethouder van Dronkelaarsplein

De jaarlijkse Dodenherdenking wordt gehouden bij oorlogsmonumenten in heel Nederland. Zelfs 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog komen er nog steeds monumenten bij. Er zijn talloze redenen en manieren om te herdenken. Is er een verschil tussen het herdenken van soldaten en holocaustslachtoffers?

Zijn het monumenten om de vrijheid te vieren? Of om het lijden van de bevolking te laten zien?

Ook dit jaar herdenken wij tijdens de Nationale Herdenking de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Of daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het is 76 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Daarom is het thema: 76 jaar vrijheid. We staan dit jaar weer wat vaker stil bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog én bij de waarde van vrijheid.

Jammer dat ook dit jaar geen bijeenkomst zal plaatsvinden in Hof 88 en geen herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden op het Wethouder van Dronkelaarsplein en dus ook niet bij het tussen hekken en bouwmaterialen weggedrukte bevrijdingsmonument voor het oude stadhuis.

Dit monument herinnert ons aan de bevrijding in 1945, het einde van de Tweede wereldoorlog. En dat terwijl het dit jaar alweer 76 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. 

Op 4 april 1945 trokken Canadese legereenheden Almelo binnen om de stad te bevrijden van achtergebleven Duitse troepen. De inwoners van Almelo wilden graag een blijvende herinnering aan de gebeurtenissen van deze dag.

Er werd een prijsvraag uitgeschreven onder Overijsselse architecten. De Almelose stedebouwkundige Jo Baljet won die prijsvraag en ontwierp uiteindelijk het monument. Het monument is in 1951 onthuld op het Marktplein, later verplaatst naar de Koornmarkt en kreeg omstreeks 1990 zijn huidige plek op het Stadhuisplein.

Duidelijk is dat de herdenking bij het bevrijdinsmonument een betere plek verdient in onze stad. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor belangstellenden om aanwezig te kunnen zijn.

Het weggedrukte bevrijdingsmonument voor het oude stadhuis

https://www.tracesofwar.nl/sights/26839/Bevrijdingsmonument-Almelo.htm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oorlogsmonumenten_in_Almelo

LEEGSTAANDE WINKELS IN DE GROTESTRAAT

12 april 2021

Gevelsubsidie voor het opknappen van hun gevel of winkelpui 

De effecten van de coronamaatregelen zorgen de komende paar jaar voor een forse toename in de leegstand in binnensteden, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De leegstand van winkels en ook horecazaken zal in 2022 toenemen met maar liefst 40 procent. 

Wie door de grotestraat van Almelo loopt, kan er niet omheen: steeds meer winkelpanden staan (nog steeds) leeg. Het aanbod van kleine, aparte winkeltjes valt tegen. Het winkelaanbod vervlakt en dat terwijl er al jaren plannen zijn om de grotestraat aantrekkelijker te maken.

Wat te doen met al die lege panden? Het ligt het meest voor de hand om er een koffietentje of lunchroom in te beginnen. Koffiedrinken of een broodje eten kan immers niet digitaal. Maar er is een grens aan het aantal horecagelegenheden. Wonen dan? Er is immers een schreeuwend tekort aan betaalbare en dus niet al te grote woonruimte.

Als duidelijk is welke winkels waar een plek kunnen krijgen, moeten de verhuurders ervoor zorgen dat in de leegstaande panden de juiste winkels komen. Zij moeten dan actiever zoeken naar geschikte winkelformules voor de leegstaande panden. Verhuurders moeten bereid zijn nieuwe winkeliers kortere huurcontracten aan te bieden en eventueel dan een deel van de kosten van de inrichting betalen.

Ondernemers die nu in de binnenstad zitten moeten worden gestimuleerd hun winkels op te knappen. Zij kunnen bijvoorbeeld een subsidie krijgen voor het opknappen van hun gevel of winkelpui áls het historische karakter van de binnenstad daardoor beter uit de verf komt.

Goed beschouwd is de winkelgevel het visitekaartje van het bedrijf. Het is immers het eerste wat men ziet en het bepaalt al snel het gevoel bij de winkel. Een mooi verzorgde winkel trekt dus veel eerder publiek. Maar het werkt nog beter als de hele straat wordt opgeknapt.

De Partij Vrij Almelo erkent dat daar niet veel geld voor is. Maar, zo benadrukken wij, veel partijen in de binnenstad – ondernemers, verhuurders, woningbouwcorporaties – hebben belang bij verbetering van het centrum en zullen daarom ook zelf willen investeren, met name de corporaties.

De grotestraat moet zich gaan ontwikkelen tot een toeristische en culturele promenade. Dit stadsdeel moet daarop inspelen door het winkelgebied te verlevendigen met attracties in die sfeer.Almelo: stad van traditie en cultuur, van winkels en gezelligheid, van evenementen en natuur.

Het Almelo van nu draagt gelukkig nog steeds het authentieke karakter van toen. We moeten deze rijke historie blijvend gaan benutten.

Harry de Olde

leegstand aanpakken doe je samen (raadsexcursie 12 april 2019)

Gemeenteraadslid Erwin Versteeg uit Enschede is lijsttrekker van Wij zijn Nederland, een nieuwe politieke partij die deelneemt aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Op zondagmiddag 7 maart kwamen ongeveer 150 burgers samen in het Almelose schelhorstpark om vreedzaam te protesteren tegen het coronabeleid van de Nederlandse regering. Leuzen als ‘Wij zijn Nederland’ en ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’ kwamen veelvuldig voorbij.

De organisatie liet weten dat de demonstratie in het teken moet staan van verbinden. Verschillende sprekers kwamen aan het woord tijdens de demonstratie. De demonstratie verliep rustig, zodat de politie die zichtbaar aanwezig was niet hoefde op te treden.

Een veelgestelde vraag onder de aanwezigen was: Waarom zijn supermarkten wel open en moet de horeca gesloten blijven? De roep om versoepeling van de coronamaatregelen klinkt steeds luider.

Volgens een van de sprekers zitten de winkeliers en de horeca ‘allemaal zwaar aan de grond’. 

Ongeveer 150 mensen kwamen samen om de protesteren tegen het coronabeleid van het kabinet Rutte

Rapper Convex kafka zong zijn laatste nummer “Kom in Opstand”

De vrijheid van demonstratie valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging en vergadering.

ALS LID VAN DE PARTIJ VRIJ ALMELO HEB JE DE LAKENS WEL OPGEKLOPT

Marcel Middelkamp bij het Hof van Justitie (Europese Unie)

15 januari 2021

De secretaris van Partij Vrij Almelo heeft in zijn dagelijkse baan als milieujurist wel wat veroorzaakt.

De Partij Vrij Almelo is wel blij met zijn kennis en inzicht en waar we in Almelo ook direct mee te maken hebben.

De uitspraak van het EU-Hof is ook voor de gemeente Almelo direct bindend. Maar hoe groot is dan de impact van de rechtszaak die hij gewonnen heeft? Bijna alle advocaten praten er over.

Ik vroeg Marcel Middelkamp enkele belangrijke publicaties van zijn overwinning op een rijtje te zetten.

Harry de Olde

……………………………………………………………………………………………………………………………….

. . .  Nederlanders is jarenlang ten onrechte de toegang tot de rechter ontzegd.

https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/podcast-nederlands-bestuursprocesrecht-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus

The long-awaited judgment following the conclusion of A-G Bobek

https://www.nautadutilh.com/en/information-centre/news/the-long-awaited-judgment-following-the-conclusion-of-a-g-bobek

. . . buitengewoon belangrijk arrest gewezen dat consequenties heeft voor het Nederlandse
bestuursprocesrecht en voor de Raad van State uitgezette jurisprudentielijnen

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/hekkelman-advocaten-notarissen/nederlands-bestuursprocesrecht-op-onderdelen-in.15795812.lynkx

. . .  Het arrest heeft mogelijke grote gevolgen voor de toepassing van artikel 6:13 Awb in milieukwestiesties.

Artikel 6:13 Awb deels in strijd met het Verdrag van Aarhus – gevolgen voor de praktijk in het milieurecht

. . . . Deze uitspraak zou de al jaren als een gegeven beschouwde Nederlandse rechtspraktijk flink op kunnen
schudden.

Personenfuik 6:13 Awb. Hof van Justitie acht personenfuik 6:13 Awb voor milieuorganisaties in strijd met Verdrag van Aarhus

. . Indien het Hof de conclusie van de A-G volgt, heeft dat grote gevolgen . . .

https://www.nysingh.nl/blog/geen-zienswijze-toch-ontvankelijk-beroep/

EU-Hof: Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhus over toegang en
inspraak bij milieuzaken

https://ecer.minbuza.nl/-/eu-hof-nederlands-bestuursprocesrecht-op-onderdelen-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus-over-toegang-en-inspraak-bij-milieuzaken?redirect=%2Fecer%2Fnieuws%3Fp_p_id%3Dnl_worth_article_search_portlet_ArticleSearchPortlet_INSTANCE

. . . De uitspraak van het EU-Hof zal wel bindend zijn.

https://ecer.minbuza.nl/-/a-g-deelname-aan-eerdere-miieu-inspraak-als-voorwaarde-voor-later-beroep-op-de-rechter-strookt-niet-met-verdrag-van-aarhus

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Personenfuik-in-Nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-Verdrag-van-Aarhus.aspx

https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/hof-van-justitie-nederlands-bestuursprocesrecht-is-op-onderdelen-in-strijd-met-het-verdrag-van-aarh

https://www.njb.nl/nieuws/personenfuik-in-nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus/

Een potentiële bom onder het bestuursrecht?

De toekomst van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en artikel 6:13 Awb. Verdrag van Aarhus

https://www.recht.nl/nieuws/milieurecht/

15.01.2021
Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhushttps://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-03-29

Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende, als het  Verdrag van Aarhus  van toepassing is.

Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter.
Dit oordeel van het Europese Hof van Justitie betekent dat het Nederlandse bestuursprocesrecht op deze onderdelen in strijd is met het Verdrag van Aarhus, dat burgers en algemeen-belangorganisaties inspraakrechten en rechten op toegang tot de rechter verschaft op het gebied van besluiten over milieuzaken.

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:EU:C:2021:7 Recht.nl

http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/hof-van-justitie-nederlands-bestuursprocesrecht-is-op-onderdelen-in-strijd-met-het-verdrag-van-aarhus/ (NautaDutilh.com)

Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Europees recht (Hekkelman.nl)

Personenfuik 6:13 Awb. Hof van Justitie acht personenfuik 6:13 Awb voor milieuorganisaties in strijd met Verdrag van Aarhus (Blogomgevingsrecht.nl)

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Personenfuik-in-Nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-Verdrag-van-Aarhus.aspx (Rechtspraak.nl)

https://www.nysingh.nl/blog/milieuorganisaties-geen-zienswijze-toch-ontvankelijk/ (Nysingh.nl)

De weg ligt open voor beroepen van milieuorganisaties (GCA.nl)

https://www.akd.eu/nl/insights/belangrijk-arrest-van-het-hof-bij-milieuzaken-is-de-toegang-tot-de-rechter-ruimer-dan-het-nederlands-recht-voorschrijft (AKD.eu)

https://kvdl.com/artikelen/te-laat-met-zienswijze-geen-probleem-bij-milieubesluiten (KvdL.com)

https://www.vbk.nl/sites/default/files/documents/Marketing/Legal%20Updates/20210202%20Europees%20Hof%20van%20Justitie_nationaal%20bestuursprocesrecht%20in%20strijd%20met%20het%20Verdrag%20van%20Aarhus.pdf (VBK.nl)

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1503450/Almelose-hbo-jurist-corrigeert-Raad-van-State-Burgers-is-jarenlang-onrecht-aan-gedaan
Stem of voeg toe aan: