Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aktiviteiten 2021

OPENING HONDENSPEELTUIN GROTESTRAAT ZUID

Corona heeft de opening van dit geweldige initiatief enorm vertraagd!!!!!!!!!

Zaterdagmiddag 28 augustus 2021 is het dan eindelijk zover, de opening van de hondenspeeltuin t.n.v. oud-Almeloër en redder van duizenden honden Peter Koekebakker aan de Grotestraat Zuid in Almelo.

De dierenorganisatie Animal In Need en de moeder van Peter Koekebakker, mevrouw Koekebakker zullen bij de opening aanwzig zijn.

Komt u ook zaterdag 28 augustus naar de officiële opening van de hondenspeeltuin?!? Hopelijk zien we u daar!!

Met dank aan alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt!

HERDENKEN EN MONUMENTEN ZIJN STERK MET ELKAAR VERWEVEN

Het herdenkingsmonument aan het Wethouder van Dronkelaarsplein

De jaarlijkse Dodenherdenking wordt gehouden bij oorlogsmonumenten in heel Nederland. Zelfs 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog komen er nog steeds monumenten bij. Er zijn talloze redenen en manieren om te herdenken. Is er een verschil tussen het herdenken van soldaten en holocaustslachtoffers?

Zijn het monumenten om de vrijheid te vieren? Of om het lijden van de bevolking te laten zien?

Ook dit jaar herdenken wij tijdens de Nationale Herdenking de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Of daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het is 76 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Daarom is het thema: 76 jaar vrijheid. We staan dit jaar weer wat vaker stil bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog én bij de waarde van vrijheid.

Jammer dat ook dit jaar geen bijeenkomst zal plaatsvinden in Hof 88 en geen herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden op het Wethouder van Dronkelaarsplein en dus ook niet bij het tussen hekken en bouwmaterialen weggedrukte bevrijdingsmonument voor het oude stadhuis.

Dit monument herinnert ons aan de bevrijding in 1945, het einde van de Tweede wereldoorlog. En dat terwijl het dit jaar alweer 76 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. 

Op 4 april 1945 trokken Canadese legereenheden Almelo binnen om de stad te bevrijden van achtergebleven Duitse troepen. De inwoners van Almelo wilden graag een blijvende herinnering aan de gebeurtenissen van deze dag.

Er werd een prijsvraag uitgeschreven onder Overijsselse architecten. De Almelose stedebouwkundige Jo Baljet won die prijsvraag en ontwierp uiteindelijk het monument. Het monument is in 1951 onthuld op het Marktplein, later verplaatst naar de Koornmarkt en kreeg omstreeks 1990 zijn huidige plek op het Stadhuisplein.

Duidelijk is dat de herdenking bij het bevrijdinsmonument een betere plek verdient in onze stad. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor belangstellenden om aanwezig te kunnen zijn.

Het weggedrukte bevrijdingsmonument voor het oude stadhuis

https://www.tracesofwar.nl/sights/26839/Bevrijdingsmonument-Almelo.htm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oorlogsmonumenten_in_Almelo

LEEGSTAANDE WINKELS IN DE GROTESTRAAT

12 april 2021

Gevelsubsidie voor het opknappen van hun gevel of winkelpui 

De effecten van de coronamaatregelen zorgen de komende paar jaar voor een forse toename in de leegstand in binnensteden, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De leegstand van winkels en ook horecazaken zal in 2022 toenemen met maar liefst 40 procent. 

Wie door de grotestraat van Almelo loopt, kan er niet omheen: steeds meer winkelpanden staan (nog steeds) leeg. Het aanbod van kleine, aparte winkeltjes valt tegen. Het winkelaanbod vervlakt en dat terwijl er al jaren plannen zijn om de grotestraat aantrekkelijker te maken.

Wat te doen met al die lege panden? Het ligt het meest voor de hand om er een koffietentje of lunchroom in te beginnen. Koffiedrinken of een broodje eten kan immers niet digitaal. Maar er is een grens aan het aantal horecagelegenheden. Wonen dan? Er is immers een schreeuwend tekort aan betaalbare en dus niet al te grote woonruimte.

Als duidelijk is welke winkels waar een plek kunnen krijgen, moeten de verhuurders ervoor zorgen dat in de leegstaande panden de juiste winkels komen. Zij moeten dan actiever zoeken naar geschikte winkelformules voor de leegstaande panden. Verhuurders moeten bereid zijn nieuwe winkeliers kortere huurcontracten aan te bieden en eventueel dan een deel van de kosten van de inrichting betalen.

Ondernemers die nu in de binnenstad zitten moeten worden gestimuleerd hun winkels op te knappen. Zij kunnen bijvoorbeeld een subsidie krijgen voor het opknappen van hun gevel of winkelpui áls het historische karakter van de binnenstad daardoor beter uit de verf komt.

Goed beschouwd is de winkelgevel het visitekaartje van het bedrijf. Het is immers het eerste wat men ziet en het bepaalt al snel het gevoel bij de winkel. Een mooi verzorgde winkel trekt dus veel eerder publiek. Maar het werkt nog beter als de hele straat wordt opgeknapt.

De Partij Vrij Almelo erkent dat daar niet veel geld voor is. Maar, zo benadrukken wij, veel partijen in de binnenstad – ondernemers, verhuurders, woningbouwcorporaties – hebben belang bij verbetering van het centrum en zullen daarom ook zelf willen investeren, met name de corporaties.

De grotestraat moet zich gaan ontwikkelen tot een toeristische en culturele promenade. Dit stadsdeel moet daarop inspelen door het winkelgebied te verlevendigen met attracties in die sfeer.Almelo: stad van traditie en cultuur, van winkels en gezelligheid, van evenementen en natuur.

Het Almelo van nu draagt gelukkig nog steeds het authentieke karakter van toen. We moeten deze rijke historie blijvend gaan benutten.

Harry de Olde

leegstand aanpakken doe je samen (raadsexcursie 12 april 2019)

Gemeenteraadslid Erwin Versteeg uit Enschede is lijsttrekker van Wij zijn Nederland, een nieuwe politieke partij die deelneemt aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Op zondagmiddag 7 maart kwamen ongeveer 150 burgers samen in het Almelose schelhorstpark om vreedzaam te protesteren tegen het coronabeleid van de Nederlandse regering. Leuzen als ‘Wij zijn Nederland’ en ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’ kwamen veelvuldig voorbij.

De organisatie liet weten dat de demonstratie in het teken moet staan van verbinden. Verschillende sprekers kwamen aan het woord tijdens de demonstratie. De demonstratie verliep rustig, zodat de politie die zichtbaar aanwezig was niet hoefde op te treden.

Een veelgestelde vraag onder de aanwezigen was: Waarom zijn supermarkten wel open en moet de horeca gesloten blijven? De roep om versoepeling van de coronamaatregelen klinkt steeds luider.

Volgens een van de sprekers zitten de winkeliers en de horeca ‘allemaal zwaar aan de grond’. 

Ongeveer 150 mensen kwamen samen om de protesteren tegen het coronabeleid van het kabinet Rutte

Rapper Convex kafka zong zijn laatste nummer “Kom in Opstand”

De vrijheid van demonstratie valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging en vergadering.

ALS LID VAN DE PARTIJ VRIJ ALMELO HEB JE DE LAKENS WEL OPGEKLOPT

Marcel Middelkamp bij het Hof van Justitie (Europese Unie)

15 januari 2021

De secretaris van Partij Vrij Almelo heeft in zijn dagelijkse baan als milieujurist wel wat veroorzaakt.

De Partij Vrij Almelo is wel blij met zijn kennis en inzicht en waar we in Almelo ook direct mee te maken hebben.

De uitspraak van het EU-Hof is ook voor de gemeente Almelo direct bindend. Maar hoe groot is dan de impact van de rechtszaak die hij gewonnen heeft? Bijna alle advocaten praten er over.

Ik vroeg Marcel Middelkamp enkele belangrijke publicaties van zijn overwinning op een rijtje te zetten.

Harry de Olde

……………………………………………………………………………………………………………………………….

. . .  Nederlanders is jarenlang ten onrechte de toegang tot de rechter ontzegd.

https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/podcast-nederlands-bestuursprocesrecht-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus

The long-awaited judgment following the conclusion of A-G Bobek

https://www.nautadutilh.com/en/information-centre/news/the-long-awaited-judgment-following-the-conclusion-of-a-g-bobek

. . . buitengewoon belangrijk arrest gewezen dat consequenties heeft voor het Nederlandse
bestuursprocesrecht en voor de Raad van State uitgezette jurisprudentielijnen

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/hekkelman-advocaten-notarissen/nederlands-bestuursprocesrecht-op-onderdelen-in.15795812.lynkx

. . .  Het arrest heeft mogelijke grote gevolgen voor de toepassing van artikel 6:13 Awb in milieukwestiesties.

Artikel 6:13 Awb deels in strijd met het Verdrag van Aarhus – gevolgen voor de praktijk in het milieurecht

. . . . Deze uitspraak zou de al jaren als een gegeven beschouwde Nederlandse rechtspraktijk flink op kunnen
schudden.

Personenfuik 6:13 Awb. Hof van Justitie acht personenfuik 6:13 Awb voor milieuorganisaties in strijd met Verdrag van Aarhus

. . Indien het Hof de conclusie van de A-G volgt, heeft dat grote gevolgen . . .

https://www.nysingh.nl/blog/geen-zienswijze-toch-ontvankelijk-beroep/

EU-Hof: Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhus over toegang en
inspraak bij milieuzaken

https://ecer.minbuza.nl/-/eu-hof-nederlands-bestuursprocesrecht-op-onderdelen-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus-over-toegang-en-inspraak-bij-milieuzaken?redirect=%2Fecer%2Fnieuws%3Fp_p_id%3Dnl_worth_article_search_portlet_ArticleSearchPortlet_INSTANCE

. . . De uitspraak van het EU-Hof zal wel bindend zijn.

https://ecer.minbuza.nl/-/a-g-deelname-aan-eerdere-miieu-inspraak-als-voorwaarde-voor-later-beroep-op-de-rechter-strookt-niet-met-verdrag-van-aarhus

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Personenfuik-in-Nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-Verdrag-van-Aarhus.aspx

https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/hof-van-justitie-nederlands-bestuursprocesrecht-is-op-onderdelen-in-strijd-met-het-verdrag-van-aarh

https://www.njb.nl/nieuws/personenfuik-in-nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus/

Een potentiële bom onder het bestuursrecht?

De toekomst van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en artikel 6:13 Awb. Verdrag van Aarhus

https://www.recht.nl/nieuws/milieurecht/

15.01.2021
Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhushttps://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-03-29

Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende, als het  Verdrag van Aarhus  van toepassing is.

Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter.
Dit oordeel van het Europese Hof van Justitie betekent dat het Nederlandse bestuursprocesrecht op deze onderdelen in strijd is met het Verdrag van Aarhus, dat burgers en algemeen-belangorganisaties inspraakrechten en rechten op toegang tot de rechter verschaft op het gebied van besluiten over milieuzaken.

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:EU:C:2021:7 Recht.nl

http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/hof-van-justitie-nederlands-bestuursprocesrecht-is-op-onderdelen-in-strijd-met-het-verdrag-van-aarhus/ (NautaDutilh.com)

Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Europees recht (Hekkelman.nl)

Personenfuik 6:13 Awb. Hof van Justitie acht personenfuik 6:13 Awb voor milieuorganisaties in strijd met Verdrag van Aarhus (Blogomgevingsrecht.nl)

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Personenfuik-in-Nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-Verdrag-van-Aarhus.aspx (Rechtspraak.nl)

https://www.nysingh.nl/blog/milieuorganisaties-geen-zienswijze-toch-ontvankelijk/ (Nysingh.nl)

De weg ligt open voor beroepen van milieuorganisaties (GCA.nl)

https://www.akd.eu/nl/insights/belangrijk-arrest-van-het-hof-bij-milieuzaken-is-de-toegang-tot-de-rechter-ruimer-dan-het-nederlands-recht-voorschrijft (AKD.eu)

https://kvdl.com/artikelen/te-laat-met-zienswijze-geen-probleem-bij-milieubesluiten (KvdL.com)

https://www.vbk.nl/sites/default/files/documents/Marketing/Legal%20Updates/20210202%20Europees%20Hof%20van%20Justitie_nationaal%20bestuursprocesrecht%20in%20strijd%20met%20het%20Verdrag%20van%20Aarhus.pdf (VBK.nl)

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1503450/Almelose-hbo-jurist-corrigeert-Raad-van-State-Burgers-is-jarenlang-onrecht-aan-gedaan
Stem of voeg toe aan: